Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2016, s. 241
Irena Pniewska
Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Grzegorzu Spychalskim, Dyrektorze Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Profesor dr hab. Grzegorz Spychalski urodził się 6 maja 1960 roku w Szczecinie. Studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Szczecinie ukończył w 1983 roku, uzyskując stopień mgr. inż. zootechniki. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1992 roku. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomiki rolnictwa, otrzymał w 2000 roku na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Profesor dr hab. Grzegorz Spychalski był specjalistą w zakresie ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki społeczno-ekonomicznej i transformacji systemów gospodarczych. Zajmował się restrukturyzacją państwowego rolnictwa w Polsce z uwzględnieniem ewolucji organizacyjno-własnościowej i konsekwencji społecznych takich działań. Należy dodać, że problematyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa i polityki ekologicznej w ekosystemowym modelu gospodarki rynkowej, bioekonomia oraz rośliny włókniste i rośliny zielarskie stanowiły również przedmiot zainteresowań badawczych prof. Grzegorza Spychalskiego. Był autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych, w tym wielu publikacji w czasopismach zagranicznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii