Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zaburzenia głosu i mowy uwarunkowane psychogennie

Klaudia Sowa, Anna Lobaczuk-Sitnik, Emilia Duchnowska, Bozena Kosztyla-Hojna, Jerzy Robert Ladny
Postępy Nauk Medycznych 1/2020

Voice disorders as a result of psychological disturbances

Klaudia Sowa, Anna Lobaczuk-Sitnik, Emilia Duchnowska, Bozena Kosztyla-Hojna, Jerzy Robert Ladny
Postępy Nauk Medycznych 1/2020

Zróżnicowanie objawów klinicznych wrodzonej łamliwości kości u dzieci – trudności diagnostyczne na podstawie doświadczeń własnych**

Agnieszka Rusińska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Izabela Michałus, Olga Kurnatowska, Ewa Rychłowska, Karolina Beska, Danuta Chlebna-Sokół
Postępy Nauk Medycznych 10/2016

Vitamin D toxicity

Ewa Marcinowska-Suchowierska, Paweł Płudowski
Postępy Nauk Medycznych 10/2016

Trucizny – definicja, rodzaje, mechanizm działania

Agnieszka Nadlewska, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Wanda Kosierkiewicz, Agnieszka Szymańska, Magdalena Łukasik-Głębocka, , Maciej Naskręt, Jacek Górny
Postępy Nauk Medycznych 9/2010

Zatrucia ostre – badanie osoby zatrutej, skale oceny ciężkości zatruć

Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Nammous Halim, Sławomir Lech Czaban, Leszek Pazio, Grzegorz Myćko, Ajay Dwivedi, Jerzy Robert Ładny
Postępy Nauk Medycznych 9/2010

Zatrucia środkami ochrony roślin

Anna Walesiuk, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Nammous Halim, Magdalena Łukasik-Głębocka, , Sławomir Lech Czaban, Grzegorz Myćko, Leszek Pazio, Jerzy Robert Ładny
Postępy Nauk Medycznych 9/2010

Trudności diagnozowania gruźlicy dziecięcej

Jerzy Ziołkowski, Marta Krawiec, Marek Kulus, Teresa Bielecka
Postępy Nauk Medycznych 9/2008

Postępy w diagnostyce i leczeniu zespołów mielodysplastycznych

Kazimierz Kuliczkowski, Maria Podolak-Dawidziak, Donata Urbaniak-Kujda
Postępy Nauk Medycznych 4/2000