Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1a/2018, s. 25-28 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.1A.25
Justyna Szczęch1, 2, Monika Matławska1, Maja Rutka1, *Adam Reich1, 2
Clinical presentation of erythema nodosum
Obraz kliniczny rumienia guzowatego
1Department of Dermatology, Venereology and Allergology, Wrocław Medical University
Head of Department: Professor Jacek Szepietowski, MD, PhD
2Department of Dermatology, University of Rzeszów
Head of Department: Professor Adam Reich, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Rumień guzowaty (ang. erythema nodosum – EN) manifestuje się powstawaniem bolesnych guzów zapalnych w obrębie tkanki tłuszczowej. Jest to najczęstsza postać zapalenia tkanki podskórnej. Patogeneza EN pozostaje wciąż nieznana, chociaż obecnie EN uważa się za opóźnioną reakcję nadwrażliwości na różne antygeny.
Cel pracy. Celem badania było scharakteryzowanie klinicznego obrazu EN.
Materiał i metody. Do badania włączono 44 pacjentów. Dane uzyskano z historii medycznej pacjentów hospitalizowanych z powodu EN. Przeanalizowano dane dotyczące czasu trwania choroby, wieku rozpoczęcia EN i prawdopodobnych czynników wyzwalających. Wszystkie wyniki zostały przeanalizowane przy użyciu pakietu oprogramowania Statistica® 12.0 (Statsoft, Kraków, Polska).
Wyniki. EN częściej stwierdzano u kobiet (n = 38). Stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 4,5:1. Prawdopodobną przyczynę EN ustalono w 70,5% wszystkich przypadków. Najczęściej występowanie typowych zapalnych guzów w przebiegu EN połączono z czynnikiem zakaźnym, zwykle z zapaleniem gardła wywołanym przez streptokoki. Prawie wszyscy pacjenci (n = 42, 95,5%) prezentowali zapalne guzy podskórne. Dodatkowo 45,5% chorych miało zmiany naciekowo-rumieniowe, a u 8 (18,2%) pacjentów obserwowano obrzęki obwodowe. 18,2% chorych zgłaszało bóle stawów. Ponad połowa pacjentów wykazała podwyższony poziom markerów zapalenia, a 25,0% miało leukocytozę.
Wnioski. EN jest jedną z najczęstszych postaci zapalenia tkanki podskórnej, jednak wiele aspektów jego patologii pozostaje bez odpowiedzi. Mimo że uważa się, że jest to choroba reaktywna, w wielu przypadkach jest diagnozowana jako idiopatyczna. Konieczne są dalsze badania dotyczące EN, aby lepiej scharakteryzować jego patomechanizm i zoptymalizować leczenie pacjentów.
Summary
Introduction. Erythema nodosum (EN) is a painful disorder of the subcutaneous layers of fat tissue. It is the most common form of panniculitis. The pathogenesis of EN still remains unknown, although nowadays EN is considered a delayed hypersensitivity reaction to different antigens.
Aim. The aim of our study was to characterize the clinical picture of EN.
Material and methods. A total of 44 patients were identified and recruited into this study. Data was collected retrospectively based on the medical charts of patients hospitalized because of EN. We have analyzed the data about duration of the disease, the age of the onset of EN and probable trigger factors. All results were analyzed using the software package Statistica® 12.0 (Statsoft, Krakow, Poland).
Results. EN was most commonly diagnosed in women (n = 38). The female to male ratio was 4.5:1. The underlying cause of EN was established in 70.5% of all cases. Most commonly the presence of typical inflammatory nodules in the course of EN was connected with a common infectious agent, most commonly to streptococcal pharyngitis. Almost all patients (n = 42, 95.5%) presented inflammatory subcutaneous nodules. Additionally, 45.5% had erythematous-infiltrative lesions and in 8 (18.2%) patients peripheral edemas were observed. 18.2% of patients reported arthralgia. More than half of the patients demonstrated raised level of inflammation markers and 25.0% had leukocytosis.
Conclusions. EN is one of the most common form of panniculitis, however, many aspects of its pathology still remains unanswered. Despite it is believed to be a reactive disease, in many cases the disease is considered idiopathic. Further studies on EN are urgently needed to better characterize its pathomechanism and to optimize the treatment of affected patients.Introduction
Erythema nodosum (EN) is the most common clinicopathologic subtype of panniculitis (1). Typically patients with EN present painful, red, nonulcerative nodules located both in the skin and the subcutaneous tissue (2). Skin lesions tend to be placed symmetrically on the lower extremities, especially on the anterior tibial surface (1). The onset of the disease is most commonly quite rapid, although the nodules are self-limiting. They involute in up to 6 weeks, leaving no scarring, only a bruise-like lesions on affected skin (2). The development of the nodules is preceded by some non-characteristic symptoms, like malaise, cough, fever, arthralgia with or without arthritis and weight loss. These manifestations may be present from one up to three weeks before the first skin lesions (1-3). The rate of EN is one to five per 100,000 persons and it may vary depending on the country. The men-to-women ratio among the adult population is 1:6 (2-4). Most commonly EN affects young women aged 20 to 40 years, although the disease may occur at any age (2). Interestingly, the sex ratio among children is 1:1 (5). The pathophysiology of EN remains largely unknown, albeit it is believed to be a reactive disease to some infections or autoimmune diseases. However, in many cases of EN the causative agent or disease is not determined and such cases are considered as idiopathic ones.
In order to better characterize patients suffering from EN we have performed a retrospective study analyzing clinical data of subjects hospitalized because of EN. We pay special attention on trigger factors, as well as localization and type of skin lesions. Moreover, we tried to characterize groups of medications used in treatment of EN flares.
Aim
The aim of our study was to characterize the clinical picture of EN.
Material and methods
A total of 44 patients, hospitalized in the Department of Dermatology, Venereology and Allergology in Wrocław were identified and recruited into this study. Data was collected retrospectively based on the medical charts of patients hospitalized because of EN. We have analyzed the data about duration of the disease, the age of the onset of EN and probable trigger factors. Moreover, we have evaluated the type and localization of skin lesions, laboratory abnormalities and medications used in treatment of EN.
All results were analyzed using the software package Statistica® 12.0 (Statsoft, Krakow, Poland). Descriptive statistics included frequencies, median, minimal and maximal values. The significance of the observed differences between groups has been determined by Mann-Whitney U test, and χ2 test with Yates correction, if necessary. A p-value lower than 0.05 was considered as statistically significant.
Results
The female to male ratio was 4.5:1 (36 women and 8 men). The mean age of the patient was 43.6 ± 17.7 years (range: 17-81 years). The means age of the patients at time of diagnosis was 43 ± 17.4 years old and the mean duration of EN was 0.6 ± 1.7 years.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Manaa J, Marcoval J: Erythema nodosum. Clin Dermatol 2007; 25: 288-294.
2. Schwartz RA, Nervi SJ: Erythema nodosum: a sign of systemic disease. Am Fam Phys 2007; 75: 695-700.
3. Mert A, Ozaras R, Tabak F et al.: Erythema nodosum: an experience of 10 years. Scand J Infect Dis 2004; 36: 424-427.
4. Requena L, Yus ES: Panniculitis. Part I. Mostly septal panniculitis. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 163-183.
5. Kakourou T, Drosatou P, Psychou F et al.: Erythema nodosum in children: a prospective study. J Am Acad Dermatol 2001; 44: 17-21.
6. Nguyen GC, Torres EA, Regueiro M, Bromfield G: Inflammatory bowel disease characteristics among African Americans, Hispanics, and non-Hispanic Whites: characterization of a large North American cohort. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1012-1023.
7. Baldock NE, Catterall MD: Erythema nodosum from Yersinia enterocolitica. Br J Dermatol 1975; 93: 719-720.
8. Body BA: Cutaneous manifestations of systemic mycoses. Dermatol Clin 1996; 14: 125-135.
9. García-Porrúa C, González-Gay MA, Vázquez-Caruncho M et al.: Erythema nodosum. Etiologic and predictive factors in a defined population. Arthritis Rheum 2000; 43: 584-592.
10. Sams WM, Winkelmann RK: The association of erythema nodosum with ulcerative colitis. South Med J 1968; 61: 676-679.
11. McCallum DI, Kinmont PDC: Dermatological manifestations of Crohn’s disease. Br J Dermatol 1968; 80: 1-8.
12. Sullivan R, Clowers-Webb H, Davis MD: Erythema nodosum: a presenting sign of acute myelogenous leukemia. Cutis 2005; 76: 114-116.
13. Bonci A, Di Lernia V, Merli F, Lo Scocco G: Erythema nodosum and Hodgkin’s disease. Clin Exp Dermatol 2001; 26: 408-411.
14. Lin JT, Chen PM, Huang DF et al.: Erythema nodosum associated with carcinoid tumour. Clin Exp Dermatol 2004; 29: 426-427.
15. Durden FM, Variyam E, Chren MM: Fat necrosis with features of erythema nodosum in a patient with metastatic pancreatic carcinoma. Int J Dermatol 1996; 35: 39-41.
16. Beurey J, Jeandidier P, Bermont A: Les complications dermatologiques des traitments antidiabetiques. Ann Dermatol Syphiligr 1966; 93: 13-42.
17. Salvatore MA, Lynch PJ: Erythema nodosum, estrogens, and pregnancy. Arch Dermatol 1980; 116: 557-558.
otrzymano: 2018-02-06
zaakceptowano do druku: 2018-02-27

Adres do korespondencji:
*Adam Reich
Zakład i Klinika Dermatologii
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
tel. +48 605-076-722
adamandrzejreich@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 1a/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych