Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2017

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Ocena aktywności antybiotycznej Z-jasmonu oraz jego pochodnych heterocyklicznych
Evaluation of antibiotic activity of Z-jasmone and its heterocyclic analogues
Anna Pawełczyk, Katarzyna Sowa-Kasprzak, Justyna Michalak, , Bogdan Kędzia, Lucjusz Zaprutko – s. 171-177
Aktywność olejku bergamotowego (Oleum Bergamottae) wobec grzybów drożdżopodobnych
The activity of bergamot oil (Oleum Bergamottae) against yeastlike fungi
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 178-182
Zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Cr, Ni) jako potencjalny czynnik ograniczający możliwość wykorzystania soku brzozowego
Heavy metals (Pb, Cd, Cr, Ni) content as a potential risk factor, limiting birch tree sap usefulness
Maciej Bilek, Wojciech Szwerc, Ryszard Kocjan – s. 183-189
Prace przeglądowe
Review papers
Kłącze perzu (Graminis rhizoma) – związki czynne i aktywność biologiczna
Couch grass rhizomes (Graminis rhizoma) – active compounds and biological activity
Izabela Czapska-Pietrzak, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 190-195
Polisacharydy alg i roślin w terapii chorób wywołanych przez Helicobacter pylori
Algal and plant polysaccharides in the treatment of diseases caused by Helicobacter pylori
Paweł Krzyżek – s. 196-202
Substancje pochodzenia roślinnego w terapii nowotworów
Plant-derived compounds in the treatment of cancer
Aleksandra Gurgul, Anna Lityńska – s. 203-208
Właściwości odżywcze i lecznicze sorgo (Sorghum Moench)
Nutritional and therapeutic properties of sorghum (Sorghum Moench)
Jakub Frankowski – s. 209-214
Zioła o działaniu uspokajającym i przeciwdepresyjnym
Herbs with sedative and antidepressant effects
Natalia Dobros – s. 215-222
Pinocembryna – flawonoidowy składnik krajowego propolisu o działaniu opóźniającym rozwój choroby Alzheimera
Pinocembrin – flavonoid component of domestic propolis with delaying effect of the development of Alzheimer’s disease
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 223-228
Przeciwzapalne właściwości wybranych roślin zawierających związki irydoidowe
Anti-inflammatory properties of selected plants containing iridoid compounds
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Stanisław Han, Agnieszka Bodalska, Julia Freier, Michał Smoleński – s. 229-234
Zawartość lipidów i olejku eterycznego oraz właściwości biologiczne nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa L.)
Contents of lipids and ethereal oil and biological activity of seeds of black cumin (Nigella sativa L.)
Tadeusz Wolski, , Agnieszka Najda, Katarzyna Wolska-Gawron – s. 235-241
Kronika
Chronicle
VI Zielarska Konferencja Kobiet
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 242
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 243-244