Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 833-834
Wojciech Zgliczyński
Komentarz do prac
Przekazywany Państwu kolejny numer „Postępów Nauk Medycznych” poświęcony jest obrazowaniu w endokrynologii.
Obecnie endokrynologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. Cechuje ją wyjątkowa interdyscyplinarność. Sama diagnostyka chorób endokrynnych wymaga ścisłej współpracy endokrynologów nie tylko z diagnostami laboratoryjnymi, ale również z radiologami, ultrasonografistami i medykami nuklearnymi. Często do interpretacji uzyskanych badań niezbędna bywa konsultacja neurochirurga, chirurga, ginekologa, pediatry onkologa czy wielu jeszcze innych specjalistów.
Wspomniany już tak dynamiczny rozwój endokrynologii w dużej mierze związany jest z olbrzymim postępem medycznych technik obrazowania, począwszy od klasycznej radiologii poprzez ultrasonografię, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, pozytronową tomografię emisyjną po najbardziej dynamicznie rozwijające się metody medycyny nuklearnej. Celowym wydawało się więc poświęcenie całego numeru postępom w obrazowaniu chorób gruczołów wewnętrznego wydzielania.
Pierwsze dwie prace oryginalne bieżącego numeru obejmują zagadnienia interdyscyplinarne związane z zaburzeniami metabolicznymi i otyłością. Powstały one przy współudziale członków Studenckich Kół Naukowych działających przy Klinice Endokrynologii CMKP. Badano populację uczniów szkół średnich, wykazując, że nowo proponowany wskaźnik talia-wzrost (WH-R) jest podobnie jak wskaźnik masy ciała (BMI) dobrym predyktorem podwyższonego ryzyka metabolicznego. Wykazano również dodatnią korelację między stężeniem cholesterolu u badanej młodzieży i występowaniem hiperlipidemii oraz choroby niedokrwiennej serca w rodzinie. Potwierdza to potrzebę ściślejszego nadzoru zdrowotnego nad dziećmi z obciążeniami rodzinnymi w zakresie zaburzeń metabolicznych i chorób sercowo-naczyniowych.
W artykule dotyczącym obrazowania okolicy podwzgórzowo-przysadkowej za pomocą rezonansu magnetycznego u pacjentów z moczówką prostą wykazano przydatność tej metody w potwierdzeniu choroby, ale też w ujawnieniu jej przyczyn. Pewnym zaskoczeniem może być duży odsetek moczówki prostej jatrogennej w grupie badanych chorych.
Kolejna praca porusza niedoceniany do tej pory problem występowania powikłań z zakresu morfologii mięśnia sercowego u chorych z hiperkortyzolemią. W przeprowadzonym badaniu echokardiograficznym u prawie wszystkich badanych z zespołem Cushinga ujawniono nieprawidłowości w zakresie parametrów lewej komory serca. Dlatego też badanie to powinno być rutynowo wykonywane u pacjentów z hiperkortyzolemią.
W pracy, w której oceniano zaopatrzenie w witaminę D pacjentów Poradni Endokrynologicznej, wykazano powszechny, głęboki niedobór tej witaminy. Co więcej, niekontrolowane stosowanie suplementów diety lub preparatów wielowitaminowych nie wyrównuje tego niedoboru.
W badaniach USG tarczycy, wykonanych przesiewowo w grupie ponad 200 osób w wieku 17-18 lat z obciążeniem rodzinnym chorobami tarczycy, wykazano zmiany guzkowe u prawie 9% badanych, a cechy autoimmunizacyjnej choroby tarczycy u prawie 17%. Ze względu na duży odsetek wykrytych zmian w tej grupie należy zalecać wykonanie przesiewowego obrazowania tarczycy u młodzieży z chorobami tarczycy w rodzinie.
W obliczu toczącej się dyskusji na temat systemu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w Polsce na szczególną uwagę zasługuje opracowanie dotyczące kształcenia w zakresie chorób wewnętrznych, które są podstawą dla znacznej części specjalności szczegółowych, w tym endokrynologii. Wskazane w artykule problemy i zagrożenia systemu kształcenia w zakresie chorób wewnętrznych uzasadniają podjęcie działań służących dowartościowaniu pozycji tej specjalności, w tym m.in. uznaniu jej za priorytetową.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: