Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 775-778
*Waldemar Misiorowski1, Tomasz Słyk2, Aleksandra Wycisk2, Wojciech Zgliczyński1
Ocena zaopatrzenia w witaminę D 609 pacjentów Poradni Endokrynologicznej – doniesienie wstępne
Serum vitamin D concentrations among 609 patients of Endocrine Outpatient Clinic – preliminary report
1Department of Endocrinology, Medical Center of Postgraduate Education, Warszawa
Head of Department: prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
2Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw
Dean of the Faculty: Marek Kuch, MD, PhD
Students Scientific Association, Department of Endocrinology,
Medical Center of Postgraduate Education, Warszawa
Head of Students Scientific Association: Aleksandra Kruszyńska, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Jedynie pojedyncze publikacje oceniają stężenie witaminy D u osób dorosłych w Polsce. Przedstawiono wstępne wyniki retrospektywnego badania oceniającego stan zaopatrzenia w witaminę D u pacjentów Poradni Endokrynologicznej przy Klinice Endokrynologii CMKP w Warszawie, oparte o archiwalne wyniki oznaczeń 25OHD w surowicy pochodzące z laboratoryjnej bazy danych Laboratorium Centralnego Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
Materiał i metody. Analizowano 908 wyników oznaczeń 25OHD w surowicy wykonanych w latach 2007-2009 u 609 pacjentów z normokalcemią, mężczyzn i kobiet, w szerokim przedziale wieku.
Wyniki. W badanej populacji średnie stężenie witaminy D wynosiło 19,86 ± 16,08 ng/ml. Stężenie witaminy powyżej 30 ng/ml stwierdzono jedynie u 52 osób (8,54% badanych). Niewielki niedobór witaminy D (20-30 ng/ml) stwierdzono u 23,8%, umiarkowany niedobór (10-20 ng/ml) u 44,9%, zaś jawną hipowitaminozę D (> 10 ng/ml) u 21,8% badanych. Stężenia witaminy D były wyższe u młodszych pacjentów, znamiennie pomiędzy grupą wiekową poniżej 50 roku i powyżej 70 r.ż. (odpowiednio 18,43 ± 10,31 ng/ml vs. 15,93 ± 9,00 ng/ml, p = 0,02). Wykazano słabą, jednak znamiennie odwrotną korelację pomiędzy wiekiem a stężeniem witaminy D. U osób po przebytych złamaniach osteoporotycznych stężenia 25OHD były znamiennie niższe, niż u osób bez złamań. Stosowanie dostępnych bez recepty preparatów zawierających witaminę D nie powodowało po 6-18 miesiącach wzrostu stężenia 25OHD w surowicy.
Wnioski. Częstość występowania niedoboru witaminy D w Polsce jest bardzo wysoka i wiąże się z postępem wieku. Stosowanie powszechnie dostępnych preparatów zawierających witaminę D (suplementy diety, multiwitaminy) nie powoduje istotnej poprawy zaopatrzenia w 25OHD.
Summary
Introduction. Only scarce data have been published regarding serum vitamin D status in adult population in Poland. The preliminary results of the retrospective assessment of vitamin D status in adult patients of our outpatient Clinic, based on records from the databases of Central Laboratory, Bielański Hospital are presented.
Material and methods. From the database of the Central Laboratory of Bielański Hospital, Warsaw, we selected 908 records of serum 25OHD measurements made in years 2007-2009 for the 609 normocalcemic patients: men and women, in wide range of age.
Results. The mean vitamin D concentration was 19.86 ± 16.08 ng/ml in the whole examined population. Vitamin D levels above 30 ng/ml were found only in 52 patient (8.54% of subjects). Vitamin D insufficiency (20-30 ng/ml) was found in 23.8%, moderate vitamin D deficiency (10-20 ng/ml) was found in 44.9%, and overt hypovitaminosis D (> 10 ng/ml) in 21.8% of subjects. Vitamin D concentrations was highest in the younger patients, significantly higher in group < 50 years vs. > 70 years of age (adequately 18.43 ± 10.31 ng/ml vs. 15.93 ± 9.00 ng/ml, p = 0.02). A linear regression analysis shown a slight significant association between age and serum vitamin D concentrations. Serum 25OHD concentrations in fractured patients was found to be significantly lower than in non-fractured subjects. In patients taking several OTS preparations of vitamin D, the serum levels of 25OHD after 6-18 months of such as treatment did not differ significantly from basal results and still were low.
Conclusions. The prevalence of low vitamin D concentration in Poland is very high and is associated with aging. Uncontrolled vitamin D supplementation from OTS sources (dietary supplements, multivitamins) is not effective.
Słowa kluczowe: witamina D, wiek, złamania.
Key words: vitamin D, age, fractures.Introduction
Once supplementation in vitamin D started to be common and rickets appeared to have been conquered, many health care professionals thought the major health problems resulting from vitamin D deficiency had been resolved. However, rickets can be considered the tip of the vitamin D – deficiency iceberg. In fact, vitamin D deficiency remains common in children and adults. Vitamin D deficiency in adults can precipitate or exacerbate osteopenia and osteoporosis, cause osteomalacia and muscle weakness, and increase the risk of fracture. However, in the past several years, attention has turned to nonskeletal effects of vitamin D insufficiency, particularly in relation to cardiovascular disease, diabetes mellitus, cancer, and immune dysfunction. Vitamin D deficiency could also increase mortality. These and other consequences of vitamin D inadequacy may result in poorer public health (1).
Although there is no consensus on optimal levels of 25-hydroxyvitamin D (25OHD) as measured in serum, vitamin D deficiency is defined by most experts as a serum 25OHD level of less than 20 ng/ml (50 nmol/L). A level of 25OHD of 21 to 29 ng per milliliter (52 to 72 nmol/L) can be considered as a relative insufficiency of vitamin D, and a level of 30 ng/ml or greater can be considered to indicate sufficient vitamin D (2, 3). With the use of such definitions, it has been estimated that 1 billion people worldwide have vitamin D deficiency or insufficiency (1). According to several studies, 40 to 100% of U.S. and European elderly men and women still living in the community (not in nursing homes) are deficient in vitamin D (4-8).
Data on serum vitamin D concentration in the Polish population are scarce. The only available findings were derived from the MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation) study. The study showed that in 12.5% of women vitamin D concentration was lower than 10 ng/ml, and in 45.4% it was between 10 and 20 ng/ml (9). Therefore, vitamin D deficiency was found in almost 60% of the examined women. In 2009 Napiórkowska et al. in 274 randomly selected Warsaw women aged 60-90 years found the mean 25OHD concentration of 13.6 ng/ml in the whole examined population. Moreover, vitamin D levels above 30 ng/ml were detected only in 4% of subjects (10).
In August, 2013 we started to assess retrospectively vitamin D status in adult, normocalcemic patients of our outpatient Clinic, based on records from the databases of Central Laboratory, Bielański Hospital (supported in years 2007-2010 by dr. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o. o.; and in years 2011-2013 by Diagnostyka Sp. z o. o.). Detailed questionnaire was developed to collect information about subjects general health conditions, medications, and previous fractures. Here we present the very preliminary results of this study, concerning vitamin D concentration.
Material and methods
From the database of the Central Laboratory of Bielański Hospital, Warsaw, we selected 908 records of serum 25OHD measurements made in years 2007-2009 for the 609 normocalcemic patients of the our outpatient Clinic (mainly Thyroid Diseases Unit and Osteoporosis Unit). In 132 patients, serum 25OHD measurements were repeated at least twice. Patients were next identified by their national identification number (pol. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – PESEL) and detailed information about their health status, including vitamin D supplementation, fractures, cardiovascular events and metabolic disorders was collected by telephone interviews, based on previously developed questionnaire. Up today, data from 232 patients were collected.
A serum 25-hydroxyvitamin D concentration was assessed by a chemiluminescence immunoassay, by an automated method on the Elecsys 2010 apparatus (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany; intra-assay precision 1.5-4.1%, interassay precision 2.6-6.5%). Other biochemical parameters in blood were assessed using routine laboratory methods.
Statistical was performed using STATISTICA software (StatSoft Inc., Tulsa, United States). Analysis of variance (Kruskall-Wallis ANOVA) was used primarily to compare data between age groups. Linear regression analysis was performed to assess independent associations between vitamin D levels and age.
Results
The presented preliminary analysis comprised 609 women and men (mean age 53.03 ± 18.16 years, median age 55.00 years, range 18-85 years). The population was divided into 3 groups: under 50 years, 50-70 years and over 70 years of age.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Holick MF: Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007; 357: 266-281.
2. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA et al.: Endocrine Society: Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96: 1911-1930.
3. Płudowski P, Karczmarewicz E, Bayer M et al.: Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe – recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynologia Polska 2013; 64(4): 319-327.
4. Chapuy MC, Preziosi P, Maamer M et al.: Prevalence of vitamin D insufficiency in an adult normal population. Osteoporos Int 1997; 7: 439-443.
5. Holick MF, Siris ES, Binkley N et al.: Prevalence of vitamin D inadequacy among postmenopausal North American women receiving osteoporosis therapy. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 3215-3224.
6. Van der Wielen RP, Lowik MR, van den Berg H et al.: Serum vitamin D concentrations among elderly people in Europe. Lancet 1995; 346: 207-210.
7. Mithal A, Wahl DA, Bonjour JP et al.: Global vitamin D status and determinants of hypovitaminosis D. Osteoporos Int 2009; 20: 1807-1820.
8. Lips P, Hosking D, Lippuner K et al.: The prevalence of vitamin D inadequacy amongst women with osteoporosis: an international epidemiological investigation. J Intern Med 2006; 260: 245-254.
9. Lips P, Duong T, Oleksik A et al.: A global study of vitamin D status and parathyroid function in postmenopausal women with osteoporosis: baseline data from the multiple outcomes of raloxifen evaluation clinical trial. J Clin Endocrinol Metab 2001: 86: 1212-1221.
10. Napiórkowska L, Budlewski T, Jakubas-Kwiatkowska W et al.: Prevalence of low serum vitamin D concentration in an urban population of elderly women in Poland. Pol Arch Med Wewn 2009; 119(11): 699-703.
11. Nakamura K, Nishiwaki T, Ueno K et al.: Age-related decrease in serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in the frail elderly: a longitudinal study. J Bone Miner Metab 2007; 25: 232-236.
12. MacLaughlin J, Holick MF: Aging decreases the capacity of human skin to produce vitamin D3. J Clin Invest 1985; 76: 1536-1538.
13. Holvik K, Ahmed LA, Forsmo S et al.: Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D predict hip fracture in the elderly. A NOREPOS study. J Clin Endocrin Metab 2013, doi:10.1210/jc.2013-1468.
14. Cauley JA, Danielson ME, Boudreau R et al.: Serum 25-hydroxyvitamin D and clinical fracture risk in a multiethnic cohort of women: the Women’s Health Initiative (WHI). J Bone Miner Res 2011; 26: 2378-2388.
15. Van Schoor NM, Visser M, Pluijm SMF et al.: Vitamin D deficiency as a risk factor for osteoporotic fractures. Bone 2008; 42: 260-266.
16. Melhus H, Snellman G, Gedeborg R et al.: Plasma 25-hydroxyvitamin D levels and fracture risk in a community – based cohort of elderly men in Sweden. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 2637-2645.
17. Looker AC, Mussolino ME: Serum 25-hydroxyvitamin D and hip fracture risk in older U.S. white adults. J Bone Miner Res 2008; 23: 143-150.
18. Cauley JA, Parimi N, Ensrud KE et al.: Serum 25-hydroxyvitamin D and the risk of hip and nonspine fractures in older men. J Bone Miner Res 2010; 25: 545-553.
19. Cauley JA, Lacroix AZ, Wu L et al.: Serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and risk for hip fractures. Ann Intern Med 2008; 149: 242-250.
20. Holick MF, Siris ES, Binkley N et al.: Prevalence of vitamin D inadequacy among postmenopausal North American women receiving osteoporosis therapy. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 3215-3224.
21. LeBlanc ES, Perrin N, Johnson JD et al.: Over-the-Counter and Compounded Vitamin D: Is Potency What We Expect? JAMA Intern Med 2013; 173(7): 585-586, doi:10.1001/jamainternmed.2013.3812.
otrzymano: 2013-09-17
zaakceptowano do druku: 2013-10-30

Adres do korespondencji:
*Waldemar Misiorowski
Department of Endocrinology
Medical Center of Postgraduate Education
ul. Cegłowska 88, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 834-31-31
e-mail: w_misiorowski@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: