Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2010, s. 894-895
Andrzej Budaj
Curriculum Vitae Prof. dra hab. med. Leszka CeremużyńskiegoUrodził się w 1932 r. w Lublinie. Egzamin maturalny zdał w 1950 r. w Żyrardowie. Następnie odbył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
Od 1960 r. przez 14 lat Prof. L. Ceremużyński pracował w IV Klinice Chorób Wewnętrznych AM, kierowanej przez Prof. Zdzisława Askanasa. Uzyskał specjalizację z interny, stopień doktora medycyny i doktora habilitowanego medycyny. Odbył staże naukowe i kliniczne w ośrodkach kardiologicznych w Londynie, Edynburgu, Pradze, Budapeszcie i Berlinie. Prof. Leszek Ceremużyński okazał się jednym z najzdolniejszych uczniów szkoły kardiologicznej Profesora Askanasa. Zainteresowania naukowe Prof. L. Ceremużyńskiego w tym okresie dotyczyły odczynu humoralnego i hormonalnego w świeżym zawale serca. Opublikował wraz ze współpracownikami szereg nowatorskich prac, zarówno doświadczalnych, jak i klinicznych.
W 1974 r. został ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych i kardiologii miejskiego Szpitala Grochowskiego z zadaniem utworzenia placówki dydaktycznej AM. Był Specjalistą Miasta Stołecznego Warszawy do spraw Kardiologii.
W 1980 r. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny AM w Szpitalu Grochowskim został przekształcony w Klinikę Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Prof. L. Ceremużyński w kolejnych latach tworzył i rozbudowywał ten ośrodek, zaczynając od bardzo skromnego wyposażenia i małego zespołu. W roku 1984 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 roku profesora zwyczajnego medycyny. Prof. L. Ceremużyński był promotorem 18 przewodów doktorskich i opiekunem 3 habilitacji.
Zainteresowania naukowe Prof. L. Ceremużyńskiego w tym okresie skupiały się na osi renina-angiotensyna-aldosteron w zawale serca, aktywacji płytek i leukocytów w zawale serca, roli niedoboru magnezu. Prof. L. Ceremużyński przeprowadził pierwsze polskie wieloośrodkowe badanie dotyczące oceny skuteczności podawania amiodaronu w zawale serca. Publikacja tego badania (Polish Amiodarone Trial) jest najczęściej cytowaną polską pracą w dziedzinie kardiologii.
Prof. L. Ceremużyński był inicjatorem prowadzenia w Polsce międzynarodowych wieloośrodkowych badań klinicznych. Dzięki swojemu dorobkowi naukowemu i pozycji międzynarodowej zdobył zaufanie i podjął współpracę z renomowanymi ośrodkami kardiologicznymi, między innymi: Oxford University (Prof. Peter Sleight) i McMaster University w Hamilton w Kanadzie (Prof. Salim Yusuf). Współpraca ta zaowocowała udziałem wielu polskich ośrodków kardiologicznych w głównych międzynarodowych badaniach.
Wobec trudności w zdobyciu sprzętu dla Kliniki Kardiologii Prof. L. Ceremużyński założył Fundację Proclinica. Za uzyskane środki utworzono w Szpitalu Grochowskim pracownię hemodynamiki i elektrofizjologii inwazyjnej, zakupiono sprzęt do pracowni echokardiografii i pracowni testów wysiłkowych, sprzęt komputerowy i sfinansowano remont Kliniki. Dziś Klinika ma najwyższy stopień referencyjności, pełni 24-godzinny dyżur leczenia inwazyjnego zawału serca, wykonuje zaawansowane procedury elektrofizjologiczne, jest dużym ośrodkiem leczącym ponad 4 000 chorych rocznie.
Przez 13 lat Prof. L. Ceremużyński organizował doroczne konferencje dydaktyczne „Kardiologia światowa” w Teatrze Polskim w Warszawie, będące przeglądem aktualnego piśmiennictwa z głównych działów kardiologii. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i skupiały co rok około 1000 uczestników.
Ważnym obszarem działalności Prof. L. Ceremużyńskiego było Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Dwie kadencje działalności Pana Profesora jako Prezesa PTK w latach 1990-95 były okresem przełomowym dla tej organizacji. Wzrosła znacznie liczba członków, rozszerzyła się współpraca międzynarodowa PTK, kongresy PTK nabrały charakteru międzynarodowego, z inicjatywy Pana Profesora powstał stymulujący rozwój klub młodych kardiologów.
Prof. L. Ceremużyński pełnił także różne funkcje w strukturach European Society of Cardiology. Przez szereg lat był członkiem Komitetu Naukowego Kongresów ESC, a także członkiem Nominating Committee tej organizacji. W 1996 r. był zaproszony do zespołu opracowującego wytyczne ESC w angina pectoris. Dzięki rekomendacjom Prof. L. Ceremużyńskiego polscy kardiolodzy znaleźli się w strukturach ESC.
W latach 1990-2005 Prof. L. Ceremużyński był Redaktorem Naczelnym „Kardiologii Polskiej”, oficjalnego pisma PTK. Dzięki ogromnej aktywności Pana Profesora miesięcznik ten stał się najwyżej ocenianym polskim czasopismem medycznym, indeksowanym w Medline. Na jego łamach zostało przeprowadzonych wiele akcji integrujących środowisko kardiologiczne w Polsce.
Prof. L. Ceremużyński wchodził w skład rad redakcyjnych wielu czasopism kardiologicznych. Był członkiem z wyboru międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in.: Fellow of the European Society of Cardiology, Fellow of the American College of Cardiology, Fellow of the British Cardiac Society, Członek Honorowy Hungarian Cardiac Society, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.
Prof. L. Ceremużyński opublikował około 150 prac naukowych, z tego ponad 80 w recenzowanych pismach zagranicznych. Wygłosił zagranicą kilkadziesiąt wykładów na zaproszenie i przewodniczył wielu sesjom na dużych kongresach międzynarodowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych 12/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych