Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2018, s. 209-215 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.4.209
*Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska
Endometrial tumour as a cause of mechanical bowel obstruction – a case report
Guz endometrialny przyczyną niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego – opis przypadku
Department of General and Oncologic Surgery, Health Centre in Tomaszów Mazowiecki
Head of Department: Włodzimierz Koptas, MD, PhD
Streszczenie
Endometrioza, nazywana również gruczolistością zewnętrzną, jest chorobą polegającą na obecności fizjologicznie aktywnych tkanek macicy poza jamą macicy. Zaliczamy ją do zmian niezłośliwych, która najczęściej lokalizuje się w obrębie układu rozrodczego – w jajnikach, jajowodach, więzadłach macicy. Zmiany mają także tendencję do występowania poza układem rozrodczym – zwykle w obrębie układu pokarmowego, gdzie najczęstszymi lokalizacjami są: otrzewna, blizny po przebytych operacjach czy pępek. Może również występować w jelicie, częściej grubym, zwłaszcza w kątnicy. Według piśmiennictwa może dotyczyć nawet 10% kobiet w wieku rozrodczym.
Autorzy przedstawiają przypadek pacjentki przyjętej na oddział chirurgiczny z powodu niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego. Śródoperacyjnie stwierdzono endofitycznie rosnący guz, całkowicie zamykający światło jelita krętego, który ze względu na swoją lokalizację, tj. ok. 15 cm od zastawki Bauhina, wycięto wraz ze wstępnicą i prawą połową poprzecznicy. Ze względu na morfologię zmiany oraz dodatni wywiad rodzinny za najbardziej prawdopodobną przyczynę dolegliwości uznano zmianę nowotworową. Wynik badania histopatologicznego nie potwierdził tej przyczyny – w preparacie rozpoznano ogniska gruczolistości zewnętrznej. Pacjentce w dniu operacji włączono antybiotykoterapię, całkowite żywienie dożylne oraz niezbędną suplementację płynową. Rana goiła się prawidłowo, a w miarę rozszerzania diety dolegliwości bólowe brzucha nie powróciły. Pacjentka została wypisana do domu w 6. dobie po operacji, z zaleceniem dalszej kontroli w poradni chirurgicznej.
Summary
Endometriosis is a disease that involves the presence of physiologically active uterine tissue beyond the uterus. It is classified as a non-malignant disease that typically develops within the reproductive system: in the ovaries, fallopian tubes, or uterine ligaments. These changes tend to occur also beyond the reproductive structures, usually within the digestive system, where the most common sites are the peritoneum, postsurgical scars or umbilicus. Moreover, the disease can occur in the intestine, usually in the large bowel, and particularly in the caecum. The literature reports that endometriosis may affect even 10% of women of child-bearing age.
The authors present a case of a patient admitted to the surgical ward due to mechanical bowel obstruction. Intraoperatively, an endophytic tumour, completely occluding the ileum, was found. Due to its location, i.e. approximately 15 cm from the Bauhin’s valve, it was resected together with the ascending colon and the right half of the transverse colon. Based on the morphology of the lesion and a positive family history, cancer was thought to be the most probable cause of the patient’s symptoms. The result of the histopathological examination did not confirm this, however. The specimen showed endometriosis. On the day of surgery, the patient was administered antibiotics, total parenteral nutrition and essential fluid supplementation. The wound healed normally, and abdominal pain did not return as diet was being extended. The patient was discharged on the 6th day after the operation with recommended follow-up in a surgical clinic.Introduction
Endometriosis is the presence of uterine tissue foci, composed of endometrial and stromal glands, beyond the uterine cavity. It belongs to non-malignant lesions. The most typical sites are the ovaries, with as many as 80% of cases. Other possible sites mainly include: the fallopian tubes, the pouch of Douglas, the peritoneum, the uterine ligaments, laparotomy scars, particularly caesarean section scars, the umbilicus, the vulva, the vagina and the cervix uteri. As for the gastrointestinal tract, the disease usually develops within the appendix. It is rarely observed in the chest, e.g. in the lungs (1). Endometriosis is said to affect 10% of fertile women (2).
The pathogenesis of the phenomenon remains unclear. A possible cause is tissue implantation during surgery, but this hypothesis does not explain the occurrence of endometriosis in patients with no history of abdominal surgery. It is thought that implantation is the most likely during episiotomy in childbirth or during pelvic surgery. Numerous authors support the regurgitation theory, which involves retrograde flow of endometrial fragments during menstruation through the fallopian tubes to the peritoneal cavity. This is where implantation and tissue growth occurs. Other possible causes are haematogenous or lymphatic dissemination and metaplasia of cells lining the abdominal cavity (3). Endometriosis is also sometimes considered an autoimmune disease caused by immune system disorders.
Case presentation
A 42-year-old patient reported to the Emergency Department with severe abdominal symptoms and faecal incontinence in August 2018. Pain had persisted for two weeks. On the day of admission, the symptoms exacerbated significantly with additional nausea. On physical examination, the abdomen was particularly painful in the left epigastric region. The peristalsis was periodically inaudible; there were numerous sloshing sounds. There were no clinical signs of peritonitis. Inflammatory markers were normal. Plain abdominal X-ray showed dilated loops of the small intestine in the mid-abdomen and the epigastric region on the left side with the presence of fluid-air levels reaching the width of approximately 90 mm. There were no signs of free fluid under the diaphragm domes. Abdominal US revealed significant dilatation of the small intestinal loops with pendular movement. The gallbladder was non-dilated and thin-walled. It contained two stones measuring approximately 17 and 18 mm, respectively. Additionally, there was some interloop fluid reaching the width of approximately 15 mm. The examinations led to a diagnosis of mechanical bowel obstruction of unknown aetiology. The patient was admitted to the surgical ward where conservative treatment was initially implemented, but caused no pain relief. That is why the patient was sent for an emergency exploratory laparotomy. During the surgery, turbid fluid was found, and some samples were collected for bacteriology. The small bowel was significantly distended. Approximately 15 cm before the Bauhin’s valve, there was an annular endophytic tumour that completely occluded the intestine. The mesenteric lymph nodes were noticeably enlarged. No other significant pathology within the remaining abdominal organs was found on palpation. Due to a family history of bowel cancer and the intraoperative macroscopic image of the tumour, the lesion was suspected of being malignant (adenocarcinoma). A decision was made to excise the tumour with a margin of the small intestine and with right hemicolectomy. The terminal 40 cm of the small intestine with the tumour, ascending colon and the right half of the transverse colon were removed. The ileum was joined with the transverse colon using a stapler (end-to-side anastomosis). The excised bowel fragment was sent for a histopathological examination. Two pathogens were cultured from the peritoneal fluid collected intraoperatively: Escherichia coli and Enterobacter cloacae AL PAT. The histopathological report described reactive, probably inflammatory mesenteric lymph nodes of typical structure. The middle part of the terminal ileum, the subperitoneal tissue and mucosa presented numerous foci of endometriosis, creating the tumour mass. Apart from this, the mucosa was normal. The remaining material sent for examination contained no pathology.
Parenteral nutrition was started on the day of surgery and continued for 4 days. Subsequently, liquid diet was introduced and gradually expanded. Before and directly after the surgery, the patient received two broad-spectrum antibiotics, which occurred to be appropriate as per the obtained antibiograms. On day 6 after the surgery, the patient was discharged in a good overall condition, with a normally healing abdominal wound. A surgical follow-up appointment was ordered.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Stachura J, Domagała W: Patologia znaczy słowo o chorobie. Tom 2. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2009: 1026-1038.
2. Langebrekke A, Johannessen HO, Qvigstad E: Surgical treatment of endometriosis. Tidsskrift for den Norske laegeforening: tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke 2008; 128(13): 1515-1518.
3. Allan Z: A case of endometriosis causing acute large bowel obstruction. Int J Surg Case Rep 2018; 42: 247-249.
4. Nezhat C, Li A, Falik R et al.: Bowel endometriosis: diagnosis and management. Am J Obstet Gynecol 2018; 218(6): 549-562.
5. Ranney B: The prevention, inhibition, pallation and treatment of endometriosis. Am J Obstet Gynecol 1975; 123(8): 778-785.
6. Macafee CH, Greer HL: Intestinal endometriosis. A report of 29 cases and survey of literature. J Obstet Gynaecol Br Emp 1960; 67: 539-555.
7. Townell NH, Vanderwalt JD: Intestinal endometriosis. Postgrad Med J 1984; 60: 514-517.
8. Cirillo F, Vismarra M, Buononato M et al.: Endometriosis of the caecum and ileo-caecal valve. A case report and review of the literaturę. Chirurgia Italiana 2008; 60(4): 603-606.
9. Vercellini P, Vigano P, Frattaruolo MP et al.: Bowel surgery as a fertility-enhancing procedure in patients with colorectal endometriosis: methodological, pathogenic and ethical issues. Hum Reprod 2018; 33(7): 1205-1211.
10. Ruffo G, Crippa S, Sartori A et al.: Management of rectosigmoid obstruction due to severe bowel endometriosis. Updates in Surgery 2014; 66(1): 59-64.
11. Lattarulo S, Pezzolla A, Piscitelli D et al.: Intestinal endometriosis: a case report. Chirurgia Italiana 2008; 60(4): 595-602.
12. Langlois NEI, Kenneth GM, Keenan RA: Mucosal changes in the large bowel with endometriosis: A possible cause of misdiagnosis of colitis? Human Pathology 1994; 25(10): 1030-1034.
13. De Falco M, Ragusa M, Oliva G et al.: Is extrauterine endometriosis confined to the gynecological sphere? A critical review of the experience in a general surgery unit. Il Giornale di Chirurgia 2007; 28(3): 83-92.
otrzymano: 2018-11-19
zaakceptowano do druku: 2018-12-10

Adres do korespondencji:
*Sławomir Glinkowski
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Tomaszowskie Centrum Zdrowia
ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 608-177-914
drsg@wp.pl

Nowa Medycyna 4/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna