Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Znaczenie radiologicznych metod obrazowania w rozpoznawaniu segmentalnego zapalenia trzustki i kwalifikacji do leczenia

Tomasz Gorycki, Joanna Pieńkowska, Katarzyna Gwoździewicz, Katarzyna Skrobisz, Stanisław Hać, Michał Szymański, Michał Studniarek
Postępy Nauk Medycznych 2a/2018

Choroby trzustki u kobiet w ciąży

Maria Stawirej-Kucharek, Oktawian Walenda, Anita Gąsiorowska
Postępy Nauk Medycznych 2a/2018

Znaczenie diagnostyki obrazowej w wykrywaniu autoimmunologicznego zapalenia trzustki

Katarzyna Gwoździewicz, Tomasz Gorycki, Joanna Pieńkowska, Katarzyna Skrobisz, Stanisław Hać, Michał Szymański, Monika Czarnowska-Cubała, Michał Studniarek
Postępy Nauk Medycznych 2a/2018

Kliniczna ocena wypełnień ubytków próchnicowych wykonanych z zastosowaniem materiału Vertise Flow – obserwacje dwuletnie

Anna Ogonowska, Sylwia Falkowska, Anna Oreszczuk, Katarzyna Sokołowska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada
Nowa Stomatologia 3/2018

Clinical evaluation of carious cavity restorations using Vertise Flow – 2-year observations

Anna Ogonowska, Sylwia Falkowska, Anna Oreszczuk, Katarzyna Sokołowska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada
Nowa Stomatologia 3/2018

Trwałe, niepasteryzowane napoje na bazie soku brzozowego

Maciej Bilek, Angelika Chachura, Agnieszka Radochońska, Marcin Olszewski, Stanisław Sosnowski
Postępy Fitoterapii 4/2018

Konopie siewne (Cannabis sativa L.) – wartościowa roślina użytkowa i lecznicza

Ryszard Kaniewski, Irena Pniewska, Andrzej Kubacki, Małgorzata Strzelczyk, Magdalena Chudy, Grzegorz Oleszak
Postępy Fitoterapii 2/2017

Znaczenie badań obrazowych w monitorowaniu chorych po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej

Anna Drelich-Zbroja, Elżbieta Czekajska-Chehab, Monika Miazga, Anna Szymańska, Andrzej Wolski, Paweł Bernat, Tomasz Jargiełło
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Management of pancreatic cysts in children

Elwira Kołodziejczyk, Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Marek Woynarowski, Grzegorz Oracz
Postępy Nauk Medycznych 11/2017