Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2009, s. 737-738
Wstęp
Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele!
Oddajemy do Państwa rąk numer specjalny „Postępów Nauk Medycznych”, w którym opublikowano wyłącznie prace dedykowane Panu Profesorowi Franciszkowi Kokotowi z okazji 80. urodzin. Składam w tym miejscu serdeczne podziękowania Redakcji, a zwłaszcza Panu Profesorowi Ryszardowi Brzozowskiemu za powierzenie mi zaszczytnej roli redagowania tak niezwykłego numeru tego miesięcznika. Mogę w ten sposób choć w małej części spłacić Panu Profesorowi Kokotowi mój ogromny dług wdzięczności za tak wiele lat bliskiej współpracy, możliwości pobierania nauki i zdobywania doświadczenia zarówno klinicznego, jak i w zakresie badań naukowych. Jestem przekonany, że wszyscy którzy przyjęli moje zaproszenie do przygotowania manuskryptów do tego numeru specjalnego, chcieli również w ten sposób podziękować Panu Profesorowi Kokotowi – każdy za coś innego, ale zawsze niezwykłego i cennego – co wyniósł ze znajomości i przyjaźni z Panem Profesorem, a co wpłynęło na nasze losy zawodowe i naukowe, co nas ukształtowało i wzmocniło, co dało nam pewność poruszania się na polach nefrologii, hipertensjologii czy transplantologii polskiej i światowej.
Pan Profesor Kokot nie rozdawał ryb, tylko dał każdemu wędkę – kto chciał, mógł dzięki niej oraz dzięki życzliwości i pomocy Pana Profesora złowić wiele ryb. Taka to była Jego nauka – prosta, ale skuteczna – taka, jak całe życie Profesora Kokota. Bo Profesor Kokot nigdy nie wymagał od innych niczego więcej niż od samego siebie. Zawsze sobie stawiał wysoko poprzeczkę, wymagającą wyrzeczeń i poświęcenia – kosztem własnego czasu i kosztem czasu spędzonego z rodziną. Nie wszyscy mogli podążać za Jego sposobem pracy i warunkami spartańskiego życia – wszyscy Go jednak w równy sposób podziwiali i nadal podziwiają. Jest ciągle, a może teraz jeszcze bardziej niż przed przejściem na emeryturę, ikoną polskiej nefrologii, a każde Jego wejścia na mównicę jest połączone z owacją na stojąco. Pan Profesor Kokot przez całe swoje życie ciężko zapracował i zasłużył sobie na taki aplauz. Był i jest nadal wielkim polskim lekarzem, uczonym i nauczycielem.
Wszyscy, nie tylko dziękujemy Panu Profesorowi Kokotowi, ale też chcemy Mu życzyć jeszcze bardzo wielu lat życia w dobrym zdrowiu, wśród samych przyjaciół. Chcemy nadal czerpać z Jego wielkiej wiedzy i doświadczenia.
Profesor Franciszek Kokot – jeden z pionierów nefrologii polskiej i Europy środkowowschodniej urodził się 24 listopada 1929 roku w Oleśnie Śląskim. W latach 1948-1953 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Rokitnicy Bytomskiej (następnie Śląska Akademia Medyczna, a obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). Już w czasie studiów rozpoczął pracę w uczelni, początkowo w Zakładzie Chemii Ogólnej, a następnie w Zakładzie Farmakologii w Zabrzu Rokitnicy. W 1957 roku Profesor Kokot przeszedł z Zakładu Farmakologii do III Kliniki Chorób Wewnętrznych kierowanej przez Profesora Kornela Gibińskiego, w której był zatrudniony do 1974 roku. W 1957 roku uzyskał stopień naukowy kandydata nauk medycznych (doktorat), a w 1962 roku stopień naukowy docenta (habilitacja). W 1969 roku Rada Państwa nadała Franciszkowi Kokotowi tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1982 roku profesora zwyczajnego.
W 1975 roku Profesor Franciszek Kokot objął funkcję kierownika Kliniki Nefrologii Instytutu Chorób Wewnętrznych (od 1981 roku Katedry i Kliniki Nefrologii, a w 1997 roku przemianowanej na Katedrę i Klinikę Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śl. AM). Funkcję tę pełnił do roku 2000, tj. do czasu przejścia na emeryturę. Profesor Kokot pełnił również znaczące funkcje w macierzystej uczelni. I tak, w 1980 roku objął funkcję prorektora do spraw szkolenia podyplomowego, a w 1982 roku został powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do pełnienia funkcji rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Funkcję tę sprawował do 1984 roku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 10/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 10/2009: