Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2009, s. 737-738
WstępDrodzy Czytelnicy i Przyjaciele!
Oddajemy do Państwa rąk numer specjalny „Postępów Nauk Medycznych”, w którym opublikowano wyłącznie prace dedykowane Panu Profesorowi Franciszkowi Kokotowi z okazji 80. urodzin. Składam w tym miejscu serdeczne podziękowania Redakcji, a zwłaszcza Panu Profesorowi Ryszardowi Brzozowskiemu za powierzenie mi zaszczytnej roli redagowania tak niezwykłego numeru tego miesięcznika. Mogę w ten sposób choć w małej części spłacić Panu Profesorowi Kokotowi mój ogromny dług wdzięczności za tak wiele lat bliskiej współpracy, możliwości pobierania nauki i zdobywania doświadczenia zarówno klinicznego, jak i w zakresie badań naukowych. Jestem przekonany, że wszyscy którzy przyjęli moje zaproszenie do przygotowania manuskryptów do tego numeru specjalnego, chcieli również w ten sposób podziękować Panu Profesorowi Kokotowi – każdy za coś innego, ale zawsze niezwykłego i cennego – co wyniósł ze znajomości i przyjaźni z Panem Profesorem, a co wpłynęło na nasze losy zawodowe i naukowe, co nas ukształtowało i wzmocniło, co dało nam pewność poruszania się na polach nefrologii, hipertensjologii czy transplantologii polskiej i światowej.
Pan Profesor Kokot nie rozdawał ryb, tylko dał każdemu wędkę – kto chciał, mógł dzięki niej oraz dzięki życzliwości i pomocy Pana Profesora złowić wiele ryb. Taka to była Jego nauka – prosta, ale skuteczna – taka, jak całe życie Profesora Kokota. Bo Profesor Kokot nigdy nie wymagał od innych niczego więcej niż od samego siebie. Zawsze sobie stawiał wysoko poprzeczkę, wymagającą wyrzeczeń i poświęcenia – kosztem własnego czasu i kosztem czasu spędzonego z rodziną. Nie wszyscy mogli podążać za Jego sposobem pracy i warunkami spartańskiego życia – wszyscy Go jednak w równy sposób podziwiali i nadal podziwiają. Jest ciągle, a może teraz jeszcze bardziej niż przed przejściem na emeryturę, ikoną polskiej nefrologii, a każde Jego wejścia na mównicę jest połączone z owacją na stojąco. Pan Profesor Kokot przez całe swoje życie ciężko zapracował i zasłużył sobie na taki aplauz. Był i jest nadal wielkim polskim lekarzem, uczonym i nauczycielem.
Wszyscy, nie tylko dziękujemy Panu Profesorowi Kokotowi, ale też chcemy Mu życzyć jeszcze bardzo wielu lat życia w dobrym zdrowiu, wśród samych przyjaciół. Chcemy nadal czerpać z Jego wielkiej wiedzy i doświadczenia.
Profesor Franciszek Kokot – jeden z pionierów nefrologii polskiej i Europy środkowowschodniej urodził się 24 listopada 1929 roku w Oleśnie Śląskim. W latach 1948-1953 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Rokitnicy Bytomskiej (następnie Śląska Akademia Medyczna, a obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). Już w czasie studiów rozpoczął pracę w uczelni, początkowo w Zakładzie Chemii Ogólnej, a następnie w Zakładzie Farmakologii w Zabrzu Rokitnicy. W 1957 roku Profesor Kokot przeszedł z Zakładu Farmakologii do III Kliniki Chorób Wewnętrznych kierowanej przez Profesora Kornela Gibińskiego, w której był zatrudniony do 1974 roku. W 1957 roku uzyskał stopień naukowy kandydata nauk medycznych (doktorat), a w 1962 roku stopień naukowy docenta (habilitacja). W 1969 roku Rada Państwa nadała Franciszkowi Kokotowi tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1982 roku profesora zwyczajnego.
W 1975 roku Profesor Franciszek Kokot objął funkcję kierownika Kliniki Nefrologii Instytutu Chorób Wewnętrznych (od 1981 roku Katedry i Kliniki Nefrologii, a w 1997 roku przemianowanej na Katedrę i Klinikę Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śl. AM). Funkcję tę pełnił do roku 2000, tj. do czasu przejścia na emeryturę. Profesor Kokot pełnił również znaczące funkcje w macierzystej uczelni. I tak, w 1980 roku objął funkcję prorektora do spraw szkolenia podyplomowego, a w 1982 roku został powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do pełnienia funkcji rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Funkcję tę sprawował do 1984 roku.
Profesor Kokot przyczynił się również do wprowadzenia polskiej nefrologii na forum międzynarodowe. Był trzykrotnie członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji (ERA-EDTA) oraz pełnił również znaczące funkcje w Międzynarodowym Towarzystwie Nefrologicznym (ISN). Rozliczne kontakty międzynarodowe, udział w wielu konferencjach w charakterze zaproszonego wykładowcy zaowocowały nadaniem Profesorowi Kokotowi członkostwa honorowego towarzystw nefrologicznych w wielu krajach europejskich m.in. w NRD, RFN, Jugosławii, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, Macedonii, we Włoszech oraz na Węgrzech.
Profesor Kokot należy do wąskiego grona założycieli Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, w którym pełnił początkowo funkcję członka Zarządu Głównego, wiceprezesa, a następnie przez trzy kadencje funkcję prezesa (w latach od 1989 do 1998).
Miarą uznania zasług Profesora w rozwoju polskiej medycyny było przyznanie Mu zaszczytnych tytułów doktora honoris causa 8 medycznych uczelni polskich (Wrocław, Katowice, Szczecin, Lublin, Warszawa, Kraków, Białystok oraz Łódź) i 1 zagranicznej (Koszyce).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych 10/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 10/2009: