Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zapotrzebowanie na remifentanyl w znieczuleniu wziewnym izofluranem podczas rewaskularyzacji naczyń wieńcowych

Małgorzata Knapik, Piotr Knapik, Paweł Nadziakiewicz, Wojciech Saucha, Jarosław Borkowski, Anna Dyaczyńska-Herman
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004

Zastosowanie remifentanylu w kardioanestezji i torakoanestezji

Małgorzata Knapik, Hanna Misiołek, Piotr Knapik, Anna Dyaczyńska-Herman
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004

Trudności w leczeniu ciężkiego zwężenia drogi odpływu lewej komory u chorej z kardiomiopatią przerostową

Mirosław Ziętkiewicz , , Marcin Wąsowicz , , Andrzej Gackowski , , Rafał Drwiła , , Jerzy Sadowski , , Janusz Andres ,
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2004

Analiza wahań krzywej ciśnienia tętniczego jako wykładnika wypełnienia łożyska naczyniowego u chorych operowanych z użyciem krążenia pozaustrojowego (CPB)

Paweł Szkodny, Marcin Wąsowicz , , Mirosław Ziętkiewicz, , Rafał Drwiła, , Wojciech Słodowski, , Grażyna Paczkowska, Tomasz Kaczmarczyk, Janusz Andres,
Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2004

Ocena wpływu aprotyniny na wielkość drenażu po operacjach ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca u dzieci

Agnieszka Bątkiewicz-Samorodna, Marek Wites, Ewa Radziszewska, Szymon Pawlak, Beata Wites, Dariusz Pypłacz, Piotr Stanek
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2002

Zastosowanie sztucznych komór serca Polvad-Mev – doświadczenia własne

Ewa Sitkowska-Rysiak, Teresa Partyka, Beata Gutowska, Sławomir Banaś, Andrzej Kurowski, Zbigniew Kacprzyk, Piotr Wolski
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2002

Monitorowanie funkcji układu krążenia przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej – przydatność metody

Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Bogumił Galar, Grzegorz Juszczyk, Sławomir Czaban, Andrzej Siemiątkowski
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2002

Zastosowanie krwi własnej chorego w operacjach w krążeniu pozaustrojowym

Piotr Buczkowski, Marek Jemielity, Jadwiga Tomczyk, Bartłomiej Perek, Maciej Walczak, Wojciech Dyszkiewicz
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2001

Zastosowanie tlenku azotu w leczeniu dzieci z krytycznym nadciśnieniem płucnym po operacjach w krążeniu pozaustrojowym

Piotr Knapik, Adam Grzybowski, Michał Wojtalik, Jacek Białkowski, Janusz Skalski, Paweł Nadziakiewicz, Wojciech Saucha, Beata Banaszak
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2001