Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poprzetoczeniowy zespół aktywacji mastocytów (TA-MCAS) przebiegający z fazą EAR lub fazami EAR i LAR – hipoteza nowego powikłania po przetoczeniu składników krwi

Aleksandra Janusz, Joanna Janusz, Anna Grajewska, Krystyna Wieczorek, Joanna Józwa, Joanna Toborek, Maria Czachura, Joanna Skowrońska, Grażyna Domagała, Bożena Drybańska
Postępy Nauk Medycznych 1/2016

Znaczenie genu ETV6 w hematopoezie i leukemogenezie

Katarzyna Osmańska, Ewelina Łazarczyk, Barbara Mucha, Sylwia Stąpor
Medycyna Rodzinna 4/2016

Zapalenie osierdzia u dzieci – obserwacje własne

Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Tomasz Książczyk, Bożena Werner
Nowa Pediatria 4/2015

Nieprawidłowości genetyczne w ostrej białaczce szpikowej u dzieci w Polsce

Teofila Książek, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Małgorzata Szurgot, Michał Matysiak, Barbara Fic-Sikorska, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Lucyna Maciejka-Kapuścinska, Alicja Chybicka, Kinga Potocka, Jacek Wachowiak, Jolanta Skalska-Sadowska, Jerzy R. Kowalczyk, Beata Wójcik, Mariusz Wysocki, Sylwia Kołtan, Maryna Krawczuk-Rybak, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Wojciech Młynarski, Małgorzata Stolarska, Tomasz Urasiński0, Elżbieta Kamieńska0, Tomasz Szczepański, Renata Tomaszewska, Grażyna Sobol-Milejska, Agnieszka Mizia-Malarz, Grażyna Karolczyk, Jolanta Podhorecka, Maria Wieczorek, Irena Karpińska-Derda, Walentyna Balwierz
Postępy Nauk Medycznych 4/2014

Wysiękowe zapalenie ucha – problem nadal aktualny

Elżbieta Niemczyk, Małgorzata Dębska, Lidia Zawadzka-Głos
Nowa Pediatria 1/2014

Pierwotna dyskineza rzęsek z perspektywy otolaryngologa dziecięcego

Karolina Raczkowska-Łabuda, Elżbieta Niemczyk, Lidia Zawadzka-Głos
Nowa Pediatria 3/2014