Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 775-778
*Waldemar Misiorowski1, Tomasz Słyk2, Aleksandra Wycisk2, Wojciech Zgliczyński1
Ocena zaopatrzenia w witaminę D 609 pacjentów Poradni Endokrynologicznej – doniesienie wstępne
Serum vitamin D concentrations among 609 patients of Endocrine Outpatient Clinic – preliminary report
1Department of Endocrinology, Medical Center of Postgraduate Education, Warszawa
Head of Department: prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
2Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw
Dean of the Faculty: Marek Kuch, MD, PhD
Students Scientific Association, Department of Endocrinology,
Medical Center of Postgraduate Education, Warszawa
Head of Students Scientific Association: Aleksandra Kruszyńska, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Jedynie pojedyncze publikacje oceniają stężenie witaminy D u osób dorosłych w Polsce. Przedstawiono wstępne wyniki retrospektywnego badania oceniającego stan zaopatrzenia w witaminę D u pacjentów Poradni Endokrynologicznej przy Klinice Endokrynologii CMKP w Warszawie, oparte o archiwalne wyniki oznaczeń 25OHD w surowicy pochodzące z laboratoryjnej bazy danych Laboratorium Centralnego Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
Materiał i metody. Analizowano 908 wyników oznaczeń 25OHD w surowicy wykonanych w latach 2007-2009 u 609 pacjentów z normokalcemią, mężczyzn i kobiet, w szerokim przedziale wieku.
Wyniki. W badanej populacji średnie stężenie witaminy D wynosiło 19,86 ± 16,08 ng/ml. Stężenie witaminy powyżej 30 ng/ml stwierdzono jedynie u 52 osób (8,54% badanych). Niewielki niedobór witaminy D (20-30 ng/ml) stwierdzono u 23,8%, umiarkowany niedobór (10-20 ng/ml) u 44,9%, zaś jawną hipowitaminozę D (> 10 ng/ml) u 21,8% badanych. Stężenia witaminy D były wyższe u młodszych pacjentów, znamiennie pomiędzy grupą wiekową poniżej 50 roku i powyżej 70 r.ż. (odpowiednio 18,43 ± 10,31 ng/ml vs. 15,93 ± 9,00 ng/ml, p = 0,02). Wykazano słabą, jednak znamiennie odwrotną korelację pomiędzy wiekiem a stężeniem witaminy D. U osób po przebytych złamaniach osteoporotycznych stężenia 25OHD były znamiennie niższe, niż u osób bez złamań. Stosowanie dostępnych bez recepty preparatów zawierających witaminę D nie powodowało po 6-18 miesiącach wzrostu stężenia 25OHD w surowicy.
Wnioski. Częstość występowania niedoboru witaminy D w Polsce jest bardzo wysoka i wiąże się z postępem wieku. Stosowanie powszechnie dostępnych preparatów zawierających witaminę D (suplementy diety, multiwitaminy) nie powoduje istotnej poprawy zaopatrzenia w 25OHD.
Summary
Introduction. Only scarce data have been published regarding serum vitamin D status in adult population in Poland. The preliminary results of the retrospective assessment of vitamin D status in adult patients of our outpatient Clinic, based on records from the databases of Central Laboratory, Bielański Hospital are presented.
Material and methods. From the database of the Central Laboratory of Bielański Hospital, Warsaw, we selected 908 records of serum 25OHD measurements made in years 2007-2009 for the 609 normocalcemic patients: men and women, in wide range of age.
Results. The mean vitamin D concentration was 19.86 ± 16.08 ng/ml in the whole examined population. Vitamin D levels above 30 ng/ml were found only in 52 patient (8.54% of subjects). Vitamin D insufficiency (20-30 ng/ml) was found in 23.8%, moderate vitamin D deficiency (10-20 ng/ml) was found in 44.9%, and overt hypovitaminosis D (> 10 ng/ml) in 21.8% of subjects. Vitamin D concentrations was highest in the younger patients, significantly higher in group < 50 years vs. > 70 years of age (adequately 18.43 ± 10.31 ng/ml vs. 15.93 ± 9.00 ng/ml, p = 0.02). A linear regression analysis shown a slight significant association between age and serum vitamin D concentrations. Serum 25OHD concentrations in fractured patients was found to be significantly lower than in non-fractured subjects. In patients taking several OTS preparations of vitamin D, the serum levels of 25OHD after 6-18 months of such as treatment did not differ significantly from basal results and still were low.
Conclusions. The prevalence of low vitamin D concentration in Poland is very high and is associated with aging. Uncontrolled vitamin D supplementation from OTS sources (dietary supplements, multivitamins) is not effective.
Słowa kluczowe: witamina D, wiek, złamania.
Key words: vitamin D, age, fractures.
Introduction
Once supplementation in vitamin D started to be common and rickets appeared to have been conquered, many health care professionals thought the major health problems resulting from vitamin D deficiency had been resolved. However, rickets can be considered the tip of the vitamin D – deficiency iceberg. In fact, vitamin D deficiency remains common in children and adults. Vitamin D deficiency in adults can precipitate or exacerbate osteopenia and osteoporosis, cause osteomalacia and muscle weakness, and increase the risk of fracture. However, in the past several years, attention has turned to nonskeletal effects of vitamin D insufficiency, particularly in relation to cardiovascular disease, diabetes mellitus, cancer, and immune dysfunction. Vitamin D deficiency could also increase mortality. These and other consequences of vitamin D inadequacy may result in poorer public health (1).
Although there is no consensus on optimal levels of 25-hydroxyvitamin D (25OHD) as measured in serum, vitamin D deficiency is defined by most experts as a serum 25OHD level of less than 20 ng/ml (50 nmol/L). A level of 25OHD of 21 to 29 ng per milliliter (52 to 72 nmol/L) can be considered as a relative insufficiency of vitamin D, and a level of 30 ng/ml or greater can be considered to indicate sufficient vitamin D (2, 3). With the use of such definitions, it has been estimated that 1 billion people worldwide have vitamin D deficiency or insufficiency (1). According to several studies, 40 to 100% of U.S. and European elderly men and women still living in the community (not in nursing homes) are deficient in vitamin D (4-8).
Data on serum vitamin D concentration in the Polish population are scarce. The only available findings were derived from the MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation) study. The study showed that in 12.5% of women vitamin D concentration was lower than 10 ng/ml, and in 45.4% it was between 10 and 20 ng/ml (9). Therefore, vitamin D deficiency was found in almost 60% of the examined women. In 2009 Napiórkowska et al. in 274 randomly selected Warsaw women aged 60-90 years found the mean 25OHD concentration of 13.6 ng/ml in the whole examined population. Moreover, vitamin D levels above 30 ng/ml were detected only in 4% of subjects (10).
In August, 2013 we started to assess retrospectively vitamin D status in adult, normocalcemic patients of our outpatient Clinic, based on records from the databases of Central Laboratory, Bielański Hospital (supported in years 2007-2010 by dr. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o. o.; and in years 2011-2013 by Diagnostyka Sp. z o. o.). Detailed questionnaire was developed to collect information about subjects general health conditions, medications, and previous fractures. Here we present the very preliminary results of this study, concerning vitamin D concentration.
Material and methods
From the database of the Central Laboratory of Bielański Hospital, Warsaw, we selected 908 records of serum 25OHD measurements made in years 2007-2009 for the 609 normocalcemic patients of the our outpatient Clinic (mainly Thyroid Diseases Unit and Osteoporosis Unit). In 132 patients, serum 25OHD measurements were repeated at least twice. Patients were next identified by their national identification number (pol. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – PESEL) and detailed information about their health status, including vitamin D supplementation, fractures, cardiovascular events and metabolic disorders was collected by telephone interviews, based on previously developed questionnaire. Up today, data from 232 patients were collected.
A serum 25-hydroxyvitamin D concentration was assessed by a chemiluminescence immunoassay, by an automated method on the Elecsys 2010 apparatus (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany; intra-assay precision 1.5-4.1%, interassay precision 2.6-6.5%). Other biochemical parameters in blood were assessed using routine laboratory methods.
Statistical was performed using STATISTICA software (StatSoft Inc., Tulsa, United States). Analysis of variance (Kruskall-Wallis ANOVA) was used primarily to compare data between age groups. Linear regression analysis was performed to assess independent associations between vitamin D levels and age.
Results
The presented preliminary analysis comprised 609 women and men (mean age 53.03 ± 18.16 years, median age 55.00 years, range 18-85 years). The population was divided into 3 groups: under 50 years, 50-70 years and over 70 years of age.
Serum vitamin D concentrations in the examined population are shown in figure 1. The mean serum concentration was 19.86 ± 16.08 ng/ml (range 3.53-63.6 ng/ml). Adequate vitamin D status, defined as serum 25OHD concentration higher than 30 ng/ml, was detected only in 52 patient (8.54% of subjects). Vitamin D insufficiency (20-30 ng/ml) was found in 23.8%, moderate vitamin D deficiency (10-20 ng/ml) was found in 44.9%, and overt hypovitaminosis D (> 10 ng/ml) in 21.8% of subjects.
Fig. 1. Prevalence of vitamin D adequacy, insufficiency and deficiency in examined population.
Vitamin D concentrations was highest in the younger patients, significantly higher in group < 50 years vs. > 70 years of age (respectively 18.43 ± 10.31 ng/ml vs. 15.93 ± 9.00 ng/ml, p = 0.02), as shown in figure 2. A linear regression analysis shown a slight but significant inverse association between age and serum vitamin D concentrations (fig. 3).
Fig. 2. Mean vitamin D concentration in age groups.
Fig. 3. Correlation between age and serum vitamin D concentration.
Fractures

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-09-17
zaakceptowano do druku: 2013-10-30

Adres do korespondencji:
*Waldemar Misiorowski
Department of Endocrinology
Medical Center of Postgraduate Education
ul. Cegłowska 88, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 834-31-31
e-mail: w_misiorowski@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: