Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2018, s. 198-201 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.4.198
Krzysztof Łampika, *Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski
Pierwotny rak gruczołowy jelita krętego powodujący niedrożność u 84-letniej kobiety – opis przypadku
Primary adenocarcinoma of the ileum causing obstruction in an 84-year-old patient – a case report
Department of Oncological Surgery, Mazovian Oncology Hospital
Head of Department: Przemysław Ciesielski, MD, PhD
Streszczenie
Gruczolakorak jelita cienkiego to rzadko występujący nowotwór, zachorowalność szacuje się na 4 na milion przypadków, mimo to jest najczęstszym pierwotnym nowotworem jelita cienkiego. Rozpoznanie wczesnej postaci raka jest trudne z powodu niespecyficznych objawów. Najczęściej chorzy leczeni są w trybie dyżurowym z powodu niedrożności lub krwawienia do przewodu pokarmowego. W artykule autorzy opisują przypadek 84-letniej chorej operowanej z powodu niedrożności jelit spowodowanej rakiem jelita krętego, u której badania obrazowe nie wskazały prawidłowego rozpoznania. Przebieg operacji był powikłany przetoką jelitową. Badanie histopatologiczne potwierdziło miejscowe zaawansowanie guza. Chora po wyleczeniu niedrożności została skierowana do dalszego leczenia onkologicznego.
Summary
Although small bowel adenocarcinoma is a rare cancer, with estimated incidence rate of 4 cases per million persons it is the most common small bowel tumour. Diagnosis of early-stage disease is difficult due to non-specific symptoms. Patients are usually treated on an emergency basis due to gastrointestinal obstruction or bleeding. The paper presents a case report of an 84-year-old female who underwent surgical treatment due to bowel obstruction caused by ileum cancer, and in whom diagnostic imaging did not allow for a correct diagnosis. The surgery was complicated by intestinal fistula. Histopathology confirmed local tumour progression. After treatment completion, the patient was referred for further anti-cancer treatment.Wstęp
Gruczolakorak jelita cienkiego to rzadko występujący nowotwór, zachorowalność szacuje się na 4 przypadki na milion, mimo to jest najczęstszym pierwotnym nowotworem jelita cienkiego. Większość gruczolakoraków jelita cienkiego rozwija się w dwunastnicy (40%), w jelicie czczym – 38%, a w jelicie krętym tylko 22%. Rozpoznanie wczesnej postaci raka jest trudne nawet po wykorzystaniu obrazowej diagnostyki i badań endoskopowych. Najczęściej chorzy leczeni są w trybie dyżurowym z powodu niedrożności lub krwawienia do przewodu pokarmowego. W artykule autorzy opisują przypadek 84-letniej chorej operowanej z powodu niedrożności jelit spowodowanej rakiem jelita krętego, u której badania obrazowe nie wskazały prawidłowego rozpoznania.
Opis przypadku
Pacjentka, lat 84, obciążona POChP, niewydolnością serca oraz marskością prawego płuca została przyjęta na oddział chirurgii z powodu wymiotów i bólu brzucha. Objawy nasilały się od kilku tygodni. Pacjentka była wcześniej leczona i diagnozowana na oddziale chorób wewnętrznych, gdzie nie ustalono przyczyny dolegliwości mimo wykonanych badań endoskopowych (gastro- i kolonoskopii). W kolonoskopii stwierdzono uchyłkowatość jelita grubego. Konsultujący chirurg zlecił wykonanie TK jamy brzusznej, w którym stwierdzono pęcherzyk żółciowy z pojedynczymi złogami i aerocholię. PŻW i drogi żółciowe były nieznacznie poszerzone, stwierdzono niewielką ilość wolnego płynu w jamie otrzewnowej. Pęcherzyk żółciowy wyraźnie przylegający do dwunastnicy. Całość obrazu TK sugerowała obecność przetoki pęcherzykowo-dwunastniczej.
W badaniu przedmiotowym oceniono stan chorej na średnio ciężki. Pacjentka była przytomna z zachowanym pełnym kontaktem słowno-logicznym, podsypiająca z cechami odwodnienia; RR 110/60 mmHg, tętno 110/min. Brzuch wzdęty, bolesny w obszarze całej jamy brzusznej, bez objawów otrzewnowych. Perystaltyka była leniwa. Po założeniu sondy odbarczono z żołądka około 2000 ml treści jelitowej.
W badaniach laboratoryjnych wykazano zaburzenia równowagi płynowej i elektrolitowej, w tym hiponatremię, nie stwierdzono podwyższenia wskaźników stanu zapalnego. W zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej w pozycji stojącej widoczne były w obrębie jelita cienkiego poziomy płynów wskazujące na niedrożność.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Yamada T: Guzy i inne choroby nowotworowe jelita cienkiego. [W:] Yamada T, Hasler WL, Inadomi JM et al. (red.): Podręcznik gastroenterologii. Czelej, Lublin 2006: 394-396.
2. Puccini A, Battaglin F, Lenz HJ: Management of Advanced Small Bowel Cancer. Curr Treat Options Oncol 2018; 19(12): 69.
3. Young JI, Mongoue-Tchokote S, Wieghard N et al.: Treatment and Survival of Small-bowel Adenocarcinoma in the United States: A Comparison With Colon Cancer. Dis Colon Rectum 2016; 59(4): 306-315.
4. Aydin D, Sendur MA, Kefeli U et al.: Evaluation of prognostic factors and treatment in advanced small bowel adenocarcinoma: report of a multi-institutional experience of Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO). J Buon 2016; 21(5): 1242-1249.
5. Zhao Z, Guan X, Chen Y et al.: Progression of diagnosis and treatment in primary malignant small bowel tumor. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2017; 20(1): 117-120.
6. Song JS, Yi JM, Cho H et al.: Dual loss of USP10 and p14ARF protein expression is associated with poor prognosis in patients with small intestinal adenocarcinoma. Tumour Biol 2018; 40(10): 1010428318808678.
otrzymano: 2018-11-06
zaakceptowano do druku: 2018-11-27

Adres do korespondencji:
*Paweł Dutkiewicz
Oddział Chirurgii Onkologicznej Mazowiecki Szpital Onkologiczny
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
tel. (22) 766-15-00

Nowa Medycyna 4/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna