Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2018, s. 192-197 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.4.192
*Małgorzata Kołodziejczak1, Iwona Sudoł-Szopińska2, Małgorzata Siergiej3
Endometrioza okolicy odbytu i zwieraczy – epidemiologia, diagnostyka i leczenie
Endometriosis of the perianal region – epidemiology, diagnosis and treatment
1Warsaw Proctology Centre, Saint Elizabeth’s Hospital, Mokotów Medical Centre, Warsaw
Head of Centre: Associate Professor Małgorzata Kołodziejczak, PhD
2Department of Diagnostic Imaging, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw
Head of Department: Krzysztof Mlosek, MD, PhD
3Department of Gynecology, Holy Family Specialist Hospital in Warsaw
Head of Department: Andrzej Czubalski, MD, PhD
Streszczenie
Endometrioza (gruczolistość zewnętrzna) oznacza obecność błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy. Choroba najczęściej dotyczy kobiet w wieku rozrodczym. Ogniska endometriozy w ponad 95% przypadków usytuowane są w jamie otrzewnej, rzadko poza nią (szyjka macicy, sklepienie pochwy, srom, pęcherz moczowy lub okolica pachwinowo-udowa). Sporadycznie endometrioza lokalizuje się w tkankach krocza, najczęściej w bliźnie po episiotomii, natomiast wyjątkowo rzadko w okolicy anorektalnej. Na endometriozę chorują kobiety najczęściej w okresie aktywności hormonalnej. Choroba może przebiegać bezobjawowo albo manifestować się bólami podczas współżycia (dyspareunia), zespołem bólowym miednicy mniejszej, może też powodować problemy z zajściem w ciążę, zaburzenia cyklu miesiączkowego oraz obfite krwawienia.
Na diagnostykę endometriozy okolicy anorektalnej składają się wnikliwy wywiad oraz badania dodatkowe, w tym ultrasonografia przezodbytnicza i przezpochwowa, opcjonalnie rezonans magnetyczny. Ostateczne rozpoznanie możliwe jest na podstawie badania histopatologicznego materiału pobranego najczęściej podczas operacji. Należy też wykonać badania endoskopowe (co najmniej rektoskopię) w celu wykluczenia innych zmian chorobowych. Leczenie obejmuje farmakoterapię i z reguły leczenie operacyjne. U młodych pacjentek, w okresie aktywności hormonalnej, szerokie wycięcie zmiany z pierwotną rekonstrukcją zwieraczy wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. U pacjentek starszych, zbliżających się wiekowo do okresu menopauzy, lepszym rozwiązaniem jest leczenie zachowawcze, ponieważ po okresie menopauzalnym endometrioza ulega regresji i objawy chorobowe słabną. W tych przypadkach leczenie zachowawcze pozwala uniknąć jatrogennego uszkodzenia zwieraczy i pogorszenia trzymania gazów i stolca.
Summary
Endometriosis is the presence of the uterine endometrium beyond the uterus. The disease usually affects women of childbearing age. Foci of endometriosis are mostly (in 95% of cases) located in the peritoneal cavity (cervix uteri, vaginal vault, vulva, urinary bladder, inguinofemoral region) and only rarely found beyond it. Occasionally, endometriosis is found in the perineal tissues, usually in the episiotomy scar, and, exceptionally rarely, in the anorectal region. Endometriosis usually develops in the period of hormonal activity. The disease may be asymptomatic or manifest with dyspareunia, pelvic pain syndrome, fertility problems, menstrual disorders and heavy menstruation.
The diagnosis of anorectal endometriosis is established through a thorough interview and additional tests, including transrectal and transvaginal ultrasound or optionally magnetic resonance imaging. The final diagnosis is determined in a histopathological examination, usually of samples collected intraoperatively. Also, an endoscopic examination should be performed (at least rectoscopy) to rule out other pathological lesions. Treatment includes pharmacotherapy and surgery. In young patients, in the period of hormonal activity, extensive resection with primary sphincter reconstruction seems to be the most optimal option. In older patients, nearing menopause, conservative treatment is a better solution as endometriosis regresses and disease symptoms subside after menopause. In these cases, conservative treatment helps avoid iatrogenic sphincter injury and faecal incontinence.Wstęp
Endometriozę definiuje się jako umiejscowienie błony śluzowej macicy poza jej jamą. Najczęstsze umiejscowienie to jajniki, jajowody, otrzewna zatoki Douglasa i miednicy mniejszej oraz otrzewna jamy brzusznej. Może też występować w jelitach, pęcherzu moczowym oraz w bliźnie po cięciu cesarskim. Rzadko, bo w ok. 0,2% przypadków, endometrioza lokalizuje się w tkankach krocza, najczęściej w bliźnie po nacięciu krocza (1, 2). Jeszcze rzadziej dotyczy okolicy anorektalnej (1, 3). Pojęcie „endometriozy” wprowadził na początku XX wieku Sampson. On też jest autorem najbardziej popularnej teorii wszczepiennej endometriozy, która zakłada, że ektopowo rozwijające się endometrium jest skutkiem przemieszczania się fragmentów błony śluzowej w trakcie miesiączki przez jajowody do jamy otrzewnej (4, 5). Inna teoria wskazuje na metaplazję, czyli zdolność do przekształcania się niezróżnicowanych komórek otrzewnej w komórki błony śluzowej macicy.
Podkreśla się też rolę czynnika genetycznego oraz zaburzeń w układzie odpornościowym (6, 7). Z uwagi na fakt, że choroba dotyczy kobiet najczęściej w okresie aktywności hormonalnej, duże znaczenie w etiopatogenezie przypisuje się także estrogenom.
Okolica anorektalna jest bardzo rzadką lokalizacją endometriozy. W literaturze publikowane są pojedyncze doniesienia, natomiast większy materiał jest efektem wieloletnich (kilkadziesiąt lat) obserwacji (8, 9). Największe analizy epidemiologiczne pochodzą z ośrodka z Chin, ze szpitala w Pekinie. W jednej ze swoich publikacji badacze przedstawili grupę 31 pacjentek z endometriozą, a materiał do publikacji był zbierany przez 20 lat (10). W innej pracy epidemiologicznej pochodzącej z tego samego ośrodka autorzy objęli badaniem 17 263 kobiety, które były leczone z powodu endometriozy o różnej lokalizacji w latach 1992-2011. Postać anorektalną choroby stwierdzili w 3,7% (11).
Rozpoznawanie endometriozy okolicy anorektalnej
Rozpoznanie endometriozy obejmuje: wywiad, proktologiczne badanie przedmiotowe, badanie zestawione przez pochwę i odbyt oraz badania obrazowe.
Wywiad
Endometrioza okolicy odbytu najczęściej dotyczy pacjentek, które miały wykonane nacięcie krocza lub u których doszło do pęknięcia krocza w czasie porodu. Drugą przyczyną są zabiegi ginekologiczne z dostępu kroczowego.
Podstawowymi objawami, na które skarżą się pacjentki, są wyczuwalne zgrubienie w okolicy odbytu i ból, mający charakter zmienny i nasilający się przed wystąpieniem miesiączki. Wówczas też powiększa się zgrubienie w tkankach krocza. Bóle w odbycie często są bardzo silne, typowo występują podczas stosunku płciowego.
Kryteria rozpoznawcze endometriozy (8, 12) obejmują:
– w wywiadzie poród siłami natury z episiotomią,
– wyczuwalny guzek w bliźnie w kroczu,
– cykliczne powiększanie się guzka i związany z tym ból.
Badanie proktologiczne

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Iqbal M, Thumbe V, Dhange R et al.: Perianal Endometriosis Mimicking Recurrent Perianal Abscess. Case Rep Gastroenterol 2009; 3(3): 414-417.
2. Marquez J, Marquez JC, Arraztoa JA et al.: Extrapelvic endometriosis involving the perineum. Rev Chil Obstet Ginecol 1995; 60: 1-4.
3. Schweiger W, Bacher H, Cerwenka H, Mischinger HJ: Perianal endometriosis with involvement of the external anal sphincter. Eur J Surg 1999; 165: 615-617.
4. Sampson JA: Peritoneal endometriosis due to the menstrual dissemination of endometrial tissue into the peritoneal cavity. Am J Obstet Gynecol 1927; 14: 422-469.
5. Barcz E, Kamiński P, Marianowski L: Współczesne poglądy na patogenezę endometriozy. Nowa Med 1999; 6: 52-54.
6. Ahn SH, Monsanto SP, Miller C et al.: Pathophysiology and Immune Dysfunction in Endometriosis. Biomed Res Int 2015; 2015: 795976.
7. Beste MT, Pfaffle-Doyle N, Prentice EA et al.: Endometriosis: Molecular network analysis of endometriosis reveals a role for c-Jun-regulated macrophage activation. Sci Transl Med 2014; 6(222): 222ra16.
8. Deepti J: Perineal scar endometriosis: a comparison of two cases. BMJ Case Rep 2013; 2013: bcr2013010051.
9. Dougherty LS, Hull T: Perineal endometriosis with anal sphincter involvement: report of a case. Dis Colon Rectum 2000; 43(8): 1157-1160.
10. Chen N, Zhu L, Lang J et al.: The clinical features and management of perineal endometriosis with anal sphincter involvement: a clinical analysis of 31 cases. Hum Reprod 2012; 27(6): 1624-1627.
11. Zhu L, Chen N, Lang J: Diagnosis and Treatment of Perineal Endometriosis. [In:] Chaudhury K, Chakravarty B (eds.): Endometriosis – Basic Concepts and Current Research Trends. InTech, Hampshire 2012: 53-64.
12. Wang HB, Zhu L, Lang JH et al.: Clinical analysis of 30 patients with perineal endometriosis. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2007; 87(17): 1181-1183.
13. Watanabe M, Kamiyama G, Uamazaki K et al.: Anal endosonography in the diagnosis and management of perianal endometriosis: report of a case. Surg Today 2003; 33: 630-632.
14. Rossini LGB, Ribeiro PA, Rodrigues FCM et al.: Transrectal ultrasound – Techniques and outcomes in the management of intestinal endometriosis. Endosc Ultrasound 2012; 1(1): 23-35.
15. Radowicki S, Szyłło K: Endometrioza. Diagnostyka i leczenie. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
16. Dunselman GAJ, Vermeulen N, Becker C et al.: ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Human Reprod 2014; 29(3): 400-412.
17. Kanellos I, Kelpis T, Zaraboukas T, Betsis D: Perineal endometriosis in episiotomy scar with anal sphincter involvement. Tech Coloproctol 2001; 5(2): 107-108.
18. Odobasic A, Pasic A, Iljazovic-Latifagic E et al.: Perineal endometriosis: a case report and review of the literature. Tech Coloproctol 2010; 14 (suppl. 1): S25-27.
19. Luterek K , Barcz E, Bablok L, Wierzbicki Z: Giant recurrent perineal endometriosis in an episiotomy scar – a case report. Ginekol Pol 2013; 84(8): 726-729.
20. Li J, Shi Y, Zhou C, Lin J: Diagnosis and treatment of perineal endometriosis: review of 17 cases. Arch Gynecol Obstet 2015; 292(6): 1295-1299.
21. Coronado C, Franklin RR, Lotze FC et al.: Surgical treatment of symptomatic colorectal endometriosis. Fertis Steril 1990; 53: 411-416.
otrzymano: 2018-10-08
zaakceptowano do druku: 2018-10-29

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne
ul. Goszczyńskiego 1, 02-615 Warszawa
tel. +48 (22) 542-08-16
drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 4/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna