Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2016, s. 245-246
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Ekstrakt z drewna jodły zapobiega miażdżycy
Drevenšek G., Lunder M., Tavčar-Benković E. i wsp.: Silver fir (Abies alba) trunk extract protect guinea pig arteries from impaired functional responses and morphology due to an atherogenic diet. Phytomedicine 2015, 22, 856-861.
W badaniach użyto ekstraktu z drewna jodły pospolitej Abies alba Mill. Ekstrakcję prowadzono dwustopniowo, najpierw gorącą wodą (70°C, 2 godz.), a następnie octanem etylu. Pozostałość po odparowaniu octanu etylu rozpuszczano w glikolu polietylenowym 400. Ostatecznie ze 100 g drewna A. alba uzyskiwano 1 g suchego ekstraktu.
Ekstrakt z drewna jodły pospolitej (silver fir trunk extract – SFTE) zawierał mieszaninę bioaktywnych polifenoli, głównie katechin, kwasów fenolowych i lignanów. Wsród kwasów fenolowych przeważały: kwas protokatechowy – 0,77% i kwas p-kumarowy – 0,37%.
Badania przeprowadzono na świnkach morskich obojga płci, które podzielono na 3 grupy, po 6 zwierząt w grupie. Grupa kontrolna karmiona była dietą podstawową, grupa miażdżycowa – dietą miażdżycorodną i grupa przeciwmiażdżycowa – dietą miażdżycorodną z dodatkiem 0,02% SFTE. Doświadczenie prowadzono przez 8 tygodni.
Po zakończeniu badań stwierdzono, że rozkurcz aorty wywołany acetylocholiną w grupie kontrolnej wynosił 31%, w grupie miażdżycorodnej – 11%, a w grupie miażdżycorodnej z dodatkiem SFTE – 22%. Podobnie kształtowało się tworzenie blaszek miażdżycowych w aorcie. Powierzchnia blaszek miażdżycowych w aorcie zwierząt kontrolnych wynosiła 0,34%, zwierząt na diecie miażdżycorodnej – 7,37%, a na diecie miażdżycorodnej z dodatkiem SFTE – 1,46%.
Z przedstawionych rezultatów badań wynika, że ekstrakt z drewna jodły pospolitej w dużym stopniu zapobiega twardnieniu aorty oraz tworzeniu się w niej płytek miażdżycowych pod wpływem diety miażdżycorodnej (bogatej w węglowodany, tłuszcze i cholesterol). Stwarza to możliwości wprowadzenia ekstraktu z drewna jodły pospolitej jako środka zapobiegającego, a być może i leczącego zmiany miażdżycowe u ludzi.
Przeciwbólowe i przeciwzapalne działanie p-cymenu
Fraga de Santana M., Gibara-Guimaraes A., Oliveira-Chaves D. i wsp.: The anti-hyperalgesic and anti-inflammatory profiles of p-cymene: Evidence for the involvement of opioid system and cytokines. Pharm. Biol. 2015, 53(11), 1583-1590.
p-Cymen jest monocyklicznym monoterpenem występującym w olejku eterycznym wielu roślin, szczególnie z rodzaju Thymus i Artemisia. Niedawno dowiedziono, że omawiany związek odznacza się wieloma właściwościami biologicznymi, w tym działa antynocyceptywnie (przeciwbólowo), przeciwzapalnie i anksjolitycznie (przeciwlękowo).
Publikacja koncentruje się na działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym p-cymenu, wykorzystując do tego celu różne modele doświadczalne. Celem badań było także wyjaśnienie mechanizmu działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego tej substancji pochodzenia roślinnego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii