Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2003, s. 56-57
Łukasz Kałużny, Brygida Targońska, Iwona Ignyś, Marian Krawczyński
Współistnienie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i innych chorób z autoagresji. Opis dwóch nastoletnich chłopców
Coexistence of ulcerative colitis and others autoagressive diseases. Report of 2. teenagers patients
z Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. M. Krawczyński
Streszczenie
Immunopathogenesis is of central importance for inflammatory bowel disease and others autoagressive disorders. The two teenagers patients with ulcerative colitis and celiac disease and a second with ulcerative colitis and autoagressive hepatitis have been described.
Wstęp
Jednym z ważnych immunologicznych narządów człowieka jest przewód pokarmowy (1). U podstaw patogenezy nieswoistych zapaleń jelita grubego, celiakii, autoimmunologicznego zapalenia wątroby i innych chorób z autoagresji leżą podobne zaburzenia immunologiczne, jednak opisywane przypadki koincydencji tych zaburzeń są rzadkie (2-8).
Zarówno w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby, jak i w nieswoistych zapaleniach jelit (IBD) występuje wzrost frakcji gamma-globulin i immunoglobuliny G oraz obecność przeciwciał tkankowych w surowicy krwi (2). Podwyższone miano aminotransferaz stwierdza się u 17% pacjentów z IBD (4). W 1997 roku Seibold i in. (4) opisywali dwa przypadki współwystępowania autoimmunologicznego zapalenia wątroby i choroby Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. W innym opracowaniu zwraca on uwagę na występowanie przeciwciał pANCA nie tylko u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, ale także u niektórych pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby i innymi chorobami z autoagresji (9).
Rzadko również opisywane są przypadki koincydencji nieswoistych zapalenia jelita grubego i celiakii (8,10). Harvey i in. (7) w obu tych zaburzeniach spostrzegli statystycznie istotnie niższą w porównaniu do pacjentów zdrowych liczebność populacji limfocytów CD3+ WR16+. Gillberg i in. (4) opisali 6. pacjentów z celiakią (w tym dwóch z chorobą Duhringa) oraz nieswoistym zapaleniem jelita grubego. U jednego z nich wystąpiły także objawy stwardniającego zapalenia dróg żółciowych.
Poniżej przedstawiono 2. nastoletnich chłopców hospitalizowanych z powodu koincydencji chorób z autoagresji, podobnych do cytowanych z dostępnego piśmiennictwa (4, 6, 8, 10).
1. Współwystępowanie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i celiakii
Chłopiec 18-letni M.U. (nr hist. choroby 452/2002) został przyjęty do Kliniki z powodu luźnych stolców z domieszką świeżej krwi od około 3 tygodni, spadku masy ciała, znacznego osłabienia. Wśród danych z wywiadu zwracał uwagę fakt wystąpienia zapalenia płuc o wyjątkowo ciężkim przebiegu, leczonego trzema antybiotykami 6 tygodni przed przyjęciem do szpitala.
W chwili przyjęcia stan ogólny dziecka średni. W badaniu przedmiotowym stwierdzono niedobór masy ciała poniżej 3 centyla (45 kg), znaczną bladość powłok, zmiany grzybicze zlokalizowane pod napletkiem. W badaniach dodatkowych z odchyleń stwierdzono podwyższone miano odczynów zapalnych (OB. 40, CRP 2,42 mg%), podwyższone stężenie całkowitego IgE w surowicy krwi (254 IU/ml). W pasażu przewodu pokarmowego stwierdzono jelito kręte o przeroście drobno- i gruboziarnistym śluzówki, ziejącą zastawkę krętniczo-kątniczą. Wlew kontrastowy jelita grubego wykazał drobno- i gruboziarniste zmiany błony śluzowej. Gastroskopia wykazała w okolicy przedodźwiernikowej żołądka nadżerki oraz dwa linijne owrzodzenia w otoczeniu stanu zapalnego. Badaniem kolonoskopowym stwierdzono na całym badanym odcinku 80 cm zmiany zapalne, afty. Badanie histopatologiczne potwierdziło przewlekłe zapalenie jelita grubego. Autoprzeciwciała ANCA – ujemne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Galperin C., Gershwin M.E.: Immunopathogenesis of gastrointestinal and hepatobiliary diseases, JAMA 1997, 278:1946-1955. 2. Pawłowska J., Socha J.: Przewlekłe autoagresywne zapalenie wątroby, [w:] Choroby wątroby i dróg żółciowych, PZWL Warszawa 1994, 144-148. 3. Grant A.J. et al.: MAdCAM-1 expressed in chronic inflammatory liver disease supports mucosal lymphocyte adhesion to hepatic endothelium. Hepatology 2001, 33:1065-1072. 4. Seibold F. et al.: Autoimmune hepatitis in inflammatory bowel disease: report of two unusual cases, Z. Gastroenterol. 1997, 35:29-32. 5. Maggiore G. et al.: Autoimmune hepatitis associated with anti-actin antibodies in children and adolescents, J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 1993, 17:376-381. 6. Snook J.A. et al.: The association of autoimmune disorders with inflammatory bowel disease, Q. J. Med. 1989, 72:835-840. 7. Harvey J. et al.: Leucocyte common antigen on T cells in normal and inflammed human gut, Immunology 1989, 68:13-17. 8. Gillberg R. et al.: Chronic inflammatory bowel disease in patients with coeliac disease, Scand. J. Gastroenterol. 1982, 17:491-496. 9. Seibold F. et al.: Neutrophil antibodies (pANCA) in chronic liver disease and inflammatory bowel disease: do they react with different antigens?, Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 1996, 8:1095-1100. 10. Mayberry J.F. et al.: Familial association between coeliac disease and ulcerative colitis: preliminary communication, J. R. Soc. MMed 1986, 79:204-205.
Nowa Pediatria 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria

Pozostałe artykuły z numeru 1/2003: