Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 754-758
*Jarosław Kozakowski1, Aleksandra Wycisk2, Andrzej Kulesza2, Wojciech Zgliczyński1
Talia-wzrost – alternatywny wskaźnik oceny otyłości oraz związanego z nią ryzyka metabolicznego i sercowo-naczyniowego. Badanie młodzieży warszawskiej
Waist-to-Height Ratio – an Alternative Index for Evaluating Obesity and Assessing the Cardio-Metabolic Risk. A Study in Warsaw Adolescents
1Department of Endocrinology, Medical Center of Postgraduate Education, Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
2Student of the Medical Faculty, Medical University of Warsaw
Streszczenie
Wstęp. Nadwaga i otyłość są dobrze udokumentowanymi czynnikami ryzyka zaburzeń metabolicznych i chorób sercowo-naczyniowych, również wśród dzieci i młodzieży. Ze względu na silniejszy związek wymienionych zaburzeń z otyłością brzuszną, wielu autorów postuluje wykorzystanie wskaźnika talia-wzrost jako narzędzia do badań przesiewowych wśród dorosłych. Jego przydatność do oceny ryzyka metabolicznego wśród młodzieży jest jednak wciąż niepotwierdzona, a niewiele danych dotyczy młodzieży polskiej.
Cel pracy. Celem pracy była ocena związku antropometrycznych wskaźników otyłości z ryzykiem kardio-metabolicznym wśród młodzieży warszawskiej.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 342 uczniów (209 dziewcząt i 133 chłopców) w wieku 17-19 lat, uczęszczających do dwóch warszawskich liceów. U badanych zmierzono wzrost, masę ciała i obwód talii, a następnie obliczono wskaźnik masy ciała (BMI) oraz wskaźnik talia-wzrost (WHtR). Wskaźnik ryzyka metabolicznego (MRS) został obliczony z uwzględnieniem składowych zespołu metabolicznego: stężenia triglicerydów, cholesterolu HDL i glukozy oraz ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.
Wyniki. Wykazano pozytywny związek MRS z BMI oraz z WHtR zarówno u dziewcząt, jak i chłopców. Zależność ta była nieznacznie silniejsza dla BMI. BMI i WHtR korelowały ze stężeniem HDL i ciśnieniem skurczowym.
Wnioski. Zarówno WHtR, jak i BMI okazały się dobrymi predykatorami podwyższonego ryzyka metabolicznego, jak również wartości poszczególnych składowych zespołu metabolicznego. Dalsze badania na większej grupie osób pozwolą ustalić, który z wymienionych wskaźników otyłości najlepiej odzwierciedla poziom ryzyka kardio-metabolicznego.
Summary
Introduction. Overweight and obesity are well-established causes of increased metabolic and cardio-vascular risk, also in children and adolescents. Since the adverse effects of excess adiposity are believed to be mostly associated with abdominal fat waist-to-height ratio (WHtR) has been proposed as a superior tool for early screening in adults. However, its utility in predicting high metabolic risk in youth is still debatable, with little data concerning adolescents in Poland.
Aim. Our study aimed to compare the association of different adiposity indices with metabolic syndrome components and to determine whether WHtR similarly to body mass index (BMI) predicts high cardio-metabolic risk in Warsaw adolescents.
Material and methods. The study was performed on a sample of 342 individuals (209 girls and 133 boys), aged 17 to 19, recruited in Warsaw. Height, weight and waist circumference were measured, and then BMI and WHtR were calculated. Metabolic Risk Score (MRS) was computed based on fasting glucose, triglycerides, HDL, systolic and diastolic blood pressure.
Results. WHtR and BMI were positively associated with MRS in both girls and boys, for BMI the relationship was slightly stronger.
Conclusions. Both WHtR and BMI proved adequate in predicting high combined metabolic risk score, as well as higher values of individual metabolic syndrome components. Further studies on larger groups allow to determine if one of the mentioned indices of adiposity is better predictor of increased cardio-metabolic risk.
Introduction
Obesity and its associated metabolic and cardiovascular complications epidemic is one of the most serious challenges that public health care systems have to take up. It is estimated that in 2008 more than 1.4 billion adults worldwide were overweight, and 500 million was suffering from obesity. According to the WHO statistics, yearly obesity kills almost 3 million people, and the costs of treatment of the obesity-related disorders are inconceivably high. Unfortunately, the problem of obesity is facing not only the adult population, but more and more often it applies to children. In 2011 more than 40 million children under the age of five all over the world were overweight (1). Also, in Poland over 14% of children who reached the age of seven are overweight and more than 5% are obese (2). Overweight and obesity are known risk factors for many diseases: respiratory and musculoskeletal disorders, atherosclerosis, coronary heart disease, stroke, hypertension, non-alcoholic fatty liver disease, type 2 diabetes mellitus, gallbladder disease, obstructive sleep apnea, and some forms of cancer (3). Childhood obesity is associated with greater prevalence of mentioned disorders in adult life, so early-stage diagnosis and taking appropriate efforts towards body mass reduction are indispensable (4). Many different anthropometrical measures of obesity have been proposed, but still there is no agreement which one is the best predictor of metabolic risk. It seems, that the most widely applied body mass index (BMI) does not account body fat distribution and posture. Moreover, the cut-off points for different metabolic risk groups strongly depend on age, gender and ethnicity, which is confounding, especially for parents and other non-healthcare-professionals (5, 6). Waist circumference (WC) was believed to be a stronger predictor of cardiovascular and metabolic risk than BMI, both in adults and children. An important merit of WC is that it diversifies between peripheral and central obesity which is a stronger risk factor for cardio-metabolic disorders (7). Nevertheless likewise BMI, WC cut-off points are race-, age- and sex-dependent, and its appliance to children requires the usage of specific percentile labels. Recently waist-to-height (WHtR) – a new anthropometric obesity indice has emerged. It is less complicated, cheaper, and it does not depend on ethnicity, gender and age (8).
Aim
The aim of this study was to estimate the usefulness of waist-to-height ratio (WHtR) in assessing the obesity-related cardio-metabolic risk, and to compare WHtR value to other indices of adiposity.
Material and methods
479 participants (284 girls and 195 boys) aged 17 to 19 were examined. Our subjects were recruited in two secondary schools located in the Żoliborz district, representative for the population of high-school students in Warsaw. The data were obtained between 20th and 30th of May 2013. All participants were provided with information regarding the aim and the design of the study. A written consent for both noninvasive and invasive medical procedures were obtained from each participant or from legal guardians, if individual was under the age of 18. Participation in all procedures was voluntary; a number of 137 individuals did not appear for blood sampling, failing to complete the study. We included them in the initial descriptive characteristics of the group but excluded their data from final statistical analysis.
Interventions
In all participants we recorded the following parameters: height, weight, waist circumference and hip circumference. Height was measured to the nearest 0.5 cm with the participant standing barefoot, back against a stadiometer. Weight was measured to the nearest 0.1 kg with the use of a physician beam weight. Waist circumference was measured at the middle point between the costal arch and the greater crest. Hip circumference was measured at the level of the greater trochanters. BMI was calculated as body weight (kg) divided by height (m) squared. Subjects with BMI between 25 and 30 kg/m2 were considered as overweighed, whereas subjects with BMI between 30 and 40 kg/m2 were considered as obese.
WHtR was calculated as waist circumference (cm) divided by height (cm). WHR was calculated as waist circumference (cm) divided by hip circumference (cm). During the same consultation all participants had their blood pressure taken, after having rested in a sitting position for at least 5 minutes. An automatic sphygmomanometer was applied. All measurements were performed by medical students, who had been instructed on the proper technique prior to the beginning of the work. Hypertension was recognized when blood pressure was higher than 130/85. Fasting blood samples for triglycerides, total cholesterol, HDL cholesterol and LDL cholesterol were collected from the intermediate cubital vain by trained nurses in the following day. An enzymatic colorimetric method was used to measure total cholesterol in the presence of cholesterol oxidase and esterase. The sensitivity was 0.116 mg/dL. HDL-cholesterol was measured with enzymatic colorimetric method; sensitivity was 3 mg/dL. Triglycerides were also measured with enzymatic colorimetric method with sensitivity 0.85 mg/dL. All mentioned biochemical measurements were performed using Roche Cobas Integra 400 chemistry analyzer (Roche Diagnostics). Glucose levels was determined with a glucometer in blood drawn from the participant’s little finger. All blood samples were collected between 7:30 and 10 am, the participants were instructed to remain fasting. The norms for blood pressure and laboratory values were derived from the IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome.
Assessment of the metabolic risk
In order to estimate the overall cardio-metabolic risk for the participants we created a continuous Metabolic Risk Score (MRS), primarily based on a similar scores used in several previous studies (9, 10). In the MRS we included the following components of metabolic syndrome: triglycerides, HDL cholesterol, glucose, systolic and diastolic blood pressure. For each of the above variables a z-score was calculated, for the whole group and separately for boys and for girls. An MRS was established for every individual by calculating the mean of all z-scores.
Statistical analysis
All calculations were performed with the Statistica 7.0 software package (StatSoft Inc, Tulsa, OK, USA).
Results
497 high school students were initially invited and enrolled to the study. A total of 342 individuals completed both anthropometric and laboratory investigations. Anthropometric characteristics of all subjects who entered into the study are presented in table 1.
Table 1. Anthropometric characteristics and blood pressure of the initial study sample.
VariableGirls (n = 284)Boys (n = 195)Total (n = 479)
mean ± SDmedianmean ± SDmedianmean ± SDmedian
Height (m)1.67 ± 0.061.671.79 ± 0.071.791.72 ± 0.091.71
Weight (kg)59.57 ± 9.4558.1571.48 ± 10.4570.764.42 ± 11.4762.5
Waist circumference (cm)67.09 ± 6.196775.12 ± 6.587570.35 ± 7.5669
Hip circumference (cm)85.44 ± 7.348587.55 ± 2.838786.29 ± 7.1186
BMI (kg/m2)21.41 ± 3.0120.9922.06 ± 2.8421.7921.67 ± 2.9521.26
WHtR 40.28 ± 3.739.7141.72 ± 3.7441.2840.89 ± 3.7840.48
WHR0.79 ± 0.050.780.86 ± 0.0480.860.81 ± 0.060.81
SBP (mmHg)117.92 ± 14.38118130.61 ± 11.76129123.07 ± 17.75123
DBP (mmHg)72.33 ± 7.627273.25 ± 8.247372.70 ± 7.8872
BMI – body mass index; WHtR – waist-to-height ratio; WHR – waist-to-hip ratio; SBP – systolic blood pressure; DBP – diastolic blood pressure

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-09-17
zaakceptowano do druku: 2013-10-30

Adres do korespondencji:
*Jarosław Kozakowski
Department of Endocrinology
Medical Center of Postgraduate Education
Bielański Hospital
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 834-31-31
e-mail: kyaroslaw@tlen.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: