Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych supelement 03/2011

Spis treści / Contents

Częstość występowania i świadomość nadciśnienia tętniczego w Polsce i na świecie
Prevalence and awareness of arterial hypertension in Poland and in the world
Tomasz Zdrojewski – s. 4-10
Nefrologia XXI wieku – czy w dalszym ciągu jest kołem zamachowym rozwoju medycyny?**
Nephrology in the XXI-st century – is it continually the fly-wheel of medicine?
Franciszek Kokot, Lidia Hyla-Klekot – s. 11-17
Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego
Genetics aspects of arterial hypertension
Andrzej Ciechanowicz, Stanisław Czekalski – s. 18-30
Programowanie płodowe – udział w patogenezie nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych
Fetal programming – its role in the pathogenesis of arterial hypertension in adults
Grzegorz Piecha, Andrzej Więcek – s. 31-35
Znaczenie układu odpornościowego w nadciśnieniu tętniczym
Role of immune system in arterial hypertension
Tomasz J. Guzik – s. 36-45
Kwas moczowy w chorobach sercowo-naczyniowych – co nowego?
Uric acid in cardiovascular diseases – what’s new?
Anna Posadzy-Małaczyńska, Andrzej Tykarski – s. 46-50
Centralne ciśnienie tętnicze – nowe narzędzie badawcze
Central blood pressure – a new scientific tool
Piotr Jankowski, Kalina Kawecka-Jaszcz – s. 51-57
Aliskiren po czterech latach wprowadzenia na rynek farmaceutyczny
Aliskiren in four years after introduce on pharmaceutical market
Jerzy Głuszek – s. 58-62
Migotanie przedsionków a nadciśnienie tętnicze
The link between atrial fibrillation and hypertension
Emilia Świetlik, Piotr Pruszczyk – s. 63-67
Bezdech senny – nowe aspekty diagnostyczne i terapeutyczne
Novel approaches to diagnosis and treatment of sleep apnea
Jacek Wolf, Krzysztof Narkiewicz – s. 68-73
Pheochromocytoma – od prostych badań diagnostycznych do badań molekularnych i wieloośrodkowych rejestrów
Pheochromocytoma – from simple diagnostics tests to molecular biology and multicenters registries
Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Mariola Pęczkowska, Aleksander Prejbisz – s. 74-78
Komentarz do prac
Włodzimierz Januszewicz – s. 79-80
Comments
Włodzimierz Januszewicz – s. 81-82