Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zaburzenia funkcji poznawczych oraz epizod dużej depresji jako niezależne czynniki ryzyka zaburzeń świadomości po zabiegach kardiochirurgicznych. Prospektywne badanie obserwacyjne

Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Wojciech Fendler, Karol Woźniak, Andrzej Banyś, Ryszard Jaszewski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska
Postępy Nauk Medycznych 8/2011

Zapotrzebowanie na remifentanyl w znieczuleniu wziewnym izofluranem podczas rewaskularyzacji naczyń wieńcowych

Małgorzata Knapik, Piotr Knapik, Paweł Nadziakiewicz, Wojciech Saucha, Jarosław Borkowski, Anna Dyaczyńska-Herman
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004

Zastosowanie remifentanylu w kardioanestezji i torakoanestezji

Małgorzata Knapik, Hanna Misiołek, Piotr Knapik, Anna Dyaczyńska-Herman
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004

Analiza wahań krzywej ciśnienia tętniczego jako wykładnika wypełnienia łożyska naczyniowego u chorych operowanych z użyciem krążenia pozaustrojowego (CPB)

Paweł Szkodny, Marcin Wąsowicz , , Mirosław Ziętkiewicz, , Rafał Drwiła, , Wojciech Słodowski, , Grażyna Paczkowska, Tomasz Kaczmarczyk, Janusz Andres,
Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2004

The effect of body surface area on the risk of early postoperative death in patients over 65 years who underwent surgical myocardial revascularization

Andrzej Walczak, Janusz Zaslonka, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Marzenna Zielinska, Radoslaw Zwolinski, Slawomir Jander, Leszek Markuszewski, Stanislaw Ostrowski
New Medicine 3/2003

Valvular heart disease and comorbid ischemic heart disease in patients over 65 years old

Andrzej Walczak, Janusz Zaslonka, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Marzenna Zielinska, Slawomir Jander, Leszek Markuszewski, Stanislaw Ostrowski
New Medicine 3/2003

Ocena wpływu aprotyniny na wielkość drenażu po operacjach ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca u dzieci

Agnieszka Bątkiewicz-Samorodna, Marek Wites, Ewa Radziszewska, Szymon Pawlak, Beata Wites, Dariusz Pypłacz, Piotr Stanek
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2002

Zastosowanie sztucznych komór serca Polvad-Mev – doświadczenia własne

Ewa Sitkowska-Rysiak, Teresa Partyka, Beata Gutowska, Sławomir Banaś, Andrzej Kurowski, Zbigniew Kacprzyk, Piotr Wolski
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2002

Monitorowanie funkcji układu krążenia przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej – przydatność metody

Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Bogumił Galar, Grzegorz Juszczyk, Sławomir Czaban, Andrzej Siemiątkowski
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2002

Zastosowanie tlenku azotu w leczeniu dzieci z krytycznym nadciśnieniem płucnym po operacjach w krążeniu pozaustrojowym

Piotr Knapik, Adam Grzybowski, Michał Wojtalik, Jacek Białkowski, Janusz Skalski, Paweł Nadziakiewicz, Wojciech Saucha, Beata Banaszak
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2001