Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 798-801
*Karolina Nowak, Lucyna Papierska
Miejsce dla uzupełniającego leczenia mitotanem u pacjentów niskiego ryzyka z rakiem kory nadnercza – opis przypadku
A place for adjuvant mitotane treatment in low-risk patients with adrenocortical carcinoma – case report
Department of Endocrinology, Medical Center of Postgraduate Education, Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
Streszczenie
Przedstawiamy przypadek 56-letniej kobiety leczonej z powodu nadciśnienia tętniczego z guzem prawego nadnercza potwierdzonym w badaniu TK jamy brzusznej w 2006 roku wielkości 16 x 18 mm i gęstością przed podaniem kontrastu wynoszącą 30 j. Hounsfielda. Pacjentka nie zdecydowała się na dalszą diagnostykę i przez cztery kolejne lata co roku przeprowadzano jedynie badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. W 2010 roku, gdy stwierdzono powiększanie się guza, przeprowadzono ocenę kliniczną, a następnie wysunięto podejrzenia raka kory nadnercza. Chora przebyła całkowitą resekcję guza (R0); stadium zaawansowania nowotworu (wg klasyfikacji ENSAT) określono jako I, z niskim ryzykiem nawrotu choroby (Ki-67 index < 10%, doszczętność zabiegu R0). Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla leczenia onkologicznego pacjentka nie otrzymała uzupełniającej chemioterapii mitotanem. Leczenie rozpoczęto dwa miesiące później, ale było to cztery lata po pierwszym zobrazowaniu guza. Dwa lata po operacji pojawiły się przerzuty odległe i rok po wznowie nowotworu pacjentka zmarła z powodu progresji choroby. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo istnienia ukrytych mikroprzerzutów w momencie diagnozy nawet u pacjentów z niskim stopniem zaawansowania i niskim ryzykiem nawrotu choroby. Dane uzyskane z licznych badań wskazują na korzyści z wczesnego włączania mitotanu w tej grupie pacjentów. Opóźnione leczenie może prowadzić do szybszego nawrotu i pogarszać przeżycie, tak jak u opisanej pacjentki. W 2014 roku spodziewamy się wyników pierwszego, prospektywnego, randomizowanego badania klinicznego nad rakiem kory nadnerczy (ADIUVO); miejmy nadzieję, że pozwolą one na sformułowanie jednolitych zaleceń dotyczących postępowania u pacjentów z niskim stopniem zaawansowania choroby (I lub II) i niskim ryzykiem nawrotu choroby.
Summary
We present a case of a 56-year-old women treated for hypertension with tumor of adrenal gland confirmed on CT in 2006, sized 16 x 18 mm with pre-contrast density about 30 Hounsfield Units. She hadn’t decided to undergo further evaluation and only the ultrasound of the abdomen was performed annually for four years. In 2010, as soon as enlarging of the mass was revealed, the clinical evaluation was performed which led to suspicion of adrenocortical carcinoma. The patient underwent margin-free complete laparoscopic resection of the tumor (R0) and was classified as stage I (ENSAT) adrenocortical carcinoma with low-risk of recurrence (Ki-67 index < 10%, resection status R0). According to current clinical oncological guidelines, she was not administered adjuvant mitotane from oncologist. The treatment started two months later, but it was four years after the tumors had been found. Two years after the surgery metastases occurred, and one year later the patient died. There is high probability of existing occult micrometastases at the time of diagnosis even in patients with low-risk and low stage of the disease. The data obtained from several studies indicate that such patients may benefit from administering adjuvant mitotane. Delay in treatment with mitotane may lead to faster recurrence of ACC and worsen the survival, as happened to the presented patient. Results of the first prospective, randomized trial (ADIUVO trial) are expected in 2014. They will hopefully lead to unified recommendations in low-risk patients with stage I or II of the disease.
Słowa kluczowe: rak kory nadnerczy, mitotan.
CASE REPORT
A 56-year-old woman was referred to Endocrinology Clinic in September 2010. She was treated for severe hypertension from 2006. The values of blood pressure were up to 220/170 mmHg. In the same year, ultrasound of the abdomen revealed tumor in the right adrenal gland, which was confirmed on CT, size about 16 x 18 mm with density about 30 Hounsfield units (HU) on unenhanced scans (fig. 1). At the time, patient did not decide to undergo further examination. After that the ultrasound of the abdomen was performed every year and in march 2010 there was found, that size of the mass increased to 26 x 19 mm. For this reason and due to unstable hypertension, in June 2010 she was hospitalized in Cardiology Clinic first and then in Endocrinology Clinic, where the diagnostic evaluation was performed. Physical examination revealed some signs of Cushing’s syndrome such as the “moon” face (observed by the patient within the previous six months) and enlarged fat pads in the supraclavicular fossae. Laboratory evaluation showed impaired glucose tolerance, high cortisol and low ACTH concentrations, lack of post-dexamethasone cortisol suppression, normal levels of androgens and increased levels of β-HCG. The CT scanning revealed the adrenal mass size 46 x 26 mm and contrast washout ranged from 35 to 65%. Imaging phenotype of the tumor on MRI was also not typical for adenoma and it indicated on carcinoma. Chest CT and PDG PET/CT did not reveal any positive lymph nodes or metastases. The patient was immediately treated with ketoconazole. The laparoscopic right adrenalectomy was performed three weeks after admission to the hospital. The histopathological examination revealed malignant adrenal tumor sized 35 x 30 x 50 mm and confirmed the diagnosis of carcinoma. The total score of the microscopic Weiss criteria, modified by Aubert, assessing the likelihood of malignancy, were 4 out of 7 points (> 5 mitoses/50 high power fields – 2 pts; < 25% clear tumor cells in cytoplasm – 2 pts). The necrosis, capsular invasion, abnormal mitoses were not present (0 pts) (1, 2). The threshold for malignancy was 3 points. Ki-67 proliferation index was 3-4%. In the TNM (WHO/International Union Against Cancer/the American Joint Commision on Cancer-UICC/AJCC) (3) and in the European Network for the Study of Adrenal Tumors (ENSAT) staging system (3) the patient was classified as stage I (staging systems are presented in table 1. European Society of Medical Oncology recommends the TNM system proposed by ENSAT as it seems to be predicting the prognostic stratification better than UICC system) (4, 5).
Table 1. Staging systems for adrenocortical cancer: T1 – tumor 5 cm or less; T2 – tumor greater than 5 cm; T3 – any size with local invasion; T4 – any size with invasion of adjacent organs (by ENSAT – also venous tumor thrombus in vena cava or renal vein); N0 – no positive lymph nodes; N1 – metastasis in regional lymph node; M0 – no distant metastasis; M1 – distant metastasis (3).
TNM (UICC/WHO)ENSAT5-year-survival rate (5)% of patients at the time of initial presentation (5)
Stage IT1N0M0T1, N0, M0825.6
Stage IIT2N0M0T2, N0, M05842.3
Stage IIIT1-T2
T3
N1
N0
M0
M0
T3-4, N0, M0
55
16.1
Stage IV

T3
T4
T1-T4
N1
N0-1
N0-1
M0
M0
M1
Any M1

18

36.1

Fig. 1. Small, less than 2 cm, homogenous but with high density, tumor of right adrenal gland.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-09-17
zaakceptowano do druku: 2013-10-30

Adres do korespondencji:
*Karolina Nowak
Department of Endocrinology
Medical Center of Postgraduate Education
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel.: +48 (22) 569 05 29
e-mail: klinendo@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: