Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Janusz Dworznicki, Joanna Gromadzka-Ostrowska
Wpływ diety niskoenergetycznej i umiarkowanego wysiłku fizycznego na parametry lipidowe i hormonalne w osoczu krwi mężczyzn
Influence of low energie diet and physical effort on lipds and hormonal parameters in blood plasma of men
SGGW Warszawa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,
Katedra Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej, Zakład Fizjologii Żywienia
Kierownik Zakładu: dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
Streszczenie
The effect of 8 weeks low-fat, low-energie diet and moderate physical effort upon blood plasma lipid and hormone parameters (cholesterol, LDL, HDL, leptin, cortosol, testosterone and LH) as well as body weight and body fat content was studied in young men. A decrease body weight, cholesterol, LDL and leptin levels, whereas increase in plasma cortisol concentration were observed. Any statistically significant changes in LH and testosterone concentration were stated.
WSTĘP
Narastający coraz bardziej problem powstawania i rozwoju otyłości oraz zagadnienia związane z jej zwalczaniem stają się jednym z głównych problemów badawczych stojących nie tylko przed lekarzami, ale także badaczami z pokrewnych dziedzin (3, 7). Szczególnie interesujące wydaje się zagadnienie, w jaki sposób dietoterapia otyłości i/lub wysiłek fizyczny wpływają na systemy regulacyjne w organizmie człowieka (8). Celem podjętych badań było określenie wpływu diety niskokalorycznej oraz umiarkowanego wysiłku fizycznego na wybrane parametry lipidowe i hormonalne w osoczu krwi młodych mężczyzn.
MATERIAŁ I METODY
Badanym mężczyznom zalecono stosowanie diety białkowej z ograniczeniem węglowodanów i maksymalnym wyłączeniem tłuszczu. Energetyczność diet uzależniono od BMI wyjściowego, a przestrzeganie zaleceń żywieniowych kontrolowano przez obowiązkowy zapis składu i ilości przyjmowanych posiłków. Ilość zalecanej energii dostarczanej z pożywieniem została obniżona o 20% w stosunku do zapotrzebowania energetycznego (tab. 1), z uwzględnieniem wykonywanego wysiłku fizycznego (godzinny trening siłowy z obciążeniem 70-80% obciążenia maksymalnego w seriach po 12 powtórzeń z dwuminutową przerwą między nimi i 20-minutowy trening aerobowy na ergometrze z intensywnością 70% maksymalnego pulsu serca). U wszystkich badanych mężczyzn (doświadczenie rozpoczęło 18 mężczyzn w wieku 18-34 lat, eksperyment zakończyło 8 o-sób) oznaczono masę ciała i procentową zawartość tłuszczu w ciele oraz poziom w osoczu krwi wskaźników lipidowych (cholesterol całkowity, frakcje HDL, LDL, triacyloglicerole) i hormonalnych (leptyna, kortyzol, testosteron, hormon luteinizujący – LH). Oznaczenia wykonano w próbkach osocza krwi uzyskanych na początku eksperymentu (pobranie 1), po 4 (pobranie 2) i po 8 tygodniach (pobranie 3) stosowania diety i treningu. Ilość tkanki tłuszczowej w ciele określano metodą bioimpedancji, parametry lipidowe osocza w autoanalizatorze, a stężenia hormonów za pomocą testów radioimmunologicznych. Analizę statystyczną wyników (ANOVA, regresję prostoliniową, test-t Studenta) wykonano za pomocą programu komputerowego Statgraf Plus wersja 4,1.
Tabela 1. Skład i energetyczność diet stosowanych w czasie eksperymentu.
BMI wyjścioweEnergia (MJ)Białko (% energii)Tłuszcz (% energii)Węglowodany (% energii)
29-276,851742
26-24 7,853839
23-218,5491140
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ahren B. et al.: Regulation of circulating leptin in humans. Endocrine 1997,7, 145. 2. Andrew R. et al.: Obesity and gender influence cortisol secretion and metabolism in man. J. Clin. Endocr. Metab. 1998, 83, 1806. 3. Hämäläinen E. et al.: Diet and serum sex hormones in healthy men. J. Steroid Biochem. 1984, 20, 459. 4. Hergene G. et al.: Associations of obesity markers, insulin and sex hormones with HDL-cholesterol levels in Turkish and German individuals. Artheriosclerosis 1999, 145, 147. 5. Korbonits M. et al.: Leptin levels do not change acutely with food administration in normal or obese subject, but are negatively correlated with pituitary-adrenal activity. Clinical Endocrinology 1997, 46, 751. 6. Lonnqvist F. et al.: Leptin and its potential role in human obesity. J. Inter. Medicine 1999, 245, 643. 7. Maccario M. et al.: Relationships between IGF-I and age, gender, body mass, fat distribution, metabolic and hormonal variables in obese patients. Inter. J. Obes. 1999, 23, 612. 8. Marniemi J. et al.: Metabolic changes induced by combined prolonged exercise and low-calorie intake in man. Europ. J. App. Physiol. 1984, 53, 121. 9. Tegelman et al.: Peripheral hormone levels in healthy subjects during controlled fasting. Acta Endocrinologica 1986, 113, 457. 10. Van de Saffele J. K. et al.: Serum leptin levels in healthy agening men: are decreased serum testosterone and increased adiposity in elderly men the consequence of leptin deficiency? Clin. Endocrinology 1999, 51, 81.
Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: