Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Późna diagnoza hiperoksalurii u chorej po przeszczepieniu nerki – opis przypadku

Maciej Sawosz, Tomasz Cieciura, Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Przemysław Sikora, Bodo Beck, Andrzej Chmura, Magdalena Durlik
Postępy Nauk Medycznych 2/2014

VAP-1 i renalaza u pacjentów po transplantacji narządów unaczynionych

Ewa Koc-Żórawska, Marcin Żórawski, Piotr Przybyłowski, Jolanta Małyszko
Postępy Nauk Medycznych 2/2014

Przeszczepienia komórek krwiotwórczych w pediatrycznych ośrodkach transplantacyjnych 1989-2012: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

Jacek Wachowiak, Alicja Chybicka, Jerzy R. Kowalczyk, Mariusz Wysocki, Jolanta Goździk, Ewa Gorczyńska, Krzysztof Kałwak, Jan Styczyński, Katarzyna Drabko, Anna Pieczonka
Postępy Nauk Medycznych 4/2014

Wyniki terapii przeciwciałami anty-CD20 u dzieci z EBV-zależnym poprzeszczepowym zespołem limfoproliferacyjnym

Jan Styczyński, Krzysztof Kałwak, Krzysztof Czyżewski, Joanna Owoc-Lempach, Anna Krenska, Robert Dębski, Ewa Gorczyńska, Alicja Chybicka, Mariusz Wysocki
Postępy Nauk Medycznych 4/2014

Zakażenia bakteriami wielolekoopornymi u dzieci z chorobami nowotworowymi i poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Jan Styczyński,, Krzysztof Czyżewski, , Katarzyna Jachna-Sawicka, , Monika Pogorzała, , Eugenia Gospodarek, , Mariusz Wysocki,
Postępy Nauk Medycznych 4/2014

Starszy nie znaczy gorszy – wyniki transplantacji nerek u seniorów

Joanna Stępniewska, Ewa Kwiatkowska, Marek Myślak, Barbara Dołęgowska, Magda Wiśniewska, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Kazimierz Ciechanowski
Postępy Nauk Medycznych 2/2013

Nawroty choroby nowotworowej i powikłania infekcyjne jako najczęstsze przyczyny niepowodzeń po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Jan Styczyński,, Robert Dębski,, Anna Krenska,, Krzysztof Czyżewski,, Ninela Irga, Magdalena Szalewska, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Marcin Płonowski, Elżbieta Leszczyńska, Maryna Krawczuk-Rybak, Tomasz Ociepa, Tomasz Urasiński, Monika Pogorzała,, Mariusz Wysocki,
Postępy Nauk Medycznych 9/2013

Alloprzeszczepienie komórek krwiotwórczych w opornych przypadkach chłoniaka Hodgkina szansą na długotrwałą remisję

Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Anna Kopińska, Mirosław Markiewicz, Małgorzata Kopera, Sławomira Kyrcz-Krzemień
Postępy Nauk Medycznych 9/2012

Plerixafor – wyniki mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych oraz ich autotransplantacji u pacjentów z chłoniakami i szpiczakiem plazmocytowym – doświadczenia własne

Patrycja Zielińska, Anna Koclęga, Robert Liwoch, Monika Dzierżak-Mietła, Mirosław Markiewicz, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień
Postępy Nauk Medycznych s3/2012

Centralny ziarniniak olbrzymiokomórkowy u 11-letniego pacjenta po transplantacji nerki

Ewa Krasuska-Sławińska, Katarzyna Świstak, Wioletta Jarmużek, Maciej Pronicki, Dorota Olczak-Kowalczyk
Nowa Stomatologia 4/2012