Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2010, s. 894-895
Andrzej Budaj
Curriculum Vitae Prof. dra hab. med. Leszka Ceremużyńskiego
Urodził się w 1932 r. w Lublinie. Egzamin maturalny zdał w 1950 r. w Żyrardowie. Następnie odbył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
Od 1960 r. przez 14 lat Prof. L. Ceremużyński pracował w IV Klinice Chorób Wewnętrznych AM, kierowanej przez Prof. Zdzisława Askanasa. Uzyskał specjalizację z interny, stopień doktora medycyny i doktora habilitowanego medycyny. Odbył staże naukowe i kliniczne w ośrodkach kardiologicznych w Londynie, Edynburgu, Pradze, Budapeszcie i Berlinie. Prof. Leszek Ceremużyński okazał się jednym z najzdolniejszych uczniów szkoły kardiologicznej Profesora Askanasa. Zainteresowania naukowe Prof. L. Ceremużyńskiego w tym okresie dotyczyły odczynu humoralnego i hormonalnego w świeżym zawale serca. Opublikował wraz ze współpracownikami szereg nowatorskich prac, zarówno doświadczalnych, jak i klinicznych.
W 1974 r. został ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych i kardiologii miejskiego Szpitala Grochowskiego z zadaniem utworzenia placówki dydaktycznej AM. Był Specjalistą Miasta Stołecznego Warszawy do spraw Kardiologii.
W 1980 r. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny AM w Szpitalu Grochowskim został przekształcony w Klinikę Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Prof. L. Ceremużyński w kolejnych latach tworzył i rozbudowywał ten ośrodek, zaczynając od bardzo skromnego wyposażenia i małego zespołu. W roku 1984 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 roku profesora zwyczajnego medycyny. Prof. L. Ceremużyński był promotorem 18 przewodów doktorskich i opiekunem 3 habilitacji.
Zainteresowania naukowe Prof. L. Ceremużyńskiego w tym okresie skupiały się na osi renina-angiotensyna-aldosteron w zawale serca, aktywacji płytek i leukocytów w zawale serca, roli niedoboru magnezu. Prof. L. Ceremużyński przeprowadził pierwsze polskie wieloośrodkowe badanie dotyczące oceny skuteczności podawania amiodaronu w zawale serca. Publikacja tego badania (Polish Amiodarone Trial) jest najczęściej cytowaną polską pracą w dziedzinie kardiologii.
Prof. L. Ceremużyński był inicjatorem prowadzenia w Polsce międzynarodowych wieloośrodkowych badań klinicznych. Dzięki swojemu dorobkowi naukowemu i pozycji międzynarodowej zdobył zaufanie i podjął współpracę z renomowanymi ośrodkami kardiologicznymi, między innymi: Oxford University (Prof. Peter Sleight) i McMaster University w Hamilton w Kanadzie (Prof. Salim Yusuf). Współpraca ta zaowocowała udziałem wielu polskich ośrodków kardiologicznych w głównych międzynarodowych badaniach.
Wobec trudności w zdobyciu sprzętu dla Kliniki Kardiologii Prof. L. Ceremużyński założył Fundację Proclinica. Za uzyskane środki utworzono w Szpitalu Grochowskim pracownię hemodynamiki i elektrofizjologii inwazyjnej, zakupiono sprzęt do pracowni echokardiografii i pracowni testów wysiłkowych, sprzęt komputerowy i sfinansowano remont Kliniki. Dziś Klinika ma najwyższy stopień referencyjności, pełni 24-godzinny dyżur leczenia inwazyjnego zawału serca, wykonuje zaawansowane procedury elektrofizjologiczne, jest dużym ośrodkiem leczącym ponad 4 000 chorych rocznie.
Przez 13 lat Prof. L. Ceremużyński organizował doroczne konferencje dydaktyczne „Kardiologia światowa” w Teatrze Polskim w Warszawie, będące przeglądem aktualnego piśmiennictwa z głównych działów kardiologii. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i skupiały co rok około 1000 uczestników.
Ważnym obszarem działalności Prof. L. Ceremużyńskiego było Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Dwie kadencje działalności Pana Profesora jako Prezesa PTK w latach 1990-95 były okresem przełomowym dla tej organizacji. Wzrosła znacznie liczba członków, rozszerzyła się współpraca międzynarodowa PTK, kongresy PTK nabrały charakteru międzynarodowego, z inicjatywy Pana Profesora powstał stymulujący rozwój klub młodych kardiologów.
Prof. L. Ceremużyński pełnił także różne funkcje w strukturach European Society of Cardiology. Przez szereg lat był członkiem Komitetu Naukowego Kongresów ESC, a także członkiem Nominating Committee tej organizacji. W 1996 r. był zaproszony do zespołu opracowującego wytyczne ESC w angina pectoris. Dzięki rekomendacjom Prof. L. Ceremużyńskiego polscy kardiolodzy znaleźli się w strukturach ESC.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych 12/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych