Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Wpływ ultradźwięków pulsacyjnych o niskim natężeniu na przebieg leczenia ortodontycznego

Marcel Firlej, Ewa Firlej, Agata Micker, Katarzyna Cieślińska, Aneta Olszewska, Anna Szponar-Żurowska, Barbara Biedziak
Nowa Stomatologia 1/2020

The first dental visit of a 3-year-old child. Reasons and socioeconomic determinants

Piotr Sobiech, Anna Turska-Szybka, Angelika Kobylińska, Dorota Olczak-Kowalczyk
New Medicine 1/2020

The attitude of polish dentists towards children treatment

Maria Prokopczyk, Zuzanna Piotrkowicz, Anna Turska-Szybka
New Medicine 2/2020

Determinanty korzystania z opieki stomatologicznej przez dzieci w okresie uzębienia mlecznego – badania ankietowe

Sara Shamsa, Iwona Soika, Anna Turska-Szybka, Maja Lipiec, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk
Nowa Stomatologia 1/2019

Determinants of the use of dental care of deciduous teeth in children – questionnaires

Sara Shamsa, Iwona Soika, Anna Turska-Szybka, Maja Lipiec, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk
Nowa Stomatologia 1/2019

The application of restorative material packed in blisters in cross infection control in restorative dentistry

Alicja Porenczuk, Bartłomiej Górski, Wioletta Bielas, Dariusz Gozdowski, Agnieszka Mielczarek
Nowa Stomatologia 1/2019

Ocena opieki stomatologicznej sprawowanej nad dziećmi z obniżoną sprawnością na podstawie badania socjomedycznego rodziców/opiekunów

Maria Borysewicz-Lewicka, Karolina Gerreth, Dominika Wychowaniec, Ewa Nitschke, Anna Klimiuk, Magdalena Choromańska, Anna Zalewska
Nowa Stomatologia 1/2018

Assessment of dental care in children with disability – a sociomedical study of parents/guardians

Maria Borysewicz-Lewicka, Karolina Gerreth, Dominika Wychowaniec, Ewa Nitschke, Anna Klimiuk, Magdalena Choromańska, Anna Zalewska
Nowa Stomatologia 1/2018

Opieka stomatologiczna w czasie ciąży w Polsce. Postnatalne badanie ankietowe

Angelika Kobylińska, Nicole Sochacki-Wójcicka, Dariusz Gozdowski, Dorota Bomba-Opoń, Mirosław Wielgoś, Dorota Olczak-Kowalczyk
Nowa Stomatologia 1/2018

Dental care in pregnancy in Poland. A postnatal questionnaire study

Angelika Kobylińska, Nicole Sochacki-Wójcicka, Dariusz Gozdowski, Dorota Bomba-Opoń, Mirosław Wielgoś, Dorota Olczak-Kowalczyk
Nowa Stomatologia 1/2018

Wiedza stomatologów w zakresie kariostatycznego działania fluoru

Urszula Kaczmarek, Wojciech Kowalczyk, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk
Nowa Stomatologia 3/2018