Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2010, s. 896-897
Andrzej Budaj
Historia i teraźniejszość Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Grochowskim w Warszawie
Dnia 29 listopada 1980 roku na mocy Zarządzenia Nr 13/80 Dyrektora CMKP prof. Bohdana Lewartowskiego powołana została w Szpitalu Grochowskim Klinika Kardiologii CMKP. Jej kierownikiem został prof. dr hab. med. Leszek Ceremużyński.
Wcześniej w 1974 roku powstał w Szpitalu Grochowskim Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Medycznej (AM) w Warszawie. Ówcześni docenci: Leszek Ceremużyński i Jerzy Kuch, zostali kierownikami Ośrodka, oddziałów A i B.
Po kilku latach prof. Jerzy Kuch objął kierownictwo Kliniki Kardiologii AM i przeniósł się wraz z Zespołem do Szpitala Bródnowskiego, a prof. Leszek Ceremużyński kontynuował rozwój ośrodka kardiologicznego – Kliniki Kardiologii CMKP.
Z ubogiego, małego oddziału internistycznego z 1 aparatem EKG, Ośrodek przekształcał się stopniowo w nowoczesną Klinikę Kardiologii. Ośrodek na Grenadierów stawał się ciekawym miejscem pracy dla młodych lekarzy, a także budził zainteresowanie studentów. Prof. Leszek Ceremużyński wprowadził wysokie wymagania kliniczne i entuzjazm dla pracy naukowej. Zespół Oddziału A Ośrodka (m.in. dr Teresa Zaleska, dr Mirosław Dłużniewski, dr Bogdan Michorowski, dr Wojciech Łada, dr Halina Pietrzykowska, dr Andrzej Zalewski, dr Barbara Dzikiewicz) był nastawiony na rozwój własny, jak i na rozwój Ośrodka. Do Studenckiego Koła Naukowego zgłaszało się wielu studentów, spośród których rekrutowali się przyszli lekarze Kliniki (m.in. Bronisław Bednarz, Andrzej Budaj, Jacek Grzybowski, Andrzej Jakubowski, Tomasz Jaxa-Chamiec, Piotr Kułakowski, Stefan Wesołowski – zobacz zdjęcie Zespołu Kliniki Kardiologii z roku 1980, na drugiej stronie okładki). Rozwój Kliniki Kardiologii był możliwy dzięki ogromnej inicjatywie i pracy prof. Leszka Ceremużyńskiego i Zespołu. Dzięki opiece medycznej nad pracownikami zakładów przemysłowych i instytucji, działalności Fundacji Proclinica, uzyskiwano środki na zakup sprzętu medycznego, informatycznego oraz remonty i wyposażenie oddziału, a także krajowe i międzynarodowe szkolenie lekarzy i pielęgniarek. Zorganizowano Salę Intensywnej Opieki Kardiologicznej (pierwszym kierownikiem był dr Jerzy Korewicki). Ufundowano Pracownię Hemodynamiki i Pracownię Elektrofizjologii Inwazyjnej. Podjęto prowadzenie dyżuru leczenia inwazyjnego zawału serca oraz diagnostykę i leczenie inwazyjne zaburzeń rytmu serca.
Dzięki prowadzonym pod kierunkiem prof. Leszka Ceremużyńskiego oryginalnym pracom naukowym oraz udziałowi w klinicznych badaniach wieloośrodkowych Klinika Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim stała się znana w kraju i za granicą.
Od 2004 roku Kliniką Kardiologii CMKP kieruje prof. Andrzej Budaj – uczeń prof. Leszka Ceremużyńskiego. Kierownik Kliniki jest jednocześnie Ordynatorem Oddziału Klinicznego Kardiologii. Jego zastępcami są: prof. Piotr Kułakowski i dr med. Jadwiga Kłoś. W Klinice nadal pracuje bardzo zaangażowany zespół lekarzy, pielęgniarek i pracowników technicznych. W skład zespołu lekarskiego wchodzi 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych medycyny, 15 doktorów medycyny. W Klinice/Oddziale pracuje 18 kardiologów, 16 specjalistów II° z chorób wewnętrznych, w tym 3 samodzielnych hemodynamistów, 4 samodzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych, 5 echokardiografistów. W zespole pielęgniarskim jest 18 osób z wyższym wykształceniem pielęgniarskim i 9 osób z ukończoną specjalizacją kardiologiczną – zobacz zdjęcie Zespołu Kliniki Kardiologii CMKP z listopada 2010 roku na drugiej stronie okładki.
Klinika uzyskała najwyższy IIIB stopień referencyjności. Dysponuje pełnym zakresem diagnostyki i terapii kardiologicznej, w tym między innymi angioplastyką wieńcową, zabiegami elektrofizjologicznymi (ablacje z systemem CARTO, wszczepianie stymulatorów-defibrylatorów, resynchronizacja komór).
Klinika prowadzi od 2002 roku, jako jeden z 9 ośrodków w Warszawie, dyżur inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych w Pracowni Hemodynamicznej oraz 24-godzinny dyżur w Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej i w oddziale zachowawczym. Przyjmuje także chorych w trybie identycznym, jak pozostałe oddziały szpitala, głównie chorych kardiologicznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 12/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych