Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2018, s. 198-201 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.4.198
Krzysztof Łampika, *Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski
Primary adenocarcinoma of the ileum causing obstruction in an 84-year-old patient – a case report
Pierwotny rak gruczołowy jelita krętego powodujący niedrożność u 84-letniej kobiety – opis przypadku
Department of Oncological Surgery, Mazovian Oncology Hospital
Head of Department: Przemysław Ciesielski, MD, PhD
Streszczenie
Gruczolakorak jelita cienkiego to rzadko występujący nowotwór, zachorowalność szacuje się na 4 na milion przypadków, mimo to jest najczęstszym pierwotnym nowotworem jelita cienkiego. Rozpoznanie wczesnej postaci raka jest trudne z powodu niespecyficznych objawów. Najczęściej chorzy leczeni są w trybie dyżurowym z powodu niedrożności lub krwawienia do przewodu pokarmowego. W artykule autorzy opisują przypadek 84-letniej chorej operowanej z powodu niedrożności jelit spowodowanej rakiem jelita krętego, u której badania obrazowe nie wskazały prawidłowego rozpoznania. Przebieg operacji był powikłany przetoką jelitową. Badanie histopatologiczne potwierdziło miejscowe zaawansowanie guza. Chora po wyleczeniu niedrożności została skierowana do dalszego leczenia onkologicznego.
Summary
Although small bowel adenocarcinoma is a rare cancer, with estimated incidence rate of 4 cases per million persons it is the most common small bowel tumour. Diagnosis of early-stage disease is difficult due to non-specific symptoms. Patients are usually treated on an emergency basis due to gastrointestinal obstruction or bleeding. The paper presents a case report of an 84-year-old female who underwent surgical treatment due to bowel obstruction caused by ileum cancer, and in whom diagnostic imaging did not allow for a correct diagnosis. The surgery was complicated by intestinal fistula. Histopathology confirmed local tumour progression. After treatment completion, the patient was referred for further anti-cancer treatment.Introduction
Although small bowel adenocarcinoma is a rare cancer, with estimated incidence rate of 4 cases per million persons, it is the most common small bowel tumour. Most adenocarcinomas develop in the duodenum (40%), jejunum (38%), while only 22% are found in the ileum. Diagnosis of early-stage cancer is difficult even despite the use of diagnostic imaging and endoscopy. Patients are most often treated on an emergency basis due to gastrointestinal obstruction or bleeding. The paper presents a case report of an 84-year-old female receiving surgical treatment due to bowel obstruction caused by ileum cancer, and in whom diagnostic imaging did not allow for a correct diagnosis.
Case report
An 84-year-old woman with COPD, cardiac failure and right pulmonary fibrosis was admitted to the Department of Surgery due to vomiting and abdominal pain. The symptoms had been increasing in severity for a few weeks. The patient was previously treated and diagnosed in the Department of Internal Diseases, where the cause of symptoms was not identified despite the use of endoscopy (gastro- and colonoscopy). Colonoscopy revealed large bowel diverticulosis. The consulting surgeon ordered an abdominal CT scan, which showed isolated deposits in the gall bladder and pneumobilia. The CBD and bile ducts were slightly dilated; a small amount of free fluid was found in the peritoneal cavity. The gallbladder clearly adhered to the duodenum. The entire CT image suggested gall-bladder-duodenal fistula.
Based on physical examination, the patient’s condition was considered moderately severe; the patient was conscious and able to maintain full logical verbal contact, but drowsy and presenting with signs of dehydration; BP 110/60 mmHg, HR 110/min. The abdomen was distended and tender throughout the entire abdominal cavity, without peritoneal symptoms. Peristalsis was considered “lazy”. After inserting a probe, about 2000 mL of intestinal content was recovered.
Laboratory tests showed fluid and electrolyte imbalance, including hyponatraemia. No increase in inflammatory markers was found. Plain abdominal radiography in the standing position revealed small bowel fluid levels indicative of obstruction.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Yamada T: Guzy i inne choroby nowotworowe jelita cienkiego. [W:] Yamada T, Hasler WL, Inadomi JM et al. (red.): Podręcznik gastroenterologii. Czelej, Lublin 2006: 394-396.
2. Puccini A, Battaglin F, Lenz HJ: Management of Advanced Small Bowel Cancer. Curr Treat Options Oncol 2018; 19(12): 69.
3. Young JI, Mongoue-Tchokote S, Wieghard N et al.: Treatment and Survival of Small-bowel Adenocarcinoma in the United States: A Comparison With Colon Cancer. Dis Colon Rectum 2016; 59(4): 306-315.
4. Aydin D, Sendur MA, Kefeli U et al.: Evaluation of prognostic factors and treatment in advanced small bowel adenocarcinoma: report of a multi-institutional experience of Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO). J Buon 2016; 21(5): 1242-1249.
5. Zhao Z, Guan X, Chen Y et al.: Progression of diagnosis and treatment in primary malignant small bowel tumor. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2017; 20(1): 117-120.
6. Song JS, Yi JM, Cho H et al.: Dual loss of USP10 and p14ARF protein expression is associated with poor prognosis in patients with small intestinal adenocarcinoma. Tumour Biol 2018; 40(10): 1010428318808678.
otrzymano: 2018-11-06
zaakceptowano do druku: 2018-11-27

Adres do korespondencji:
*Paweł Dutkiewicz
Oddział Chirurgii Onkologicznej Mazowiecki Szpital Onkologiczny
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
tel. (22) 766-15-00

Nowa Medycyna 4/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna