Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2010, s. 896-897
Andrzej Budaj
Historia i teraźniejszość Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Grochowskim w Warszawie
Dnia 29 listopada 1980 roku na mocy Zarządzenia Nr 13/80 Dyrektora CMKP prof. Bohdana Lewartowskiego powołana została w Szpitalu Grochowskim Klinika Kardiologii CMKP. Jej kierownikiem został prof. dr hab. med. Leszek Ceremużyński.
Wcześniej w 1974 roku powstał w Szpitalu Grochowskim Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Medycznej (AM) w Warszawie. Ówcześni docenci: Leszek Ceremużyński i Jerzy Kuch, zostali kierownikami Ośrodka, oddziałów A i B.
Po kilku latach prof. Jerzy Kuch objął kierownictwo Kliniki Kardiologii AM i przeniósł się wraz z Zespołem do Szpitala Bródnowskiego, a prof. Leszek Ceremużyński kontynuował rozwój ośrodka kardiologicznego – Kliniki Kardiologii CMKP.
Z ubogiego, małego oddziału internistycznego z 1 aparatem EKG, Ośrodek przekształcał się stopniowo w nowoczesną Klinikę Kardiologii. Ośrodek na Grenadierów stawał się ciekawym miejscem pracy dla młodych lekarzy, a także budził zainteresowanie studentów. Prof. Leszek Ceremużyński wprowadził wysokie wymagania kliniczne i entuzjazm dla pracy naukowej. Zespół Oddziału A Ośrodka (m.in. dr Teresa Zaleska, dr Mirosław Dłużniewski, dr Bogdan Michorowski, dr Wojciech Łada, dr Halina Pietrzykowska, dr Andrzej Zalewski, dr Barbara Dzikiewicz) był nastawiony na rozwój własny, jak i na rozwój Ośrodka. Do Studenckiego Koła Naukowego zgłaszało się wielu studentów, spośród których rekrutowali się przyszli lekarze Kliniki (m.in. Bronisław Bednarz, Andrzej Budaj, Jacek Grzybowski, Andrzej Jakubowski, Tomasz Jaxa-Chamiec, Piotr Kułakowski, Stefan Wesołowski – zobacz zdjęcie Zespołu Kliniki Kardiologii z roku 1980, na drugiej stronie okładki). Rozwój Kliniki Kardiologii był możliwy dzięki ogromnej inicjatywie i pracy prof. Leszka Ceremużyńskiego i Zespołu. Dzięki opiece medycznej nad pracownikami zakładów przemysłowych i instytucji, działalności Fundacji Proclinica, uzyskiwano środki na zakup sprzętu medycznego, informatycznego oraz remonty i wyposażenie oddziału, a także krajowe i międzynarodowe szkolenie lekarzy i pielęgniarek. Zorganizowano Salę Intensywnej Opieki Kardiologicznej (pierwszym kierownikiem był dr Jerzy Korewicki). Ufundowano Pracownię Hemodynamiki i Pracownię Elektrofizjologii Inwazyjnej. Podjęto prowadzenie dyżuru leczenia inwazyjnego zawału serca oraz diagnostykę i leczenie inwazyjne zaburzeń rytmu serca.
Dzięki prowadzonym pod kierunkiem prof. Leszka Ceremużyńskiego oryginalnym pracom naukowym oraz udziałowi w klinicznych badaniach wieloośrodkowych Klinika Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim stała się znana w kraju i za granicą.
Od 2004 roku Kliniką Kardiologii CMKP kieruje prof. Andrzej Budaj – uczeń prof. Leszka Ceremużyńskiego. Kierownik Kliniki jest jednocześnie Ordynatorem Oddziału Klinicznego Kardiologii. Jego zastępcami są: prof. Piotr Kułakowski i dr med. Jadwiga Kłoś. W Klinice nadal pracuje bardzo zaangażowany zespół lekarzy, pielęgniarek i pracowników technicznych. W skład zespołu lekarskiego wchodzi 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych medycyny, 15 doktorów medycyny. W Klinice/Oddziale pracuje 18 kardiologów, 16 specjalistów II° z chorób wewnętrznych, w tym 3 samodzielnych hemodynamistów, 4 samodzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych, 5 echokardiografistów. W zespole pielęgniarskim jest 18 osób z wyższym wykształceniem pielęgniarskim i 9 osób z ukończoną specjalizacją kardiologiczną – zobacz zdjęcie Zespołu Kliniki Kardiologii CMKP z listopada 2010 roku na drugiej stronie okładki.
Klinika uzyskała najwyższy IIIB stopień referencyjności. Dysponuje pełnym zakresem diagnostyki i terapii kardiologicznej, w tym między innymi angioplastyką wieńcową, zabiegami elektrofizjologicznymi (ablacje z systemem CARTO, wszczepianie stymulatorów-defibrylatorów, resynchronizacja komór).
Klinika prowadzi od 2002 roku, jako jeden z 9 ośrodków w Warszawie, dyżur inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych w Pracowni Hemodynamicznej oraz 24-godzinny dyżur w Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej i w oddziale zachowawczym. Przyjmuje także chorych w trybie identycznym, jak pozostałe oddziały szpitala, głównie chorych kardiologicznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 12/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 12/2010: