Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Śródoperacyjny zawał serca u chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby wieńcowej

Elżbieta Szymańska, Piotr Okoński, Justyna Grychowska, Ryszard Golański, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2002

Zasady postępowania po zawale serca

Maria Dłużniewska, Izabela Pakulska, Andrzej Budaj
Postępy Nauk Medycznych 3/2000

Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej w świeżym zawale mięśnia serca

Grzegorz Religa, Kazimierz Suwalski, Franciszek Majstrak, Piotr Żelazny, Piotr Kołsut, Jerzy Lichomski, Małgorzata Pastuszek, Kazimierz Kuśmierski, Teresa Partyka, Ewa Sitkowska
Nowa Medycyna 2/1999