Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 798-801
*Karolina Nowak, Lucyna Papierska
Miejsce dla uzupełniającego leczenia mitotanem u pacjentów niskiego ryzyka z rakiem kory nadnercza – opis przypadku
A place for adjuvant mitotane treatment in low-risk patients with adrenocortical carcinoma – case report
Department of Endocrinology, Medical Center of Postgraduate Education, Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
Streszczenie
Przedstawiamy przypadek 56-letniej kobiety leczonej z powodu nadciśnienia tętniczego z guzem prawego nadnercza potwierdzonym w badaniu TK jamy brzusznej w 2006 roku wielkości 16 x 18 mm i gęstością przed podaniem kontrastu wynoszącą 30 j. Hounsfielda. Pacjentka nie zdecydowała się na dalszą diagnostykę i przez cztery kolejne lata co roku przeprowadzano jedynie badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. W 2010 roku, gdy stwierdzono powiększanie się guza, przeprowadzono ocenę kliniczną, a następnie wysunięto podejrzenia raka kory nadnercza. Chora przebyła całkowitą resekcję guza (R0); stadium zaawansowania nowotworu (wg klasyfikacji ENSAT) określono jako I, z niskim ryzykiem nawrotu choroby (Ki-67 index < 10%, doszczętność zabiegu R0). Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla leczenia onkologicznego pacjentka nie otrzymała uzupełniającej chemioterapii mitotanem. Leczenie rozpoczęto dwa miesiące później, ale było to cztery lata po pierwszym zobrazowaniu guza. Dwa lata po operacji pojawiły się przerzuty odległe i rok po wznowie nowotworu pacjentka zmarła z powodu progresji choroby. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo istnienia ukrytych mikroprzerzutów w momencie diagnozy nawet u pacjentów z niskim stopniem zaawansowania i niskim ryzykiem nawrotu choroby. Dane uzyskane z licznych badań wskazują na korzyści z wczesnego włączania mitotanu w tej grupie pacjentów. Opóźnione leczenie może prowadzić do szybszego nawrotu i pogarszać przeżycie, tak jak u opisanej pacjentki. W 2014 roku spodziewamy się wyników pierwszego, prospektywnego, randomizowanego badania klinicznego nad rakiem kory nadnerczy (ADIUVO); miejmy nadzieję, że pozwolą one na sformułowanie jednolitych zaleceń dotyczących postępowania u pacjentów z niskim stopniem zaawansowania choroby (I lub II) i niskim ryzykiem nawrotu choroby.
Summary
We present a case of a 56-year-old women treated for hypertension with tumor of adrenal gland confirmed on CT in 2006, sized 16 x 18 mm with pre-contrast density about 30 Hounsfield Units. She hadn’t decided to undergo further evaluation and only the ultrasound of the abdomen was performed annually for four years. In 2010, as soon as enlarging of the mass was revealed, the clinical evaluation was performed which led to suspicion of adrenocortical carcinoma. The patient underwent margin-free complete laparoscopic resection of the tumor (R0) and was classified as stage I (ENSAT) adrenocortical carcinoma with low-risk of recurrence (Ki-67 index < 10%, resection status R0). According to current clinical oncological guidelines, she was not administered adjuvant mitotane from oncologist. The treatment started two months later, but it was four years after the tumors had been found. Two years after the surgery metastases occurred, and one year later the patient died. There is high probability of existing occult micrometastases at the time of diagnosis even in patients with low-risk and low stage of the disease. The data obtained from several studies indicate that such patients may benefit from administering adjuvant mitotane. Delay in treatment with mitotane may lead to faster recurrence of ACC and worsen the survival, as happened to the presented patient. Results of the first prospective, randomized trial (ADIUVO trial) are expected in 2014. They will hopefully lead to unified recommendations in low-risk patients with stage I or II of the disease.
Słowa kluczowe: rak kory nadnerczy, mitotan.CASE REPORT

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Weiss LM, Medeiros LJ, Vickery AL Jr: Pathologic features of prognostic significance in adrenocortical carcinoma. Am J Surg Pathol 1989; 13: 202.
2. Aubert S, Wacrenier A, Leroy X et al.: Weiss system revisited: a clinicopathologic and immunohistochemical study of 49 adrenocortical tumors. Am J Surg Pathol 2002; 26: 1612.
3. Fassnacht M, Wittekind C, Allolio B: Current TNM classification systems for adrenocortical carcinoma. Pathologe 2010 Sep; 31(5): 374-378.
4. Berruti A, Baudin E, ESMO Guidelines Working Group et al.: Adrenal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2012 Oct; 23 (suppl. 7): vii131-vii138.
5. Fassnacht M, German adrenocortical carcinoma registry group, European Network for the Study of Adrenal Tumors et al.: Limited prognostic value of the 2004 International Union Against Cancer staging classification for adrenocortical carcinoma: proposal for a Revised TNM Classification. Cancer 2009; 115: 243-250.
6. Berruti A, Fassnacht M, Baudin E et al.: Adjuvant therapy in patients with adrenocortical carcinoma: a position of an international panel. J Clin Oncol 2010; 28: e401-e402.
7. Ng L, Libertino JM: Adrenocortical carcinoma: diagnosis, evaluation and treatment. J Urol 2003; 169: 5.
8. Czajka I, Zgliczyński W, Kasperlik-Załuska A, Cichocki A: Gynecomasty as a first sign of adrenal carcinoma – case report. Endokrynol Pol 2005 Nov-Dec; 56(6): 940-944.
9. Fassnacht M, Allolio B: Clinical management of adrenocortical carcinoma. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009; 23: 273.
10. Porpiglia F, Fiori C, Daffara F et al.: Retrospective evaluation of the outcome of open versus laparoscopic adrenalectomy for stage I and II adrenocortical cancer. Eur Urol 2010 May; 57(5): 873-878.
11. Brix D, Allolio B, German Adrenocortical Carcinoma Registry Group et al.: Laparoscopic versus open adrenalectomy for adrenocortical carcinoma: surgical and oncologic outcome in 152 patients. Eur Urol 2010 Oct; 58(4): 609-615.
12. Reibetanz J, Jurowich C, Erdogan I et al.: Impact of lymphadenectomy on the oncologic outcome of patients with adrenocortical carcinoma. Ann Surg 2012; 255: 363-369.
13. Lacroix A: Approach to the patient with adrenocortical carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 2010 Nov; 95(11): 4812-4822.
14. Fassnacht M, Hahner S, Polat B et al.: Efficacy of adjuvant radiotherapy of the tumor bed on local recurrence of adrenocortical carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 2006 Nov; 91(11): 4501-4514.
15. Fassnacht M, Terzolo M, FIRM-ACT Study Group et al.: Combination chemotherapy in advanced adrenocortical carcinoma. N Engl J Med 2012 Jun 7; 366(23): 2189-2197.
16. Abiven G, Coste J, Groussin L et al.: Clinical and biological features in the prognosis of adrenocortical cancer: poor outcome of cortisol-secreting tumors in a series of 202 consecutive patients. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91: 2650.
17. Kendrick ML, Lloyd R, Erickson L et al.: Adrenocortical carcinoma: surgical progress or status quo? Arch Surg 2001; 136: 543.
18. Fassnacht M, Johanssen S, Fenske W et al.: Improved survival in patients with stage II adrenocortical carcinoma followed up prospectively by specialized centers. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 4925.
19. Kasperlik-Załuska AA, Migdalska BM, Zgliczyński S, Makowska AM: Adrenocortical carcinoma. A clinical study and treatment results of 52 patients. Cancer 1995; 75: 2587.
otrzymano: 2013-09-17
zaakceptowano do druku: 2013-10-30

Adres do korespondencji:
*Karolina Nowak
Department of Endocrinology
Medical Center of Postgraduate Education
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel.: +48 (22) 569 05 29
e-mail: klinendo@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: