Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Human breastmilk as a source of progenitor/stem cells

Małgorzata Witkowska-Zimny, Ewa Kamińska-El-Hassan, Joanna Wójtowicz
Postępy Nauk Medycznych 9/2017

Komponenty komórkowe mleka kobiecego

Ewa Kamińska-El-Hassan, Agnieszka Mikulska, Joanna Wójtowicz, Małgorzata Witkowska-Zimny
Postępy Nauk Medycznych 9/2017

Wczesna ocena chimeryzmu w komórkach CD34+ dodatnich u chorych z ostrą białaczką szpikową/zespołem mielodysplastycznym poddanych allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych – doniesienie wstępne

Patrycja Zielińska, Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Monika Dzierżak-Mietła, Anna Koclęga, Krzysztof Białas, Iwona Grygoruk-Wiśniowska, Krystyna Jagoda, Agnieszka Karolczyk, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień
Postępy Nauk Medycznych 3/2016

Nawroty choroby nowotworowej i powikłania infekcyjne jako najczęstsze przyczyny niepowodzeń po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Jan Styczyński,, Robert Dębski,, Anna Krenska,, Krzysztof Czyżewski,, Ninela Irga, Magdalena Szalewska, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Marcin Płonowski, Elżbieta Leszczyńska, Maryna Krawczuk-Rybak, Tomasz Ociepa, Tomasz Urasiński, Monika Pogorzała,, Mariusz Wysocki,
Postępy Nauk Medycznych 9/2013

Komórki macierzyste... przyjaciel czy wróg?

Paweł Kowalczyk, Katarzyna Hulka, Dorota Dziuban, Maciej Filocha
Nowa Medycyna 3/2012

Plerixafor – wyniki mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych oraz ich autotransplantacji u pacjentów z chłoniakami i szpiczakiem plazmocytowym – doświadczenia własne

Patrycja Zielińska, Anna Koclęga, Robert Liwoch, Monika Dzierżak-Mietła, Mirosław Markiewicz, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień
Postępy Nauk Medycznych s3/2012

Krew pępowinowa. Część druga – teraźniejszość

Dariusz Boruczkowski, Katarzyna Pawelec, Anna Pieczonka, Piotr Michalski
Nowa Pediatria 2/2011

Krew pępowinowa. Część trzecia – przyszłość

Dariusz Boruczkowski, Katarzyna Pawelec, Anna Pieczonka, Piotr Michalski, Maciej Boruczkowski,
Nowa Pediatria 3/2011

Krew pępowinowa. Część pierwsza – przeszłość

Dariusz Boruczkowski, Katarzyna Pawelec, Piotr Michalski
Nowa Pediatria 4/2010