Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zapotrzebowanie na remifentanyl w znieczuleniu wziewnym izofluranem podczas rewaskularyzacji naczyń wieńcowych

Małgorzata Knapik, Piotr Knapik, Paweł Nadziakiewicz, Wojciech Saucha, Jarosław Borkowski, Anna Dyaczyńska-Herman
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004

Zastosowanie remifentanylu w kardioanestezji i torakoanestezji

Małgorzata Knapik, Hanna Misiołek, Piotr Knapik, Anna Dyaczyńska-Herman
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004

Coronary bypass surgery in a group of operated patients over 75 years of age – 15 year study

Radoslaw Zwolinski, Janusz Zaslonka, Ryszard Jaszewski, Witold Pawlowski, Bogdan Jegier, Andrzej Walczak, Leszek Markuszewski, Alicja Iwaszkiewicz, Stanislaw Ostrowski
New Medicine 3/2003

The effect of body surface area on the risk of early postoperative death in patients over 65 years who underwent surgical myocardial revascularization

Andrzej Walczak, Janusz Zaslonka, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Marzenna Zielinska, Radoslaw Zwolinski, Slawomir Jander, Leszek Markuszewski, Stanislaw Ostrowski
New Medicine 3/2003

Zaburzenia hemodynamiczne podczas pomostowania trzech naczyń wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego

Romuald Lango, Krzysztof Szyndler, Janusz Siebert, Lech Anisimowicz, Jan Rogowski, Paweł Mroziński
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2002

Śródoperacyjny zawał serca u chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby wieńcowej

Elżbieta Szymańska, Piotr Okoński, Justyna Grychowska, Ryszard Golański, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2002