Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2009, s. 737-738
Wstęp
Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele!
Oddajemy do Państwa rąk numer specjalny „Postępów Nauk Medycznych”, w którym opublikowano wyłącznie prace dedykowane Panu Profesorowi Franciszkowi Kokotowi z okazji 80. urodzin. Składam w tym miejscu serdeczne podziękowania Redakcji, a zwłaszcza Panu Profesorowi Ryszardowi Brzozowskiemu za powierzenie mi zaszczytnej roli redagowania tak niezwykłego numeru tego miesięcznika. Mogę w ten sposób choć w małej części spłacić Panu Profesorowi Kokotowi mój ogromny dług wdzięczności za tak wiele lat bliskiej współpracy, możliwości pobierania nauki i zdobywania doświadczenia zarówno klinicznego, jak i w zakresie badań naukowych. Jestem przekonany, że wszyscy którzy przyjęli moje zaproszenie do przygotowania manuskryptów do tego numeru specjalnego, chcieli również w ten sposób podziękować Panu Profesorowi Kokotowi – każdy za coś innego, ale zawsze niezwykłego i cennego – co wyniósł ze znajomości i przyjaźni z Panem Profesorem, a co wpłynęło na nasze losy zawodowe i naukowe, co nas ukształtowało i wzmocniło, co dało nam pewność poruszania się na polach nefrologii, hipertensjologii czy transplantologii polskiej i światowej.
Pan Profesor Kokot nie rozdawał ryb, tylko dał każdemu wędkę – kto chciał, mógł dzięki niej oraz dzięki życzliwości i pomocy Pana Profesora złowić wiele ryb. Taka to była Jego nauka – prosta, ale skuteczna – taka, jak całe życie Profesora Kokota. Bo Profesor Kokot nigdy nie wymagał od innych niczego więcej niż od samego siebie. Zawsze sobie stawiał wysoko poprzeczkę, wymagającą wyrzeczeń i poświęcenia – kosztem własnego czasu i kosztem czasu spędzonego z rodziną. Nie wszyscy mogli podążać za Jego sposobem pracy i warunkami spartańskiego życia – wszyscy Go jednak w równy sposób podziwiali i nadal podziwiają. Jest ciągle, a może teraz jeszcze bardziej niż przed przejściem na emeryturę, ikoną polskiej nefrologii, a każde Jego wejścia na mównicę jest połączone z owacją na stojąco. Pan Profesor Kokot przez całe swoje życie ciężko zapracował i zasłużył sobie na taki aplauz. Był i jest nadal wielkim polskim lekarzem, uczonym i nauczycielem.
Wszyscy, nie tylko dziękujemy Panu Profesorowi Kokotowi, ale też chcemy Mu życzyć jeszcze bardzo wielu lat życia w dobrym zdrowiu, wśród samych przyjaciół. Chcemy nadal czerpać z Jego wielkiej wiedzy i doświadczenia.
Profesor Franciszek Kokot – jeden z pionierów nefrologii polskiej i Europy środkowowschodniej urodził się 24 listopada 1929 roku w Oleśnie Śląskim. W latach 1948-1953 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Rokitnicy Bytomskiej (następnie Śląska Akademia Medyczna, a obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). Już w czasie studiów rozpoczął pracę w uczelni, początkowo w Zakładzie Chemii Ogólnej, a następnie w Zakładzie Farmakologii w Zabrzu Rokitnicy. W 1957 roku Profesor Kokot przeszedł z Zakładu Farmakologii do III Kliniki Chorób Wewnętrznych kierowanej przez Profesora Kornela Gibińskiego, w której był zatrudniony do 1974 roku. W 1957 roku uzyskał stopień naukowy kandydata nauk medycznych (doktorat), a w 1962 roku stopień naukowy docenta (habilitacja). W 1969 roku Rada Państwa nadała Franciszkowi Kokotowi tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1982 roku profesora zwyczajnego.
W 1975 roku Profesor Franciszek Kokot objął funkcję kierownika Kliniki Nefrologii Instytutu Chorób Wewnętrznych (od 1981 roku Katedry i Kliniki Nefrologii, a w 1997 roku przemianowanej na Katedrę i Klinikę Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śl. AM). Funkcję tę pełnił do roku 2000, tj. do czasu przejścia na emeryturę. Profesor Kokot pełnił również znaczące funkcje w macierzystej uczelni. I tak, w 1980 roku objął funkcję prorektora do spraw szkolenia podyplomowego, a w 1982 roku został powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do pełnienia funkcji rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Funkcję tę sprawował do 1984 roku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 10/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 10/2009: