Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Naturalne leki przeciwgruźlicze

Joanna Nowakowska, Krzesimir Ciura, Kaja Rudnicka-Litka
Postępy Fitoterapii 4/2016

Wykrywanie prątków Mycobacterium tuberculosis complex w materiałach tkankowych utrwalonych w parafinie

Sylwia Brzezińska, Małgorzata Szołkowska, Renata Langfort, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć
Postępy Nauk Medycznych 4/2015

Gruźlica odbytu – opis przypadku

Paweł Dutkiewicz, Maja Gorajska, Paweł Siekierski, Przemysław Ciesielski
Nowa Medycyna 3/2015

Częstość występowania gruźlicy lekoopornej w Polsce w 2008 roku. Porównanie badań z wynikami uzyskanymi w programach WHO z lat 1997-20041)

Anna Zabost, Magdalena Klatt, Agnieszka Napiórkowska, Sylwia Brzezińska, Monika Kozińska, Dagmara Borkowska, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć
Postępy Nauk Medycznych 10/2011

Porównanie testów IGRA i próby tuberkulinowej w rozpoznaniu utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy1)

Dagmara Borkowska, Zofia Zwolska, Beata Broniarek-Samson, Dorota Michałowska-Mitczuk, Ewa Augustynowicz-Kopeć
Postępy Nauk Medycznych 10/2011

Gruźliczak mózgu u 8-miesięcznego niemowlęcia jako izolowana manifestacja zakażenia Mycobacterium tuberculosis

Katarzyna Mazur-Melewska, Krzysztof Strzyżewski, Magdalena Figlerowicz, Wojciech Służewski
Nowa Pediatria 3/2011

Gruźlica dziecięca

Jerzy Ziołkowski, Joanna Jaworska, Teresa Bielecka, Anna Zawadzka-Krajewska
Medycyna Rodzinna 2/2009

Molekularne i komórkowe parametry w gruźlicy

Magdalena Druszczyńska, Dominik Strapagiel, Wiesława Rudnicka
Nowa Medycyna 1/2009

Gruźlica lekooporna w Polsce

Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska
Nowa Medycyna 1/2009