Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Przezodbytowa mikrochirurgia endoskopowa – opis przypadku

Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Jerzy Ogłuszka, Feliks Orchowski
Nowa Medycyna 1/2020

Transanal endoscopic microsurgery – a case report

Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Jerzy Ogłuszka, Feliks Orchowski
Nowa Medycyna 1/2020

Rehabilitacja protetyczna pacjentów młodocianych z postacią szczękowo-twarzową dysplazji włóknistej

Elżbieta Wojtyńska, Magdalena Łabędzka, Bohdan Bączkowski, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Nowa Stomatologia 2/2019

Prosthetic treatment of adolescents with craniomaxillofacial fibrous dysplasia

Elżbieta Wojtyńska, Magdalena Łabędzka, Bohdan Bączkowski, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Nowa Stomatologia 2/2019

Ocena skuteczności badania cytologicznego w wykrywaniu stanów przednowotworowych i nowotworów szyjki macicy

Adrianna Skrajna, Aleksandra Zielińska, Małgorzata Kania, Krzysztof Cendrowski, Włodzimierz Sawicki
Postępy Nauk Medycznych 7/2013

Dysplazja zębiny typu I – opis przypadku

Izabela Tkacz, Maria Mielnik-Błaszczak, Elżbieta Pels, Jerzy Błaszczak
Nowa Stomatologia 2/2012

Asphyxiating thoracic dysplasia

JP Masel FRANZCR, FCR, Kozłowski K, FRANZCR
New Medicine 1/2003