Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Analiza obrazu klinicznego niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 u dzieci

Aleksandra Pankiewicz, Anna Adamowicz-Salach, Marek W. Karwacki, Katarzyna Pawelec, Katarzyna Albrecht, Ewa Celi, Barbara Sikorska-Fic, Bartosz Chyżyński, Alicja Siwicka, Michał Matysiak
Nowa Pediatria 1/2019

Płuca u dzieci z pierwotnymi złożonymi niedoborami odporności

Agnieszka Jaśkowiak, Magdalena Chojnowska, Urszula Szuba, Dominika Drąg, Wojciech Feleszko
Medycyna Rodzinna 2/2017

Zmiany w układzie oddechowym występujące u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności o typie humoralnym

Dominika Drąg, Urszula Szuba, Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak, Magdalena Chojnowska, Wojciech Feleszko
Nowa Pediatria 4/2017

Alpha-1 antitrypsin deficiency and pancreatitis in children

Elwira Kołodziejczyk, Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz
Postępy Nauk Medycznych 4/2016

Vitamin D status and disease activity in patients with rheumatoid arthritis

Vladyslav Povoroznyuk, Omelyan Synenky, Nataliya Balatska, Paweł Płudowski,
Postępy Nauk Medycznych 10/2016

Wpływ witaminy D na organizm człowieka

Zygmunt Zdrojewicz, Ewa Chruszczewska, Michał Miner
Medycyna Rodzinna 2/2015

A comparative study of eating habits, calcium and vitamin D intakes in the population of Central-Eastern European countries

Adrienn Lichthammer, Barbara Nagy, Csaba Orbán, Tímea Tóth, Róbertnè Csajbók, Szilvia Molnár, Katalin Tátrai-Nèmeth, Márta Veresnè Bálint
New Medicine 2/2015

Ocena zaopatrzenia kobiet ciężarnych w witaminę D w aglomeracji warszawskiej – doniesienie wstępne

Joanna Misiorowska, Jacek M. Witwicki, Waldemar Misiorowski, Romuald Dębski, Wojciech Zgliczyński
Postępy Nauk Medycznych 12/2015

Postępowanie z pacjentem proktologicznym zakażonym wirusem HIV

Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Święcki, Agnieszka Kucharczyk, Ewa Firląg-Burkacka
Nowa Medycyna 2/2014

Otyłość – stan predysponujący do niedoborów witaminy D

Michał Wąsowski, Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska
Postępy Nauk Medycznych 3/2012

Stężenie witaminy D u chorych leczonych dożylnie ibandronianem – badanie kohortowe

Lucyna Papierska, Waldemar Misiorowski, Michał Rabijewski, Piotr Dudek, Małgorzata Gietka-Czernel
Postępy Nauk Medycznych 11/2012

Niedobór żelaza, a schorzenia przewodu pokarmowego – prezentacja trzech przypadków

Barbara Kaczorowska-Hać, Lucyna Maciejka-Kapuścińska, Marek Wlazłowski, Anna Balcerska
Nowa Pediatria 4/2010

Witamina D i osteoporoza

Agnieszka Jasik, Marek Tałałaj, Marzanna Paczyńska, Magdalena Walicka, Michał Wąsowski, Ewa Marcinkowska-Suchowierska
Postępy Nauk Medycznych 1/2008

Niedobory żywieniowe jodu – konsekwencje kliniczne

Jerzy Socha, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Piotr Socha
Nowa Pediatria 1/2004

Autoimmunizacja i nadwrażliwość u dzieci z niedoborami odporności

Ewa Bernatowska, Małgorzata Pac, Barbara Pietrucha, Bożena Mikołuć, Maciej Jędrzejczyk, Marek Migdał, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Beata Wolska-Kuśnierz
Nowa Pediatria 1/2003

Stosowanie dożylnych preparatów immunoglobulin (IVIG) u dzieci z niedoborami odporności

Iwona Czerwińska-Kartowicz, Piotr Derentowicz, Katarzyna Markiewicz, Henryka Siwińska-Gołębiowska
Nowa Pediatria 2/2000