Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2018, s. 80-92 | DOI: 10.25121/MR.2018.21.1.80
Andrzej Sobczak1, 2
The current potential of tobacco harm reduction
Współczesne możliwości redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu
1Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Streszczenie
Palenie tytoniu jest przyczyną powstawania największej liczby nowotworów i chorób chronicznych oraz największej ilości zgonów w krajach rozwiniętych. Pomimo wielu metod zwalczania nałogu palenia (terapie behawioralne, nikotynowa terapia zastępcza, farmakoterapia) liczba palaczy zmniejsza się powoli. Dla osób, które nie są w stanie zaprzestać palenia, pomoc w zakresie redukcji szkód wywoływanych przez palenie tytoniu mogą stanowić alternatywne formy dostarczania nikotyny, które pojawiły się na rynku konsumenckim w ostatnich latach. Należą do nich elektroniczne papierosy, a ostatnio również bezdymne wyroby tytoniowe. Brak spalania tytoniu w tych produktach znacznie ogranicza liczbę szkodliwych związków inhalowanych przez użytkownika w porównaniu z dymem tytoniowym. Na podstawie dotychczasowych badań szereg prestiżowych organizacji ocenia pozytywnie redukcję szkód zdrowotnych po przejściu z konwencjonalnych wyrobów tytoniowych na elektroniczne papierosy, wyrażając jednocześnie zaniepokojenie związane z dalszym uzależnieniem użytkowników tych urządzeń od nikotyny oraz niebezpieczeństwem uzależnienia młodzieży od nikotyny. Większość z nielicznych doniesień dotyczących ich szkodliwości jest autorstwa pracowników laboratoriów badawczych pracujących na rzecz koncernów tytoniowych. Wydaje się jednak, że te nowe produkty mogą rzeczywiście zredukować szkody wywołane paleniem tytoniu, ale w jakim stopniu pozostaje kwestią otwartą.
Summary
Smoking is the cause of the highest number of cancers and chronic diseases as well as the highest mortality rates in developed countries. Despite a variety of methods to combat tobacco dependence (behavioural therapies, nicotine replacement therapy, pharmacotherapy), the decrease in the number of smokers is slow. Alternative forms of nicotine delivery, which have been introduced in the consumer market in recent years, may help reduce harm caused by smoking in individuals for whom smoking cessation is not feasible. These include electronic cigarettes and more recently developed smokeless tobacco products. Due to the absence of tobacco combustion in these products, the number of harmful compounds inhaled by the user is significantly reduced compared to tobacco smoke. Based on previous studies, a number of prestigious organizations express their positive opinion on the reduced adverse effects on health following transition from conventional tobacco products to electronic cigarettes, while expressing their concern over the continued dependence of the users of these devices on nicotine as well as the risk of nicotine addiction among adolescents. Most of the few reports on their harmfulness were published by laboratory workers employed by tobacco companies. It seems, however, that these new products can actually reduce tobacco-related damage, but to what extent it remains to be seen.Introduction
Nicotine belongs to psychoactive substances, like ethyl alcohol and opioids. The common feature of these substances is their ability to induce addiction, which should be regarded as a complex disease of the central nervous system characterised by a persistent urge to obtain and use these substances. Discontinuation of psychoactive substances leads to somatic and mental disorders referred to as a withdrawal syndrome or withdrawal symptoms.
Smoking tobacco and, in a wider sense, nicotinism is a particular type of addiction, which has spread considerably due to its widespread acceptance. Only after the extent of the harmful effects of nicotine and the large number of toxic compounds inhaled by smokers have been revealed, harm reduction strategy was incorporated in the management of nicotinism (1).
According to the International Harm Reduction Association, which is a non-governmental organisation, the term “harm reduction&rdquop; refers to strategies, programmes and practices whose primary aim is to limit the health, social and economic consequences of using both legal and illegal psychoactive substances without necessarily reducing their consumption (2). Harm reduction strategy rejects the idea that total abstinence is the only and the most appropriate way to address the issue of substance abuse. In the case of smokers, the strategy is aimed at the elimination of toxic substances, while maintaining the use of nicotine.
Tobacco smoking and associated health risks
Tobacco belongs to the most widespread group of products that contain psychoactive substances (nicotine). Nicotine inhalation during tobacco smoking was already known by Aztecs and spread in Europe in the fifteenth century after arrival of tobacco seeds with Columbus. Over the centuries, tobacco has gained popularity in most cultures in the world.
It was not until the mid-twentieth century that articles pointing to the harmful effects of tobacco smoking started to emerge, initially in scientific journals. The first observations led to the conclusion that smoking tobacco is closely related to neoplastic transformations in the lungs (3). In 1952, Roy Norr’s article entitled “Cancer by the Carton&rdquop; was published in Reader’s Digest, a magazine targeting mass audience (4). This was the first information on the correlation between smoking cigarettes and the incidence of lung cancer, which was intended for a large group of readers. The increasing number of works on the harmful effects of smoking tobacco resulted in the introduction of the first regulation on clean indoor air, banning smoking cigarettes in enclosed public places and enforcing separate areas for smokers and non-smokers in restaurants. This took place in Berkeley, California in 1977. In this respect, some of the US states are up to several dozen years ahead of European countries. Similar regulations were not introduced in Poland until the 15th November 2010 (5).
Dozens of years of research devoted to smoking addiction provided indisputable evidence that nicotine is an addictive substance and chronic tobacco smoking is one of the leading preventable causes of mortality (6).
The WHO’s 2009 report identified 19 types of global health risk associated with mortality (7). Smoking tobacco comes the second in the list covering all countries, while it is the most common cause of death in highly developed countries.
It seems that the last few decades, during which more than 143,000 works on tobacco/cigarette smoking were published (according to PubMed database, 2018 data), should explain all health aspects and consequences of tobacco dependence. However, many issues still remain unsolved. New evidence indicating multi-directional negative effects of tobacco smoke on the smoker’s health has emerged. Data included in periodic US Chief Medical Officer’s reports is a prominent example in this regard. In 2010, a total of 10 cancer locations and 10 chronic diseases, including cardiovascular diseases, were ascribed to tobacco smoking (8). Four years later, the authors of another report found that there was sufficient evidence indicating significant effects of tobacco smoking on colon cancer and six other diseases (degeneration of the macula, facial cleavage as a result of smoking during pregnancy, diabetes, ectopic pregnancy, erectile dysfunction, rheumatoid arthritis) (9).
The considerable negative impact of tobacco smoke on health may be illustrated by the number of deaths due to smoking. It is estimated that 20 million Americans died prematurely due to tobacco use between 1964 and 2014 (9). A total of 7.8 million Americans died due to cardiovascular and metabolic diseases, 6.58 million due to cancer and 3.8 million due to respiratory diseases. Furthermore, mortality was reported for 2.5 million of passive smokers and 108,000 children, with 86,000 victims of fires caused by cigarette butts. Cigarette smoking causes 480,000 deaths each year, with 300 billion dollars in lost productivity. In the European Union, tobacco consumption accounts for 700,000 of deaths annually, with an estimated loss in life expectancy of about 14 years (10).
The destructive effect of tobacco smoke on the smoker’s body is due to multiple chemical compounds, which are estimated at more than 6000, contained in tobacco smoke. Many of these exhibit significant toxicity and carcinogenicity. A total of 52 compounds with a varying carcinogenic potential have been identified in tobacco smoke. Nine of these were classified by the International Agency of Research on Cancer (IARC) as group 1 carcinogens with proven carcinogenic effects on humans (11).
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), which are primary components of tar, belong to a group of particularly dangerous compounds contained in tobacco smoke. They are formed during combustion of tobacco. It was already in 1976 that professor Michael Russell, an eminent British specialist on addictions, wrote in one of his articles that “people smoke for the nicotine, but they die from the tar&rdquop; (12). Tobacco smoking is the cause of chronic myocardial ischemia due to the binding of carbon monoxide contained in tobacco smoke to haemoglobin, which impairs oxygen transport from the lungs to the tissues (8).
Due to the health, social and economic consequences, combating the tobacco epidemic was and still is one of the priorities of health policy of governmental and non-governmental organisations in developed countries.
The potential of tobacco harm reduction – nicotine replacement therapy
Substitution therapy is one of the basic trends in harm reduction. It involves replacing harmful substances with lower-risk compounds exhibiting similar or identical pharmacological effects. Nicotine replacement therapy (NRT) is a type of substitution therapy associated with tobacco harm reduction. Nicotine contained in chewing gums, patches, lozenges and inhalers is the same compound inhaled by smokers with tobacco smoke. According to the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system, nicotine belongs to a group of agents used for dependence therapy under the number N 07 BA 01. After NRT initiation, smokers no longer inhale the enormous amount of harmful substances contained in tobacco smoke, limiting themselves to the substance responsible for dependence, that is nicotine. Consumption of nicotine in controlled doses allows to minimise withdrawal symptoms and may even lead to abstinence.
A comprehensive meta-analysis of works on all forms of NRT revealed that this type of treatment increases the chance of successful smoking cessation. There was a 50% up to 70% increase in the probability of smoking cessation. Furthermore, the analysis showed that different forms of NRT show similar efficacy (13).
On the other hand, some researchers believe that the long-term success of smoking discontinuation is low and NRT is not more effective than the attempts of smokers to quit without these measures. In both groups, about one-third of smokers returned to tobacco use after some time (14, 15).
Although NRT products have been available in the pharmaceutical market for several decades and bupropion, varenicline and cytisine-based pharmacotherapy was introduced in the mid ‘90s, the rate of reduction in the number of smokers has not changed significantly in most developed countries. At present, tobacco smokers account for an average of 24% of adult EU population (28% in Poland) and 15.5% of US population (10, 16).
According to the forecasts of many organisations from the late twentieth century, which were based mainly on research devoted to NRT efficacy and anti-tobacco policy, the endgame for tobacco should occur around 2030.
Meanwhile, an analysis of the trend of changes in the prevalence of tobacco smoking in developed countries between 1980 and 2012 indicates that the end of tobacco smoking should be expected after 2050 (17). Other authors also agree that the date proposed in the 90’s is unrealistic. An editorial of the prestigious Lancet magazine pointed out that the current anti-tobacco campaign has failed; therefore the journal has begun a campaign “Tobacco-free world by 2040&rdquop; (18).
The potential of tobacco harm reduction – electronic cigarettes
The prospect of dozens of years of dealing with a large population of smokers undoubtedly presents a challenge for public health, a field of science responsible for disease prevention, life prolongation, as well as health and physical fitness promotion through organised efforts for environmental hygiene.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Stratton K, Shetty P, Wallace R, Bondurant S: Clearing the smoke: the science base for tobacco harm reduction – executive summary. Tob Control 2001; 10: 189-195.
2. International Harm Reduction Association: What is harm reduction? https://www.hri.global/what-is-harm-reduction.
3. Wynder E, Graham E: Tobacco smoking as a possible etiologic factor in bronchiogenic carcinoma; a study of 684 proved cases. J Am Med Assoc 1950; 143: 329-336.
4. https://www.reddit.com/r/ArchivePorn/comments/3d1idp/cancer_by_the_carton_a_december_1952_readers/.
5. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 529: Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. Edwards R: The problem of tobacco smoking. BMJ 2004; 328: 217-219.
7. World Health Organization (WHO): Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Genewa 2009.
8. U.S. Department of Health and Human Services: How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health 2010.
9. U.S. Department of Health and Human Services: The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health 2014.
10. Special Eurobarometer 458: Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes. Report. DOI: 10.2875/804491. European Union, 2017. http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion.
11. Talhout R, Schulz T, Florek E et al.: Hazardous compounds in tobacco smoke. Int J Environ Res Public Health 2011; 8: 613-628.
12. Russell MA: Low-tar medium-nicotine cigarettes: a new approach to safer smoking. Br Med J 1976; 1(6023): 1430-1433.
13. Stead LF, Perera R, Bullen C et al.: Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012; 11: CD000146. DOI: 10.1002/14651858.CD000146.pub4.
14. Scherphof CS, van den Eijnden RJ, Engels RC, Vollebergh WA: Long-term efficacy of nicotine replacement therapy for smoking cessation in adolescents: a randomized controlled trial. Drug Alcohol Depend 2014; 140: 217-220.
15. Alpert HR, Connolly GN, Biener L: A prospective cohort study challenging the effectiveness of population-based medical intervention for smoking cessation. Tob Control 2013; 22: 32-37.
16. Jamal A, Phillips E, Gentzke AS et al.: Current Cigarette Smoking Among Adults – United States, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018; 67: 53-59.
17. Ng M, Freeman MK, Fleming TD et al.: Smoking prevalence and cigarette consumption in 187 countries, 1980-2012. JAMA 2014; 311: 183-192.
18. Editorial: What will it take to create a tobacco-free world? Lancet 2015; 385(9972): 915.
19. Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M et al.: Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob Control 2014; 23: 133-139.
20. Food and Drug Administration: Harmful and potentially Harmful Constituents in Tobacco Products and Tobacco Smoke; Established List. Federal Register 2012; 77: 20034-20037.
21. Tayyarah R, Long GA: Comparison of select analytes in aerosol from e-cigarettes with smoke from conventional cigarettes and with ambient air. Regul Toxicol Pharmacol 2014; 70: 704-710.
22. Food and Drug Administration: Guidance for industry. Premarket tobacco product applications for electronic nicotine delivery systems. Draft guidance. https://www.fda.gov/downloads/TobaccoProducts/Labeling/RulesRegulationsGuidance/UCM499352.pdf.
23. Wagner KA, Flora JW, Melvin MS et al.: An evaluation of electronic cigarette formulations and aerosols for harmful and potentially harmful constituents (HPHCs) typically derived from combustion. Regul Toxicol Pharmacol 2018. DOI: 10.1016/j.yrtph.
24. Goniewicz ML, Gawron M, Smith DM et al.: Exposure to Nicotine and Selected Toxicants in Cigarette Smokers Who Switched to Electronic Cigarettes: A Longitudinal Within-Subjects Observational Study. Nicotine Tob Res 2017; 19: 160-167.
25. Shahab L, Goniewicz ML, Blount BC et al.: Nicotine, Carcinogen, and Toxin Exposure in Long-Term E-Cigarette and Nicotine Replacement Therapy Users: A Cross-sectional Study. Ann Intern Med 2017; 166: 390-400.
26. Benowitz NL: Cigarette smoking and cardiovascular disease: pathophysiology and implications for treatment. Prog Cardiovasc Dis 2003; 46: 91-111.
27. Benowitz NL, Burbank AD: Cardiovascular toxicity of nicotine: Implications for electronic cigarette use. Trends Cardiovasc Med 2016; 26: 515-523.
28. Czogala J, Goniewicz ML, Fidelus B et al.: Secondhand exposure to vapors from electronic cigarettes. Nicotine Tob Res 2014; 16(6): 655-662.
29. Nutt DJ, Phillips LD, Balfour D et al.: Estimating the harms of nicotine-containing products using the MCDA approach. Eur Addict Res 2014; 20: 218-225.
30. Levy DT, Borland R, Lindblom EN et al.: Potential deaths averted in USA by replacing cigarettes with e-cigarettes. Tob Control 2018; 27: 18-25.
31. McNeill A, Brose LS, Calder R et al.: Public Health England. E-cigarettes: an evidence update A report commissioned by Public Health England. London 2015.
32. McNeill A, Brose LS, Calder R et al.: Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018. A report commissioned by Public Health England. London 2018.
33. Royal College of Physicians: Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction. A report by the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians London: RCP 2016.
34. University of Victoria Centre for Addictions Research of BC: Clearing the Air: A systematic review on the harms and benefits of e-cigarettes and vapour devices. Victoria, BC 2017.
35. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine: Public health consequences of e-cigarettes. Washington, DC: The National Academies Press 2018. DOI: 10.17226/24952.
36. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults. A Report of the Surgeon General 2016.
37. Pisinger C: Research Centre for Prevention and Health. A systematic review of health effects of electronic cigarettes. Document prepared for the World Health Organization. Denmark, Glostrup 2015.
38. Sutherland G, Russell MA, Stapleton JA, Feyerabend C: Glycerol particle cigarettes: a less harmful option for chronic smokers. Thorax 1993; 48: 385-387.
39. Tabuchi T, Gallus S, Shinozaki T et al.: Heat-not-burn tobacco product use in Japan: its prevalence, predictors and perceived symptoms from exposure to secondhand heat-not-burn tobacco aerosol. Tob Control 2017. DOI: 10.1136/tobaccocontrol-2017-053947.
40. Ludicke F, Baker G, Magnette J et al.: Reduced exposure to harmful and potentially harmful smoke constituents with the Tobacco Heating System 2.1. Nicotine Tob Res 2017; 19: 168-175.
41. Auer R, Concha-Lozano N, Jacot-Sadowski I et al.: Heat-not-burn tobacco cigarettes: Smoke by any other name. JAMA Intern Med 2017; 177: 1050-1052.
42. Schaller JP, Keller D, Poget L et al.: Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. part 2: Chemical composition, genotoxicity, cytotoxicity, and physical properties of the aerosol. Regul Toxicol Pharm 2016; 81: S27-S47.
43. Schaller JP, Pijnenburg JPM, Ajithkumar A, Tricker AR: Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. part 3: Influence of the tobacco blend on the formation of harmful and potentially harmful constituents of the Tobacco Heating System 2.2 aerosol. Regul Toxicol Pharm 2016; 81: S48-S58.
44. Davis B, Williams M, Talbot P: iQOS: evidence of pyrolysis and release of a toxicant from plastic. Tob Control 2018. DOI: 10.1136/tobaccocontrol-2017-054104.
45. Proctor C: Assessment of tobacco heating product THP1.0. Part 1: Series introduction. Regul Toxicol Pharmacol 2018; 93: 1-3.
46. Burns DM, Dybing E, Gray N et al.: Mandated lowering of toxicants in cigarette smoke: a description of the World Health Organization TobReg proposal. Tob Control 2018; 17: 132e141.
47. Forster M, Fiebelkorn S, Yurteri C et al.: Assessment of novel tobacco heating product THP1.0. Part 3: Comprehensive chemical characterisation of harmful and potentially harmful aerosol emissions. Regul Toxicol Pharmacol 2018; 93: 14-33.
48. Gale N, Hardie G, McEwan M et al.: A Clinical Study Investigating Changes in Exposure to Cigarette Smoke Chemicals in Japanese Smokers Who Switch to Using a Tobacco Heating Product Over a Five-Day Period. British American Tobacco (Investments) Ltd, Southampton, United Kingdom. SOT 57th Annual Meeting and ToxExpo, 11-15 March 2018, San Antonio, abs no. 3513.
otrzymano: 2018-02-02
zaakceptowano do druku: 2018-02-23

Adres do korespondencji:
Andrzej Sobczak
Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydział Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
tel.: +48 607-755-688, +48 (32) 293-23-56
asobczak@sum.edu.pl

Medycyna Rodzinna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna