Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2014, s. 693-697
*Ewelina Witkowska-Sędek, Anna Kucharska, Beata Pyrżak
ALP, b-ALP, PICP i ICTP u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu
ALP, b-ALP, PICP and ICTP in children with growth hormone deficiency during the first year of growth hormone treatment
Department of Pediatrics and Endocrinology, Medical University of Warsaw
Head of Department: Beata Pyrżak, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego jest łatwo dostępną nieinwazyjną metodą oceny metabolizmu kostnego. W endokrynologii wieku rozwojowego markery kościotworzenia i resorpcji kostnej są przydatne w prognozowaniu efektów leczenia hormonem wzrostu.
Cel pracy. Ocena wybranych markerów obrotu kostnego oraz ich przydatności w przewidywaniu efektów leczenia u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu.
Materiał i metody. Badano 27 dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu. U wszystkich dzieci wykonywano pomiary antropometryczne przed rozpoczęciem leczenia oraz po 3, 6 i 12 miesiącach. Obliczono szybkość wzrastania przed leczeniem oraz w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu. We krwi oznaczano stężenia ALP, b-ALP, PICP i ICTP przed rozpoczęciem oraz po 3 i 6 miesiącach leczenia.
Wyniki. Stężenia wszystkich ocenianych markerów kościotworzenia wzrosły istotnie po 3 miesiącach leczenia. Stężenie markera resorpcji kostnej zmieniło się istotnie po 6 miesiącach leczenia. Wykazano korelację pomiędzy stężeniami ALP, PICP oraz ICTP a szybkością wzrastania w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu.
Wnioski. Po rozpoczęciu leczenia hormonem wzrostu następuje istotne przyspieszenie metabolizmu kostnego i ustalenie nowej równowagi pomiędzy procesami kościotworzenia i resorpcji kostnej. Zmiany markerów obrotu kostnego korelują z szybkością wzrastania w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu.
Summary
Introduction. Measurement of biochemical markers of bone turnover is an easily accessible method of non-invasive evaluation of bone turnover. In pediatric endocrinology, bone formation and bone resorption markers are useful in predicting the effects of growth hormone therapy.
Aim. Evaluation of selected bone turnover markers and their usefulness in predicting the effects of treatment in children with growth hormone deficiency during the first year of growth hormone therapy.
Material and methods. The studied group consisted of 27 children with growth hormone deficiency during the first year of growth hormone therapy. In all children anthropometric measurements were performed at baseline and at 3, 6 and 12 months of treatment. Growth rate was calculated at baseline and after the first year of growth hormone treatment. Blood concentrations of ALP, b-ALP, PICP and ICTP were measured at baseline and at 3 and 6 months of treatment.
Results. Concentrations of all the measured markers of bone formation increased significantly at 3 months of treatment. The concentration of the bone resorption marker changed significantly at 6 months of treatment. A correlation between serum concentrations of ALP, PICP, ICTP and growth rate in the first year of growth hormone treatment was found.
Conclusions. After the start of growth hormone therapy bone metabolism accelerates significantly and a new balance between the processes of bone formation and bone resorption is established. Changes in levels of bone turnover markers correlate with growth rate in the first year of growth hormone treatment.Introduction
Measurement of biochemical markers of bone formation and bone resorption is an easily accessible method of non-invasive evaluation of bone turnover. Markers of bone formation are products of metabolic activity of osteoblasts and markers of bone resorption are products of type I collagen breakdown by osteoclasts. Markers of bone turnover are widely used in both children and adults. In pediatric endocrinology bone turnover markers are considered as useful tools for predicting effects of growth hormone (GH) therapy.
Aim
Evaluation of bone turnover markers and their usefulness in predicting the effects of treatment in children with growth hormone deficiency during the first year of growth hormone therapy.
Material and methods
The studied group consisted of 27 children with growth hormone deficiency qualified for growth hormone treatment according to applicable criteria. This was a prospective study and covered a period of at least six months before and the first year of growth hormone treatment. The mean age in the studied group was 12.09 ± 3.08 years (5.08-16.0 years). After the first year of treatment pubertal development across the studied group did not exceed Tanner stage 3. Mean GH dose was 0.183 mg/kg/week (0.15-0.21 mg/kg/week). Permission to conduct the study was obtained from the Bioethics Committee of the Medical University of Warsaw. Evaluation of patients included anthropometric measurements and biochemical blood tests. Anthropometric measurements were performed according to current standards at baseline and at 3, 6 and 12 months of growth hormone treatment (1). Body height was standardized in accordance with growth charts published by the Institute for Mother and Child in 2001 for Warsaw children (2). Growth velocity before treatment was calculated based on data from the period of 6-18 months before the start of therapy. The following bone turnover markers were measured in the blood: three markers of bone formation, namely alkaline phosphatase (ALP), bone alkaline phosphatase (b-ALP), procollagen I carboxyterminal propeptide (PICP) and one marker of bone resorption cross-linked carboxyterminal telopeptide of type I collagen (ICTP). Measurements were made at baseline and at 3 and 6 months of treatment. ALP and b-ALP were measured on a Vitros 250 by dry chemistry using Ortho-Clinical Diagnostics reagents (Johnson & Johnson, China, Hong Kong) (reference ranges – prepubertal girls and boys: 150-420 U/L, pubertal girls: 70-560 U/L, pubertal boys: 130-530 U/L). PICP and ICTP μg/L were measured by radioimmunoassay (RIA) using UniQ PICP RIA kit and UniQ ICTP RIA kit (Orion Diagnostica, Finland, Espoo) (reference ranges – PICP: children aged 4-16 yrs 330 ± 130 μg/L, ICTP: prepubertal children 7-16 μg/L, pubertal girls 6-16 μg/L, pubertal boys 8-23 μg/L).
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Palczewska I, Szilágyi-Pągowska I: Ocena rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży. Med Prakt Pediatr 2002; 3: 140-170.
2. Palczewska I, Niedźwiecka Z: Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Med Wieku Rozw 2001; 5 (supl. 1 do nr 2): 1-118.
3. Tobiume H, Kanzaki S, Hida S et al.: Serum bone alkaline phosphatase isoenzyme levels in normal children and children with growth hormone (GH) deficiency: a potential marker for bone formation and response to GH therapy. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82(7): 2056-2061.
4. Lèger J, Mercat I, Alberti C et al.: The relationship between the GH/IGF-I axis and serum markers of bone turnover metabolism in healthy children. Eur J Endocrinol 2007; 157: 685-692.
5. Crofton PM, Stirling HE, Schönau E, Kelnar CJH: Bone alkaline phosphatase and collagen markers as early predictors of height velocity response to growth-promoting treatments in short normal children. Clinical Endorinology 1996; 44: 385-394.
6. Laursen T: Markers of bone turnover in the evaluation of response to GH treatment in GH-deficient children. Eur J Endocrinol 2000; 142: 545-547.
7. Thomas SDC: Bone turnover markers. Aust Prescr 2012; 35: 156-158.
8. Cowell CT: Non-invasive methods of studying bone metabolism. [In:] Bouillon R: GH and bone. Published by OCC Ltd, London 1998: 7-9.
9. Risteli J, Risteli L: Products of Bone Collagen Metabolism. [In:] Seibel MJ, Robins SP, Bilezikian JP (eds.): Dynamics of bone and cartilage metabolism: principles and clinical applications. Academic Press, London 1999: 275-287.
10. Civitelli R, Armameno-Villareal R, Napoli N: Bone turnover markers: understanding their value in clinical trials and clinical practice. Osteoporos Int 2009; 20: 843-851.
11. Rosen HN: Use of biochemical markers of bone turnover in osteoporosis. UpToDate, Inc. 2012. www.uptodate.com.
12. Gao H, Zhang XS, Zhao Q et al.: Predictive value of serum collagen biomarkers on the outcome of acute myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2013; 157: XX. doi: 10.5507/bp.2013.091.
13. Lijnen PJ, Maharani T, Finahari N, Prihadi JS: Serum collagen markers and heart failure. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets 2012; 12(1): 51-55.
14. Korpela J, Tiitinen SL, Hiekkanen H et al.: Serum TRACP 5b and ICTP as markers of bone metastases in breast cancer. Anticancer Res 2006; 26(4B): 3127-3132.
15. Joerger M, Huober J: Diagnostic and prognostic use of bone turnover markers. Recent Results Cancer Res 2012; 192: 197-223.
16. Orford N, Cattigan C, Brennan SL et al.: The association between critical illness and changes in bone turnover in adults: a systematic review. Osteoporos Int 2014 May 7 [Epub ahead of print].
17. Hilczer M, Lewiński A: Wskazania do leczenia hormonem wzrostu u dzieci i dorosłych. Przegląd Pediatr 2004; 34(3/4): 170-175.
18. Takeda A, Cooper K, Bird A et al.: Recombinant human growth hormone for the treatment of growth disorders in children: a systemic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2010; 14(42): 1-209.
19. Korpal-Szczyrska M, Balcerska A: The effect of growth hormone treatment on serum bone alkaline phosphatase in growth hormone deficient children. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2008; 14(4): 211-214.
20. Tapanainen P, Knip M, Risteli L et al.: Collagen metabolites in the prediction of response to GH therapy in short children. European Journal of Endocrinology 1997; 137: 621-625.
21. Witkowska-Sędek E, Kucharska A, Rymkiewicz-Kluczyńska B: Zmiany biochemicznych markerów obrotu kostnego u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki po rozpoczęciu leczenia hormonem wzrostu. Pediatr Endocrinol 7/2008; 3(24): 13-20.
22. Witkowska-Sędek E, Kucharska A, Pyrżak B, Majcher A: Ocena odpowiedzi wzrostowej w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP) w zależności od wybranych parametrów auksologicznych i biochemicznych. Pediatr Endocrinol 8/2009; 3(28): 31-38.
23. Witkowska-Sędek E, Kucharska A, Majcher A: Przydatność markerów obrotu kostnego dla oceny efektów leczenia i indywidualizacji terapii hormonem wzrostu u pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki. Pediatr Endocrinol 10/2011; 1(34): 17-26.
24. Baroncelli GI, Bertelloni S, Ceccarelli C et al.: Dynamics of bone turnover in children with GH deficiency treated with GH until final height. Eur J Endocrinol 2000; 142(6): 549-556.
25. Stein GS, Lin JB, Owen TA: Relationship of cell growth to the regulation of tissue-specific gene expression during osteoblast differentiation. FASEB Journal 1990; 4: 3111-3123.
26. Schonau E, Rauch F: Markers of bone and collagen metabolism – problems and perspectives in paediatrics. Hormone Research 1997; 48 (suppl. 5): 50-59.
otrzymano: 2014-07-02
zaakceptowano do druku: 2014-09-19

Adres do korespondencji:
*Ewelina Witkowska-Sędek
Department of Pediatrics and Endocrinology Medical University of Warsaw
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel. +48 (22) 522-73-07
ewelina.witkowska-sedek@wum.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych