Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 759-761
*Jarosław Kozakowski1, Andrzej Kulesza2, Aleksandra Wycisk3, Wojciech Zgliczyński1
Analiza profilu lipidowego i stężeń glukozy na czczo wśród młodzieży warszawskiej. Zależność od uwarunkowań rodzinnych
Analysis of the Lipid Profile, Fasting Glucose Levels, and Their Familial Dependence in Warsaw Adolescents
1Department of Endocrinology, Medical Center of Postgraduate Education, Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
2Student of the Medical Faculty, Medical University of Warsaw
3Student of the First Medical Faculty, Medical University of Warsaw
Streszczenie
Wstęp. Zaburzenia profilu lipidowego oraz gospodarki węglowodanowej są uważane za istotny czynnik ryzyka kardio-metabolicznego u osób dorosłych. Jednak procesy prowadzące do ujawnienia się tych chorób niejednokrotnie mają swój początek już w dzieciństwie. Nie ulega również wątpliwości, że skłonności do występowania wielu zaburzeń mogą być dziedziczone.
Cel pracy. Celem niniejszego badania była analiza profili lipidowych i stężeń glukozy wśród młodzieży warszawskiej oraz określenie, czy oceniane wartości wykazują korelację z występowaniem zaburzeń sercowo-naczyniowych i metabolicznych w najbliższej rodzinie badanych.
Materiał i metody. Przebadano 309 uczniów z dwóch liceów w Warszawie. Uczestnicy badania i ich rodzice wypełnili kwestionariusze dotyczące występowania otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii oraz chorób sercowo-naczyniowych u najbliższych krewnych badanych. Określono również stężenie glukozy, triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i LDL we krwi uczniów.
Wyniki. Wymienione zaburzenia występowały często w rodzinach uczniów. Najczęściej były to nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca. Nieprawidłowy poziom cholesterolu LDL i HDL we krwi stanowił najczęstsze odchylenie w badaniach biochemicznych. Odnotowano występowanie korelacji między całkowitym stężeniem cholesterolu we krwi a występowaniem hiperlipidemii w rodzinie oraz całkowitą liczbą wszystkich uwarunkowań rodzinnych.
Wnioski. Zaburzenia gospodarki lipidowej oraz węglowodanowej wśród młodzieży nie należą do rzadkości. Choć ich występowanie bez wątpienia pozostaje pod wpływem czynników dietetycznych oraz stylu życia, to zależą także od występowania zaburzeń kardio-metabolicznych wśród bliskich krewnych. Badanie wskazuje na potrzebę ściślejszego nadzoru zdrowotnego nad dziećmi z obiążeniami rodzinnymi w zakresie zaburzeń metabolicznych i chorób sercowo-naczyniowych.
Summary
Introduction. Abnormal lipid profile and altered glucose metabolism are considered to be risk factors for cardio-metabolic diseases in adults. However, the processes leading to the onset of these diseases often have their origins in childhood. A tendency to develop certain disorders can be inherited.
Aim. The purpose of this study was to analyze the lipid profiles and glucose levels among young people in Warsaw, and to determine whether the tested values correlated with the occurrence of cardio-metabolic diseases in their immediate family.
Material and methods. The studied group consisted of 309 adolescents representative for the population of high-school students in Warsaw. Participants and their parents were required to provide information regarding the occurrence of obesity, diabetes, hypertension, hyperlipidemy and cardio-vascular diseases in their close families. Fasting glucose, triglycerides, total cholesterol, HDL and LDL levels were measured.
Results. All the above mentioned family factors occurred frequently. The most common were hypertension and ischemic heart disease. Abnormal LDL and HDL levels were the most often occurring abnormalities. Correlations was noted between the total cholesterol in the participant and both the occurrence of hyperlipidemia in the family, and the total count of all family factors.
Conclusions. Lipid and glucose metabolism disorders are not unique in young people. Although their prevalence is under a strong influence of dietary and lifestyle factors, certain tendencies depend on the occurrence of cardio-metabolic disorders among relatives. Study suggests, that the closer monitoring is need for children with history of cardio-metabolic diseases in close family.Introduction
The epidemic of obesity and related cardio-metabolic disorders, among which the most important are: atherosclerosis, coronary mellitus heart disease, insulin resistance and type 2 diabetes mellitus is a huge problem for health care systems around the world. It seems, that many of the processes leading to the development of the disease may have its onset in childhood. Abnormal lipid profile and altered glucose metabolism are considered to be very important risk factors for the above mentioned diseases in adults, but the impact of their presence in the childhood on developing the disease in adult life has not yet been sufficiently clarified. The relationship between elevated total cholesterol levels and the development of atherosclerotic plaques was proven. A key role in the initiation and conduction of the process, however, is attributed primarily to LDL fraction (1). Importantly, LDL in its native form does not contribute to vascular sclerosis. It must undergo the process of oxidation to its oxLDL form, which accumulates within macrophages (2). As far as LDL is the end product of triglyceride-rich lipoproteins metabolism, the fact that their role in the pathogenesis of atherosclerosis, has not been sufficiently clarified may be surprising. The significance of the correlation between the cardio-vascular risk and triglycerides serum levels varies in different studies, depending on some additional factors (3). There is also a negative correlation between HDL-cholesterol levels and atherosclerosis and coronary heart disease, which is attributed to antioxidant properties of the molecule and its central role in the reverse lipid transfer to the liver (4). Impaired glucose metabolism also contributes to the formation of atherosclerotic plaques, insulin resistance and, consequently, to the development of diabetes in the future.
Although cholesterol and glucose plasma concentrations are under the strong influence of dietary factors and physical activity, genetic and social factors are not without significance (5). Family history of disorders such as hyperlipidemia, obesity, diabetes, hypertension, and coronary heart disease may strongly influence child’s lipid and carbohydrate metabolism child’s body, thus affecting the risk of cardio-metabolic complications in the future. Identification of the risk factors in children may contribute to a decrease in the disease incidence in adult population.
Aim
The aim of this study was to determine the prevalence of lipid and glucose abnormalities among Warsaw high school students, and verify whether they were associated with the occurrence of cardio-metabolic disorders in the family.
Material and methods
The data were obtained during a population study conducted in two secondary schools located in the Żoliborz district between 20th and 30th of May 2013, intended to evaluate the anthropometric parameters, obesity indices, blood pressure and laboratory indicators of lipid profile and glucose homeostasis in adolescents in Warsaw. The studied group consisted of 479 adolescents aged 17 to 19 (284 girls and 195 boys), representative for the population of high school students in Warsaw. All participants were provided with information regarding the aim and the design of the study. A written consent was obtained from participants, or legal guardians, for every individual under the age of 18.
Participants and their parents were required to provide information regarding certain family factors i.e. the occurrence of several specific diseases in the participant’s close family. In order to obtain those information a questionnaire was distributed along with the consent forms. In the questionnaire parents were asked whether any of the close relatives of the participant (parents, parent’s siblings, grandparents) suffered from any of the following conditions: obesity, diabetes type 2, hypertension, hyperlipidemia and ischeamic heart disease. 309 participants (195 girls and 114 boys) responded to the questionnaire, consequently constituting our study group.
All included subjects had their blood drawn for fasting triglycerides, total cholesterol, HDL and LDL. Blood samples were collected between 7:30 and 10:00 am, by trained nurses, from the intermediate cubital vein. All samples were analyzed with the application of the same laboratory method. In order to determine fasting glucose levels a glucometer was applied and blood was drawn from the participant’s little finger.
The statistical analysis was performed using Statistica version 10 software. For all tests a value of p < 0.05 was deemed statistically significant.
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Superko RH: Lipoprotein subclasses and atherosclerosis. Front Biosci 2001; 6: 355-365.
2. Heinecke JW: Oxidants and antioxidants in the pathogenesis of atherosclerosis: implications for the oxidized LDL hypothesis. Atherosclerosis 1998; 141: 1-15.
3. Le N, Walter MF: The Role of Hypertriglyceridemia in Atherosclerosis. Curr Atheroscler Rep 2007; 9: 110-115.
4. Bandeali S, Farmer J: High-Density Lipoprotein and Atherosclerosis: The Role of Antioxidant Activity. Curr Atheroscler Rep 2012; 14: 101-107.
5. Pérusse L, Rice T, Després JP et al.: Familial Resemblance of Plasma Lipids, Lipoproteins and Postheparin Lipoprotein and Hepatic Lipases in the HERITAGE Family Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997; 17: 3263-3269.
6. Newman WP, Freedman DS, Voors AW: Relation of serum lipoprotein levels and systolic blood pressure to early atherosclerosis: the Bogalusa Heart Study. N Engl J Med 1986; 314: 138-144.
7. Daniels RS, Greer FR: Lipid Screening and Cardiovascular Health in Childhood. Pediatrics 2008; 122: 198.
otrzymano: 2013-09-17
zaakceptowano do druku: 2013-10-30

Adres do korespondencji:
*Jarosław Kozakowski
Department of Endocrinology, Medical Center of Postgraduate Education, Bielański Hospital
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 834-31-31, e-mail: kyaroslaw@tlen.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: