Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2018, s. 216-225 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.4.216
*Alberto Lluch
Kolebka medycyny Zachodu
The cradle of Western medicine
Institut Kaplan for Surgery of the Hand and Upper Extremity, Barcelona, Spain
Streszczenie
Narodzin medycyny zachodniej można upatrywać w kulturze Greków i Rzymian, początkowo w postaciach mitologicznych, takich jak bóg Asklepios, a następnie w starożytnych lekarzach, jak Hipokrates czy Galen. Medycyna starożytnych Rzymian głęboko czerpała z tradycji greckiej, bazując bardziej na naturalistycznej obserwacji niż na duchowych rytuałach. Rozprawy Galena przetrwały dłużej niż inne medyczne pisma z okresu antyku. Jego teorie zdominowały medycynę świata zachodniego i miały na nią wpływ przez ponad 1300 lat. Doprowadziło to do szerzenia się greckich hipotez medycznych w całym Cesarstwie Rzymskim, które stanowiło znaczną część świata zachodniego. Większość obecnie stosowanych terminów medycznych pochodzi z greki, ponieważ właśnie Greków uznaje się za prekursorów racjonalnej myśli medycznej w złotym wieku greckiej cywilizacji. Uczniowie Hipokratesa jako pierwsi opisali choroby na podstawie obserwacji, a nazwy nadane przez nich wielu jednostkom chorobowym są nadal stosowane w dzisiejszej medycynie. Z drugiej strony większość terminów anatomicznych pochodzi z łaciny (Nomina Anatomica), a to za sprawą opublikowanych w roku 1543 drukowanych opisów i ilustracji z sekcji zwłok ludzi w pracy zatytułowanej „De humani corporis fabrica” („Traktat o budowie ciała ludzkiego”) autorstwa Andreasa Vesaliusa.
Summary
The origins of Western Medicine can be found through the Greeks and the Romans, originally with Mythological figures represented by the god Asclepius, and later by Greek doctors such as Hippocrates and Galen. Roman medicine was highly influenced by the Greek medical tradition, relying more on naturalistic observations rather than on spiritual rituals. The writings of Galen survived more than other medical scriptures in antiquity. His theories dominated and influenced Western medical science for more than 1,300 years. This acceptance led to the spread of Greek medical theories throughout the Roman Empire, and thus a large portion of the West. Most of the actual medical terms are of Greek origin, as they were the founders of rational medicine in the golden age of Greek civilization. The Hippocrates were the first to describe diseases based on observation, and the names given by them to many conditions are still used today. On the other hand, most anatomical terms are in Latin (Nomina Anatomica), explained by the printed descriptions and illustrations of human dissections published in 1543 in the seminal work “De humani corporis fabrica” (“The Fabric of the Human Body”) by Andreas Vesalius.
Słowa kluczowe: medycyna zachodnia, Hipokrates, Galen.Starożytny Egipt
Dowody dotyczące wczesnej medycyny egipskiej, bazujące na odnalezionych dokumentach i artefaktach, wyprzedzają Hipokratesa (około 400 r. p.n.e.) o ponad milenium, ale są trudne w interpretacji na podstawie analizy papirusów oraz inskrypcji na tabliczkach i ścianach wapiennych (1). Dlatego właśnie powszechnie akceptuje się pogląd, że to Grecy, symbolicznie reprezentowani przez Hipokratesa zwanego „ojcem medycyny”, byli prekursorami współczesnej sztuki medycznej.
Cywilizacje, które rozwinęły się nad brzegami Nilu w kulturę zwaną dziś kulturą egipską, wierzyły, że choroby powodowały złe duchy wchodzące do ciała przez usta, nos lub uszy, niszcząc narządy wewnętrzne ofiary. Leczeniem zajmowali się lekarze trzech specjalności (2). Pierwsi z nich próbowali leczyć pacjentów, stosując zewnętrznie lub wewnętrznie mikstury bądź leki uzyskiwane z roślin lub zwierząt. Do drugiej grupy należeli chirurdzy, którzy zajmowali się głównie leczeniem ran i innych zmian urazowych, jak złamania lub przemieszczenia stawów. Nie otwierali oni nigdy jamy brzusznej, ale nacinali ropnie i usuwali ciała obce. Wykonywali także zabiegi obrzezania, zwykle w celach higienicznych. Obrzezanie jest pierwszą techniką chirurgiczną opisaną ponad 4000 lat temu na płaskorzeźbach znajdujących się w grobowcu VI Dynastii. Zwyczajem religijnym w Egipcie była mumifikacja zwłok, a lekarze bezspornie korzystali z technik balsamistów, którzy stworzyli specjalne narzędzia do usuwania mózgu przez nozdrza oraz wnętrzności z klatki piersiowej i jamy brzusznej. To sprawiło, że poznali związki i zależności między różnymi narządami. W jamach ciała pozostawiano wyłącznie nerki i serce. Stworzyli oni skalpele, noże, kleszcze, zgłębniki oraz gorące żelazka do kauteryzacji. Do trzeciej grupy należeli lekarze usiłujący leczyć lub łagodzić ból za pomocą boskiej interwencji. Uznawano ich za egzorcystów, czarowników, znachorów, kapłanów-lekarzy lub uzdrowicieli, którzy zmuszali demony do opuszczenia ciała pacjenta zwykle poprzez modlitwę do bóstwa przy użyciu amuletów i zaklęć.
Lekarze egipscy rozpoznawali też związek prokreacyjny między prąciem, jądrami, nasieniem a ciążą. Uznawano, że nasienie wywodzi się z rdzenia kręgowego. Pogląd ten zapoczątkowali składający ofiary kapłani, według których prącie byka stanowiło przedłużenie kręgosłupa. Uważano, że nasienie chronione jest przez dużą kość stworzoną wskutek połączenia czterech lub pięciu kręgów na końcu kręgosłupa, z czego może wywodzić się łacińska nazwa kości krzyżowej: os sacrum, czyli „święta kość”.
Mitologia grecka
W mitologii greckiej Asklepios, syn Apolla, uważanego za boga zdrowia, i śmiertelniczki o imieniu Koronis, był bogiem sztuki lekarskiej. Jego matka została zabita za niewierność Apollinowi, a jej ciało ułożono na stosie pogrzebowym. Jednak nienarodzone dziecko Koronis zostało uratowane z jej łona. Dziecko otrzymało imię odzwierciedlające sposób jego narodzin – łono matki zostało przecięte, a dziecko wyjęte; taka procedura nazywa się dziś cięciem cesarskim. Asklepios oznacza bowiem „otwierać przez przecięcie” (ryc. 1).
Ryc. 1. Asklepios urodzony przez rozcięcie łona jego matki Koronis. Technika znana dziś jako cięcie cesarskie
Apollo zaniósł syna do centaura zwanego Chironem i poprosił go o nauczenie chłopca sztuki lekarskiej. Centaur to mitologiczne stworzenie z górną częścią ciała człowieka, a dolną – konia. Choć Chiron był centaurem, w pewnym sensie różnił się wyglądem od swoich pobratymców. Tradycyjnie greckie wizerunki Chirona przedstawiają go jako stworzenie z ludzkimi, a nie końskimi przednimi nogami. Kontrastuje to z wizerunkiem tradycyjnego centaura, którego cała dolna część ciała przypominała konia.
Według legendy w zamian za dobroć okazaną przez Asklepiosa wąż polizał jego uszy i nauczył go sekretnej wiedzy. W kulturze greckiej węże uznawano za istoty święte, symbolizujące mądrość, sztukę leczniczą i zmartwychwstanie. Asklepios przedstawiany jest z laską, wokół której wije się wąż, co zaczęto kojarzyć z lecznictwem (ryc. 2). Co ciekawe niejadowitego węża występującego w regionie śródziemnomorskim nazwano wężem Eskulapa (Zamenis longissimus), na cześć boga. Córka Asklepiosa, Higieja, była grecką boginią zdrowia, higieny i czystości. Jej atrybutem była misa lub czara z wijącym się wężem wznoszącym głowę ponad nią, co później stało się symbolem farmaceutów (ryc. 3). Druga córka Asklepiosa, Panakeja, była boginią uosabianą z lekiem na wszelkie choroby. Panakeja miała nosić okład lub eliksir, za pomocą którego leczyła chorych (ryc. 4). Dzięki temu powstało w medycynie pojęcie „panaceum”, czyli substancji, która leczy wszystkie choroby.
Ryc. 2. Asklepios przedstawiany z laską, wokół której wije się wąż, co zaczęto kojarzyć z lecznictwem
Ryc. 3. Higieja, jedna z córek Asklepiosa, i jej atrybut: misa lub czara z wężem wznoszącym głowę ponad nią
Ryc. 4. Dwie córki Asklepiosa: Higieja i Panakeja. Panakeja z okładem lub eliksirem, za pomocą którego leczyła chorych
Jak już wspomniano, atrybutem Asklepiosa była laska lub kij z wijącym się po nim wężem (ryc. 5), który często mylony jest z kaduceuszem, symbolem boga Hermesa. Hermes był posłańcem bogów, pośrednikiem między śmiertelnikami a bóstwem. Z tego powodu przedstawiano go jako boga handlu. Kaduceusz to laska, często zakończona parą skrzydeł, z dwoma wijącymi się wokół niej wężami (ryc. 6). Kaduceusz Hermesa często mylnie uważany jest za symbol medycyny, zamiast laski Asklepiosa. Takie zastosowanie symbolu błędnie spopularyzowano głównie poprzez przyjęcie kaduceusza jako insygniów Służby Medycznej Armii Amerykańskiej w 1902 roku (3). W mitologii rzymskiej odpowiednikiem Hermesa był Merkury. Od samego początku atrybuty Merkurego były takie same, jak Hermesa: buty ze skrzydłami (talaria), kapelusz ze skrzydłami (petasos) i kaduceusz, czyli laska z dwoma wijącymi się wężami, którą Hermes otrzymał w prezencie od Apolla (ryc. 7).
Ryc. 5. Atrybut Asklepiosa, czyli kij z wijącym się po nim wężem
Ryc. 6. Kaduceusz, tradycyjny symbol boga Hermesa i Merkurego, czyli dwa węże wijące się wokół laski zakończonej parą skrzydeł
Ryc. 7. Hermes i Merkury przedstawiani z butami ze skrzydłami oraz kaduceuszem, który Hermesowi podarował Apollo
Od V wieku przed naszą erą kult Asklepiosa zyskiwał na popularności i postawiono mu kilka świątyń, pełniących też rolę szpitali. Świątynie te, zwane asklepiejonami, były tłumnie odwiedzane przez pielgrzymów w nadziei na wyleczenie. Po rytualnym oczyszczeniu składano ofiary lub dary bogu. W niektórych z tych świątyń wykorzystywano też święte psy, które lizały rany chorych pielgrzymów. Ku czci boga Asklepiosa w rytuałach uzdrawiania wykorzystywano często niejadowite węże, które swobodnie pełzały po podłodze dormitoriów, gdzie spali chorzy i ranni. Najbardziej znaną świątynią boga Asklepiosa była świątynia w Epidauros w północno-wschodniej części Peloponezu, datowana na IV wiek przed naszą erą. Inną znaną świątynię, tj. asklepiejon, wybudowano około 100 lat później na wyspie Kos, gdzie Hipokrates, legendarny „ojciec medycyny”, prawdopodobnie rozpoczął swoją karierę. Oryginalna wersja przysięgi Hipokratesa rozpoczyna się słowami: „Przysięgam Apollinowi lekarzowi i Asklepiosowi, i Hygiei, i Panakei oraz wszystkim bogom jak też boginiom, biorąc ich za świadków, że wedle swoich sił i osądu [sumienia] przysięgi tej i tej pisemnej umowy dotrzymam” (4). Autorstwo przysięgi przypisuje się Hipokratesowi lub jednemu z jego uczniów, a datuje się ją na okres między V a III wiekiem p.n.e.
Hipokrates

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Sutcliffe J, Duin N: A history of medicine. Morgan Samuel editions, London 1992.
2. Ebers G: Papyros Ebers. Das Hermetische Buch uber die Arzneimittel der Alten Agypter in Hieratischer Schrift. W. Engelman, Leipzig 1875.
3. Garrison FH: The Use of the Caduceus in the Insignia of the Army Medical Officer. Bull Med Lib Assoc 1919-20; IX: 13-16.
4. Markel H: “I swear by Apollo” – On taking the Hippocratic Oath. N Engl J Med 2004; 350: 2026-2029.
5. Garrison FH: History of Medicine. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1966.
6. Garcia-Ballester L: Galen and Galenism. Ashgate-Variorum, Burlington 2002: 1640.
7. Vesalius A: De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. Translation of the 1543 and 1555 editions. S Karger AG, Basel 2014.
otrzymano: 2018-11-19
zaakceptowano do druku: 2018-12-10

Adres do korespondencji:
*Alberto Lluch
Institut Kaplan for Surgery of the Hand and Upper Extremity
Paseo Bonanova 9, 08022 Barcelona, Spain
alluch@telefonica.net

Nowa Medycyna 4/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna