Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Przezodbytowa mikrochirurgia endoskopowa – opis przypadku

Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Jerzy Ogłuszka, Feliks Orchowski
Nowa Medycyna 1/2020

Transanal endoscopic microsurgery – a case report

Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Jerzy Ogłuszka, Feliks Orchowski
Nowa Medycyna 1/2020

Zastosowanie radioterapii w gruczolakach przysadki u dzieci – opis trzech przypadków

Marzanna Chojnacka, Anna Semaniak, Katarzyna Pędziwiatr, Anna Skowrońska-Gardas
Nowa Pediatria 2/2016

Familial adenomatous polyposis in children

Aleksandra Marach, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz
Postępy Nauk Medycznych 4/2016

Współczesne zasady leczenia radiojodem nadczynności tarczycy

Ewa Szczepańska, Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka-Czernel
Postępy Nauk Medycznych 12/2016

Rodzinna polipowatość gruczolakowata

Andrzej Pławski, Paweł Boruń, Marzena Skrzypczak-Zielińska, Piotr Krokowicz, Michał Drews, Jacek Paszkowski, Jan Lubiński, Tomasz Banasiewicz
Postępy Nauk Medycznych 1/2015

Powikłania leczenia immunoablacyjnego u pacjentki z anemią aplastyczną

Katarzyna Pawelec, Małgorzata Salamonowicz, Piotr Plichta, Michał Matysiak
Nowa Pediatria 4/2010

Guz mieszany ślinianki przyusznej lewej u 11-letniej dziewczynki

Eugeniusz Czecior, Piotr Pawlas, Marek Czerwiński, Agnieszka Wolny
Nowa Pediatria 3/2009