Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastosowanie dootrzewnowej iniekcji bupiwakainy do leczenia bólu po laparoskopowej cholecystektomii

Feliks Hlumcher, Oleksandr Oliynyk, Serhij Solyaryk, Ihor Kolosovych, Anna Slifirczyk, Klaudiusz Nadolny, , Jerzy Robert Ladny
Postępy Nauk Medycznych 1/2019

Application of intraperitoneal bupivacaine injection for pain relief after laparoscopic cholecystectomy

Feliks Hlumcher, Oleksandr Oliynyk, Serhij Solyaryk, Ihor Kolosovych, Anna Slifirczyk, Klaudiusz Nadolny, , Jerzy Robert Ladny
Postępy Nauk Medycznych 1/2019

Zastosowanie protokołu niskoopioidowego lub bezopioidowego w kontroli bólu w okresie okołooperacyjnym

Ewa Komorowska-Wojtunik, Anna M. Lotowska-Cwiklewska, , Urszula Kosciuczuk, Andrzej Siemiatkowski
Postępy Nauk Medycznych 1/2019

Low opioid anesthesia and opioid free anesthesia use in pain control treatment in postoperative period

Ewa Komorowska-Wojtunik, Anna M. Lotowska-Cwiklewska, , Urszula Kosciuczuk, Andrzej Siemiatkowski
Postępy Nauk Medycznych 1/2019

Leczenie bólu u chorych po zabiegach operacyjnych w znieczuleniu ogólnym i przewodowym

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Adrianna Pędziwiatr
Medycyna Rodzinna 1/2018

Behavioral aspect of pain in laryngological (ENT) patients

Anna M. Lotowska-Cwiklewska, Piotr Jakubow, Urszula Kosciuczuk,
Postępy Nauk Medycznych 4/2018

Selected aspects of anesthesia for inguinal hernia repair sugery

Anna M. Lotowska-Cwiklewska, Urszula Kosciuczuk, Piotr Jakubow, , Andrzej Siemiatkowski
Postępy Nauk Medycznych 5/2018

Następstwa stosowania ogólnodostępnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

Joanna Synoweć, Katarzyna Pogorzelczyk, Marlena Robakowska, Daniel Ślęzak, Przemysław Żuratyński, Klaudiusz Nadolny, , Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
Medycyna Rodzinna 3/2018

The consequences of using widely available non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

Joanna Synoweć, Katarzyna Pogorzelczyk, Marlena Robakowska, Daniel Ślęzak, Przemysław Żuratyński, Klaudiusz Nadolny, , Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
Medycyna Rodzinna 3/2018

Bradykinin – an undervalued mediator?

Kinga Belowska-Bień, Ewa Szeląg, Janina Szeląg, Monika Skrzypiec-Spring
Postępy Nauk Medycznych 8/2017

Successful spinal cord stimulation for neuropathic pain after subtotal resection of the lumbosacral neurinoma

Anna Mosiewicz, Piotr Kamieniak, Barbara Mosiewicz-Madejska, Robert Kaczmarczyk, Marcin Rudzki, Tomasz Trojanowski
Postępy Nauk Medycznych 10/2017

Kinesiotaping a efekt placebo

Anna Mędrak, Tomasz Król, Karolina Michałek-Król, Magdalena Dąbrowska-Galas
Medycyna Rodzinna 4/2017

Zapalenie osierdzia u dzieci – obserwacje własne

Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Tomasz Książczyk, Bożena Werner
Nowa Pediatria 4/2015

Zastosowanie termolezji w leczeniu bólu przewlekłego opornego na farmakoterapię

Małgorzata Malec-Milewska, Iwona Kolęda, Agnieszka Sękowska, , Hanna Kucia, , Dariusz Kosson, ,
Postępy Nauk Medycznych 5/2014