Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Course of inflammatory bowel disease in concomitant paediatric primary sclerosing cholangitis

Marcin Osiecki, Piotr Czubkowski, Małgorzata Woźniak, Maciej Dądalski, Marek Woynarowski, Jarosław Kierkuś
Postępy Nauk Medycznych 11/2017

Nietypowa lokalizacja zmian w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dziecka

Małgorzata Podlaska, Maciej Dądalski, Maciej Pronicki, Jarosław Kierkuś
Postępy Nauk Medycznych 4/2016

Badanie rezonansu magnetycznego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit

Joanna Sieczkowska, Beata Marcińska, Dorota Jarzębicka, Jarosław Kierkuś, Elżbieta Jurkiewicz
Postępy Nauk Medycznych 4/2016

Laparoskopia w chirurgii nieswoistych chorób zapalnych jelit

Katarzyna Borycka-Kiciak, Łukasz Janaszek, Adam Kiciak, Wiesław Tarnowski
Postępy Nauk Medycznych 1/2011

Stan przyzębia u pacjentów z rozpoznanym NZJ: chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Agata Gieorgijewska, Monika Adamczyk-Mościcka, Magdalena Pawlik, Renata Górska, Grażyna Rydzewska, Edward Franek
Nowa Stomatologia 4/2011

Wpływ leczenia 5ASA na wykładniki stresu oksydacyjnego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita grubego

Iwona Ignyś, Hanna Krauss, Waldemar Malewski, Przemysław Sosnowski, Marian Krawczyński
Nowa Pediatria 1/2003