Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2018, s. 237-241 | DOI: 10.25121/PF.2018.19.4.237
*Anna Kędzia1, Elżbieta Hołderna-Kędzia2
Oddziaływanie na bakterie beztlenowe olejku jałowcowego (Oleum Juniperi)
The influence of juniper oil (Oleum Juniperi) on anaerobic bacteria
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
Streszczenie
Wstęp. Jałowiec był używany w starożytności w medycynie ludowej do leczenia zakażeń, jako przyprawa do mięsa i do przygotowywania dżinu oraz rakii. Jałowiec (Juniperus communis L.) należy do rodziny Cupressaceae. Jest wiecznie zielonym drzewem lub krzewem i osiąga 2-10 m wysokości. Jego owoce wytwarzają olejek eteryczny, który zawiera α-pinen, kamfen, limonen, kadynen, terpinen-4-ol, myrcen, β-pinen, sabinen, flawonoidy, żywicę, kwasy organiczne i garbniki. Stosowany jest do leczenia różnych chorób. Wykazuje też działanie przeciwdrobnoustrojowe.
Cel. Celem badań była ocena wrażliwości na olejek jałowcowy bakterii beztlenowych jamy ustnej.
Materiały i metody. Zbadano ogółem 56 szczepów bakterii beztlenowych izolowanych od pacjentów, w tym Gram-ujemne pałeczki (31 szczepów), Gram-dodatnie ziarniaki (13) i Gram-dodatnie pałeczki (12) oraz 8 szczepów wzorcowych. Doświadczenie przeprowadzono techniką seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Zawiesinę zawierającą 106 drobnoustrojów na kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego olejek jałowcowy lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Użyte stężenia wynosiły; 2,0, 5,0, 7,5, 10,0, 15,0 i 20,0 mg/ml. Podłoża inkubowano w warunkach beztlenowych w anaerostatach wypełnionych mieszaniną gazów; 10% C02, 10% H2 i 80% N2, zawierających katalizator palladowy oraz wskaźnik beztlenowości, w temp. 37°C przez 48 godzin. Za MIC przyjęto takie najmniejsze rozcieńczenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost badanych bakterii beztlenowych.
Wyniki i omówienie. Wyniki badań wskazują, że Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Prevotella, Porphyromonas były najbardziej wrażliwe na olejek jałowcowy. Wartości MIC’s dla tych szczepów wynosiły 5,0-10,0 mg/ml. Mniej wrażliwe były pałeczki z rodzaju Bacteroides, Parabacteroides i Tannerella (MIC > 20,0 mg/ml). Spośród Gram-dodatnich ziarniaków największą wrażliwością na olejek charakteryzował się gatunek Finegoldia magna. Olejek hamował wzrost połowy tych szczepów w stężeniach < 2,5 mg/ml. Badane Gram-dodatnie pałeczki okazały się bardziej oporne (MIC od 5,0 do > 20,0 mg/ml). Spośród nich najbardziej wrażliwe były szczepy Actinomyces viscosus (MIC 5,0-7,5 mg/ml). Natomiast największą oporność wykazały pałeczki Actinomyces odontolyticus i Propionibacterium granulosum (MIC > 20,0 mg/ml).
Wnioski. Spośród Gram-ujemnych bakterii najmniej wrażliwe na olejek jałowcowy były pałeczki z rodzaju Bacteroides, Parabacteroides i Tannerella. Olejek wykazał największą aktywność wobec szczepów Prevotella i Porphyromonas. Gram-dodatnie ziarniaki okazały się bardziej wrażliwe niż Gram-dodatnie pałeczki. Gram-dodatnie beztlenowce były bardziej wrażliwe na olejek jałowcowy w porównaniu z Gram-ujemnymi pałeczkami.
Summary
Introduction. Juniper berries have been used in ancient in folk medicine for treatment infections, as a spice for meat, and preparation of gin and raki. Juniper (Juniperus communis L.) belongs to the Cupressaceae family. It is an evergreen tree or shrub and achieve from 2 to 10 m high. Its berries produced essential oil, which contain α-pinene, camphene, limonene, cadinene, terpinen-4-ol, myrcene, β-pinene, sabinene, flavonoids, resins, organic acids, and tannins. The oil is used for treatment various diseases. It demonstrate antimicrobial properties.
Aim. The aim of the study was to investigate the susceptibility of anaerobic bacteria of oral cavity to juniper oil.
Material and methods. The 56 of anaerobic bacteria isolated from patients, in it Gram-negative rods (31 strains), Gram-positive cocci (13) Gram-positive rods (12) and 8 reference strains were tested. Investigation was carried out using the plate dilution technique in Brucella agar supplemented with 5% defibrynated sheep blood, menadione and hemin. Inoculum containing 106 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the agar with oil or without the oil (strains growth control). Concentration of dated oil were: 2,0, 5,0, 7,5, 10,0, 15,0 and 20,0 mg/ml. The plate was incubated in anaerobic condition in anaerobic jar in 37°C for 48 hrs. The MIC was interpreted as the lowest concentration of juniper oil inhibiting the growth of tested bacteria.
Results and discussion. The results of the experiments indicated, that rods from Gram-negative anaerobes, the strains belonging to the genera of Prevotella and Porphyromonas, were the most susceptible to essential oil. The MIC’s for the strains be within from 5,0 to 10,0 mg/ml. The lowest sensitive were the rods from genera Bacteroides, Parabacteroides and Tannerella (MIC > 20,0 mg/ml).
From among Gram-positive cocci the most sensitive to oil were the strains from genus Finegoldia magna. The oil was active towards half of the strains in concentration < 2,5 mg/ml. The tested Gram-positive rods were the less sensitive (MIC 5,0-> 20,0 mg/ml). From this group, the strains Actinomyces viscosus demonstrated the sensitivity on 5,0 to 7,5 mg/ml. The most resistance were the rods Actinomyces odontolyticus and Propionibacterium granulosum (MIC > 20,0 mg/ml).
Conclusions. The lowest susceptible to juniper oil from Gram-negative bacteria were genus of Bacteroides, Parabacteroides and Tannerella. The oil was the most active against strains of Prevotella and Porphyromonas. The cocci were the more susceptible than Gram-positive rods. The Gram-positive anaerobes showed high susceptibility to juniperus oil than Gram-negative rods.Wstęp
Jałowiec pospolity (Juniperus communis L.), zaliczany do rodziny Cupressaceae (cyprysowate) był znany starożytnym Egipcjanom i Grekom. W Egipcie wykorzystywano go do namaszczania zwłok przed balsamowaniem. We Francji był środkiem do okadzania pomieszczeń podczas epidemii ospy (1870 r.), a w Anglii do zwalczania zachorowań na cholerę i dur plamisty. W Europie Środkowej wykorzystywano go do leczenia chorych na cholerę, tyfus, czerwonkę i zakażonych tasiemcem. Nadal stosowany jest w Tybecie i Meksyku jako oczyszczające kadzidło.
Nazwa jałowca pochodzi od słowa łacińskiego juniores, które oznacza „młode jagody”. Od wieków jałowiec był używany w medycynie ludowej do leczenia zakażeń, a także jako przyprawa do mięsa, sosów, produkcji napojów alkoholowych (dżinu, rakii) (1-3). Jałowiec, wiecznie zielony krzew lub drzewo, może osiągać 2-10 m wysokości. Wytwarza korę, która początkowo ma barwę żółtobrązową, a następnie szarobrunatną. Liście są w postaci równowąskich, lancetowatych igieł. Tworzy kwiaty barwy żółtej i niebieskiej, zebrane w bazie. Owoce jałowca (szyszkojagody) mają kolor czarnoniebieski.
Otrzymywane z nich ekstrakty stosowane są w terapii w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, w żylakach, otyłości, reumatyzmie, artretyzmie i zaburzeniach przewodu pokarmowego. Wykorzystywane są jako środki diuretyczne, przeciwbólowe, uspokajające, działające przeciwtrądzikowo, przeciwłupieżowo i przeciwłojotokowo (3-5). Stosowane są też w formie inhalacji, kąpieli, masaży i kompresów. Z badań wynika, że jałowiec wykazuje działanie napotne, odtruwające, stymulujące odporność, owadobójcze i przeciwpasożytnicze.
Owoce jałowca wytwarzają od 0,5 do > 2,0% olejku eterycznego (6, 7). Jest on otrzymywany z jagód i gałązek metodą destylacji z parą wodną. Zawiera wiele związków chemicznych, w tym: α-pinen, kamfen, limonen, kadynen, terpinen-4-ol, myrcen, β-pinen, sabinen, flawonoidy, żywice, kwasy organiczne i garbniki (2-11). Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, że jałowiec ma właściwości przeciwutleniające oraz przeciwnowotworowe (3, 7-9, 12-14, 16-18). Niektóre składniki olejku eterycznego są odpowiedzialne za działanie przeciwdrobnoustrojowe (3-5, 7-9, 14, 16-18).
Dotychczasowe wyniki badań wskazują na przeciwbakteryjną i przeciwwirusową aktywność olejku jałowcowego. W piśmiennictwie brakuje natomiast informacji na temat wrażliwości na ten olejek bakterii beztlenowych.
Cel pracy
Celem pracy była ocena wrażliwości na olejek jałowcowy bakterii beztlenowych wyizolowanych od pacjentów z zakażeniami jamy ustnej.
Materiał i metody badań
Bakterie beztlenowe wykorzystane do badań zostały wyhodowane z materiałów pobranych od pacjentów z zakażeniami jamy ustnej. Ocenie wrażliwości poddano 56 szczepów, w tym Gram-ujemne pałeczki (31 szczepów), Gram-dodatnie ziarniaki (13) i Gram-dodatnie pałeczki (12) oraz 8 szczepów wzorcowych z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Prevotella loescheii ATCC 15930, Porphyromonas levii ATCC 29147, Porphyromonas asaccharolytica ATCC 29743, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Bifidobacterium breve ATCC 15700, Finegoldia magna ATCC 29328 i Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337.
Badanie wrażliwości (MIC) wymienionych wyżej szczepów na olejek jałowcowy (Avicenna-Oil, Wrocław) przeprowadzono z wykorzystaniem metody seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Najpierw olejek jałowcowy został rozpuszczony w 1 ml DMSO (Serva), a następnie w wodzie destylowanej. Badane rozcieńczenia olejku wynosiły: 2,0, 5,0, 7,5, 10,0, 15,0 i 20,0 mg/ml. Zawiesina, która zawierała 106 drobnoustrojów na kroplę, była przenoszona na powierzchnię agaru aparatem Steersa. Podłoża z posiewami i kontrolne (bez dodatku olejku) hodowano w warunkach beztlenowych w anaerostatach wypełnionych mieszaniną gazów: 10% C02, 10% H2 i 80% N2, w obecności katalizatora palladowego oraz wskaźnika beztlenowości, w temperaturze 37°C przez 48 godzin. Za MIC przyjęto takie najmniejsze rozcieńczenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost badanych bakterii beztlenowych.
Wyniki i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Hiller K, Lüw D. Juniperi pseudofructus. W: Teedrogen and Phytopharmaka. Wichtl. M (red.). Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. Stuttgart 2009.
2. Sela F, Karapandzova M, Stefkov G i wsp. Chemical composition of berry essential oils from Juniperus communis L. (Cupressaceae) growing wild in Republic of Macedonia and assessment of the chemical composition in accordance to European Pharmacopeia. Maced Pharm Bull 2011; 51(1,2):43-51.
3. Pepeljnjak S, Kosalec I, Kalodera Z i wsp. Antimicrobial activity of juniper berry essentials oil (Juniperus communis L., Cupressaceae). Acta Pharm 2005; 55:417-22.
4. Majewska E. Kozłowska M, Kowalska D i wsp. Characterization of the essential oil from cone-berries of Juniperus communis L. (Cupressaceae). Herba Pol 2017; 63(3):48-55.
5. Dahmane D, Dob T, Chelghoum C. Chemical composition of essential oils of Juniperus communis L. obtained by hydrodistillation and microwave-assisted hydrodistillation. J Mater Environ Sci 2015; 6(5):1253-9.
6. Raal A, Kanut M, Orav A. Annual variation of yield and composition of the essential oil of common juniper (Juniperus communis L.) branches from Estonia. Baltic Forestry 2010; 16(1):50-6.
7. Angioni A, Barra A, Russo MT i wsp. Chemical composition of the essential oils of Juniperus from ripe and unripe berries and leaves and their antimicrobial activity. J Agric Food Chem 2003; 51(10):3073-8.
8. Chatzopoulou PS, Katsiotis ST. Chemical investigation of the leaf oil of Juniperus communis L. J Essent Oil Res 1993; 5:603-7.
9. Marongin B, Porcedda S, Piras A i wsp. Extraction of Juniperus communis L. spp. Nana wild essential oil by supercritical carbon dioxide. Flavour Fragr J 2006; 21:148-54.
10. Fernandez A, Cock IE. The therapeutic properties of Juniperus communis L.: Antioxidant capacity, bacterial growth inhibition, anticancer activity and toxicity. Pharmacogn J 2016; 8(3):273-80.
11. Filipowicz N, Ochocka JR. Jałowiec pospolity Juniperus communis L. popularna lecznicza roślina olejkowa. Post Fitoter 2008; (1):26-31.
12. Glišic SB, Milojevic SZ, Dimitrijevic SL i wsp. Antimicrobial activity of the essential oil and different fractions of Juniperus communis L. and a composition with some commercial antibiotics. J Serb Chem Sci 2007; 72(4):311-20.
13. Höferi M, Stoilova I, Schmidt E i wsp. Chemical composition and antioxidant properties of juniper barry (Juniperus communis L.) essential oil. Action of the essential oil on the antioxidant protection of Saccharomyces cerevisiae model organism. Antioxidants 2014; 3:81-98.
14. Filipowicz N, Kamiński M, Kurlenda J i wsp. Antibacterial and antifungal activity of juniper berry oil and its selected components. Phytother Res 2003; 17(3):227-31.
15. Consentino S, Barra A, Pisano B i wsp. Composition and antimicrobial properties of Sardinian Juniperus essential oils against food borne pathogens and spoilage microorganism. J Food Protect 2003; 66(7):1288-91.
16. Webster D, Tascherean P, Belland RJ i wsp. Antifungal acti-vity of medicinal plant extracts: preliminary screening studies. J Ethnopharmacol 2008; 115:140-6.
17. Milojević SZ, Glišić SB, Skala DU. The batch fractionation of Juniperus communis L. essential oil: Experimental study, mathematical simulation and process economy. Ind Chem Engin Quart 2010; 16(2):183-91.
18. Kun E. Determination of antimicrobial activity essential oils as additivies to develop biologically degradable polymeric packaging. Mat Sci Engin 2012; 37(2):59-63.
19. Hartman G, Coetzee JC. Two US practitioner’s experience of using essential oils for wound care. J Wound Care 2002; 11(8):317-20.
20. Nelson RRS. In vitro activities of five plant essential oils against methicillin-resistant Staphylococcus aureus and vancomycin-resistant Enterococcus faecium. J Antimicrob Chemother 1997; 40:305-6.
otrzymano: 2018-09-11
zaakceptowano do druku: 2018-10-28

Adres do korespondencji:
prof. dr hab. n.med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5
80-262 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 4/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii