Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2018, s. 209-215 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.4.209
*Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska
Guz endometrialny przyczyną niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego – opis przypadku
Endometrial tumour as a cause of mechanical bowel obstruction – a case report
Department of General and Oncologic Surgery, Health Centre in Tomaszów Mazowiecki
Head of Department: Włodzimierz Koptas, MD, PhD
Streszczenie
Endometrioza, nazywana również gruczolistością zewnętrzną, jest chorobą polegającą na obecności fizjologicznie aktywnych tkanek macicy poza jamą macicy. Zaliczamy ją do zmian niezłośliwych, która najczęściej lokalizuje się w obrębie układu rozrodczego – w jajnikach, jajowodach, więzadłach macicy. Zmiany mają także tendencję do występowania poza układem rozrodczym – zwykle w obrębie układu pokarmowego, gdzie najczęstszymi lokalizacjami są: otrzewna, blizny po przebytych operacjach czy pępek. Może również występować w jelicie, częściej grubym, zwłaszcza w kątnicy. Według piśmiennictwa może dotyczyć nawet 10% kobiet w wieku rozrodczym.
Autorzy przedstawiają przypadek pacjentki przyjętej na oddział chirurgiczny z powodu niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego. Śródoperacyjnie stwierdzono endofitycznie rosnący guz, całkowicie zamykający światło jelita krętego, który ze względu na swoją lokalizację, tj. ok. 15 cm od zastawki Bauhina, wycięto wraz ze wstępnicą i prawą połową poprzecznicy. Ze względu na morfologię zmiany oraz dodatni wywiad rodzinny za najbardziej prawdopodobną przyczynę dolegliwości uznano zmianę nowotworową. Wynik badania histopatologicznego nie potwierdził tej przyczyny – w preparacie rozpoznano ogniska gruczolistości zewnętrznej. Pacjentce w dniu operacji włączono antybiotykoterapię, całkowite żywienie dożylne oraz niezbędną suplementację płynową. Rana goiła się prawidłowo, a w miarę rozszerzania diety dolegliwości bólowe brzucha nie powróciły. Pacjentka została wypisana do domu w 6. dobie po operacji, z zaleceniem dalszej kontroli w poradni chirurgicznej.
Summary
Endometriosis is a disease that involves the presence of physiologically active uterine tissue beyond the uterus. It is classified as a non-malignant disease that typically develops within the reproductive system: in the ovaries, fallopian tubes, or uterine ligaments. These changes tend to occur also beyond the reproductive structures, usually within the digestive system, where the most common sites are the peritoneum, postsurgical scars or umbilicus. Moreover, the disease can occur in the intestine, usually in the large bowel, and particularly in the caecum. The literature reports that endometriosis may affect even 10% of women of child-bearing age.
The authors present a case of a patient admitted to the surgical ward due to mechanical bowel obstruction. Intraoperatively, an endophytic tumour, completely occluding the ileum, was found. Due to its location, i.e. approximately 15 cm from the Bauhin’s valve, it was resected together with the ascending colon and the right half of the transverse colon. Based on the morphology of the lesion and a positive family history, cancer was thought to be the most probable cause of the patient’s symptoms. The result of the histopathological examination did not confirm this, however. The specimen showed endometriosis. On the day of surgery, the patient was administered antibiotics, total parenteral nutrition and essential fluid supplementation. The wound healed normally, and abdominal pain did not return as diet was being extended. The patient was discharged on the 6th day after the operation with recommended follow-up in a surgical clinic.Wprowadzenie
Endometrioza, czyli gruczolistość zewnętrzna, są to ogniska tkanki macicy złożonej z gruczołów endometrialnych i podścieliska, występujące poza jamą macicy. Należy do zmian niezłośliwych. Najczęstszą lokalizacją są jajniki, gdzie występuje aż w 80% przypadków. Inne możliwe miejsca występowania to przede wszystkim jajowody, zatoka Douglasa, otrzewna, więzadła macicy, blizny po laparotomiach – szczególnie po cięciu cesarskim, pępek, srom, pochwa, szyjka macicy. W obrębie przewodu pokarmowego najczęściej lokalizuje się w wyrostku robaczkowym. Rzadko spotykana jest w obrębie klatki piersiowej, np. płucach (1). Uważa się, że zjawisko endometriozy dotyczy 10% płodnych kobiet (2).
Patogeneza tego zjawiska nie jest w pełni poznana. Wśród możliwych przyczyn wymienia się implantację tkanek w czasie operacji, jednak hipoteza ta nie pozwala wytłumaczyć występowania endometriozy u pacjentek niepoddawanych wcześniej operacjom w obrębie jamy brzusznej. Uznaje się, że implantacja jest najbardziej prawdopodobna w czasie nacięcia krocza w trakcie porodu lub podczas operacji przeprowadzanych w obrębie miednicy mniejszej. Wielu autorów skłania się ku hipotezie regurgitacji, czyli cofania się złuszczonych fragmentów tkanki endometrialnej w czasie menstruacji poprzez jajowody do jamy otrzewnej. Tam dochodzi do implantacji i rozrostu tkanek. Innymi rozważanymi przyczynami są rozsiew drogą naczyń krwionośnych lub limfatycznych oraz metaplazja komórek wyściełających wnętrze jamy brzusznej (3). Rozważane jest również uznanie gruczolistości zewnętrznej za chorobę autoimmunologiczną, do której dochodzi w wyniku zaburzeń w obrębie układu immunologicznego.
Opis przypadku
Pacjentka, lat 42, zgłosiła się do SOR-u w sierpniu 2018 roku z silnymi dolegliwościami bólowymi brzucha, zatrzymaniem gazów i stolca. Bóle brzucha utrzymywały się od 2 tygodni, w dniu przyjęcia nastąpiło znaczne nasilenie dolegliwości, dodatkowo pojawiły się nudności. Podczas badania fizykalnego brzuch był szczególnie bolesny w lewym nadbrzuszu, perystaltyka okresowo niesłyszalna, występowały liczne pluskania, natomiast nie stwierdzono klinicznych objawów zapalenia otrzewnej. Wskaźniki stanu zapalnego były w normie. W przeglądowym badaniu RTG jamy brzusznej opisano poszerzone pętle jelita cienkiego w śródbrzuszu i nadbrzuszu po stronie lewej z obecnością poziomów płynowo-gazowych szerokości do ok. 90 mm. Nie stwierdzono cech wolnego gazu pod kopułami przepony. W USG jamy brzusznej opisano bardzo poszerzone pętle jelita cienkiego z obecnością wahadłowej perystaltyki. Pęcherzyk żółciowy był niepowiększony, cienkościenny, zawierał dwa złogi żółciowe wielkości ok. 17 i 18 mm. Dodatkowo międzypętlowo opisano płyn szerokości do ok. 15 mm. Na podstawie wykonanej diagnostyki rozpoznano niedrożność mechaniczną o nieznanej etiologii. Pacjentkę przyjęto na oddział chirurgiczny, gdzie początkowo wdrożono leczenie zachowawcze, po którym dolegliwości bólowe nie ustąpiły. W związku z powyższym, chorą w trybie ostrodyżurowym zakwalifikowano do laparotomii zwiadowczej. Śródoperacyjnie w jamie brzusznej stwierdzono mętny płyn, którego próbki pobrano do badania bakteriologicznego. Jelito cienkie było bardzo rozdęte, a ok. 15 cm przed zastawką Bauhina stwierdzono obrączkowaty, endofitycznie rosnący guz, całkowicie zamykający światło jelita. Węzły chłonne w krezce jelita cienkiego były zauważalnie powiększone. W badaniu palpacyjnym pozostałych narządów jamy brzusznej nie stwierdzono innych istotnych patologii. Ze względu na rodzinne występowanie nowotworów jelita oraz śródoperacyjny obraz makroskopowy guza założono, że zmiana może mieć charakter złośliwy (adenocarcinoma). Zdecydowano o wycięciu guza wraz z marginesem jelita cienkiego oraz hemikolektomii prawostronnej. Wycięto końcowe 40 cm jelita cienkiego wraz z guzem, wstępnicę oraz prawą połowę poprzecznicy. Jelito kręte zespolono z poprzecznicą koniec do boku przy użyciu staplera. Wycięty fragment jelita przekazano do badania histopatologicznego. Z próbek płynu z jamy otrzewnej pobranych podczas operacji wyhodowano dwa patogeny – Escherichia coli oraz Enterobacter cloacae AL PAT. Wynik badania histopatologicznego ujawnił odczynowo najprawdopodobniej zapalnie powiększone węzły chłonne krezki o typowej budowie. W środkowej części końcowego odcinka jelita krętego, w tkance podotrzewnowej i w mięśniówce widoczne były liczne ogniska gruczolistości zewnętrznej – endometriozy, tworzące masę guza. Poza tym błona śluzowa o typowej budowie, reszta materiału przekazanego do badania bez zmian patologicznych.
Pacjentce od dnia operacji włączono żywienie pozajelitowe, które kontynuowano przez cztery doby. Następnie włączono płynną dietę, stopniowo ją rozszerzając. Przed operacją i zaraz po jej zakończeniu chora otrzymywała dwa szerokospektralne antybiotyki, które okazały się zgodne z uzyskanymi antybiogramami. W 6. dobie po zabiegu operacyjnym, w dobrym stanie ogólnym, z prawidłowo gojącą się raną na brzuchu wypisano pacjentkę do domu, z zaleceniem kontroli w poradni chirurgicznej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Stachura J, Domagała W: Patologia znaczy słowo o chorobie. Tom 2. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2009: 1026-1038.
2. Langebrekke A, Johannessen HO, Qvigstad E: Surgical treatment of endometriosis. Tidsskrift for den Norske laegeforening: tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke 2008; 128(13): 1515-1518.
3. Allan Z: A case of endometriosis causing acute large bowel obstruction. Int J Surg Case Rep 2018; 42: 247-249.
4. Nezhat C, Li A, Falik R et al.: Bowel endometriosis: diagnosis and management. Am J Obstet Gynecol 2018; 218(6): 549-562.
5. Ranney B: The prevention, inhibition, pallation and treatment of endometriosis. Am J Obstet Gynecol 1975; 123(8): 778-785.
6. Macafee CH, Greer HL: Intestinal endometriosis. A report of 29 cases and survey of literature. J Obstet Gynaecol Br Emp 1960; 67: 539-555.
7. Townell NH, Vanderwalt JD: Intestinal endometriosis. Postgrad Med J 1984; 60: 514-517.
8. Cirillo F, Vismarra M, Buononato M et al.: Endometriosis of the caecum and ileo-caecal valve. A case report and review of the literaturę. Chirurgia Italiana 2008; 60(4): 603-606.
9. Vercellini P, Vigano P, Frattaruolo MP et al.: Bowel surgery as a fertility-enhancing procedure in patients with colorectal endometriosis: methodological, pathogenic and ethical issues. Hum Reprod 2018; 33(7): 1205-1211.
10. Ruffo G, Crippa S, Sartori A et al.: Management of rectosigmoid obstruction due to severe bowel endometriosis. Updates in Surgery 2014; 66(1): 59-64.
11. Lattarulo S, Pezzolla A, Piscitelli D et al.: Intestinal endometriosis: a case report. Chirurgia Italiana 2008; 60(4): 595-602.
12. Langlois NEI, Kenneth GM, Keenan RA: Mucosal changes in the large bowel with endometriosis: A possible cause of misdiagnosis of colitis? Human Pathology 1994; 25(10): 1030-1034.
13. De Falco M, Ragusa M, Oliva G et al.: Is extrauterine endometriosis confined to the gynecological sphere? A critical review of the experience in a general surgery unit. Il Giornale di Chirurgia 2007; 28(3): 83-92.
otrzymano: 2018-11-19
zaakceptowano do druku: 2018-12-10

Adres do korespondencji:
*Sławomir Glinkowski
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Tomaszowskie Centrum Zdrowia
ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 608-177-914
drsg@wp.pl

Nowa Medycyna 4/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna