Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Porażenie nerwu twarzowego w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego – studium przypadku

Magdalena Frankowska, Jolanta Biszewska, Jarosław Łuczaj, Emilia Duchnowska, Bożena Kosztyła-Hojna, Jerzy Robert Ładny, Maciej Zdrojkowski
Postępy Nauk Medycznych 3/2019

Facial nerve palsy in acute otitis media – case study

Magdalena Frankowska, Jolanta Biszewska, Jarosław Łuczaj, Emilia Duchnowska, Bożena Kosztyła-Hojna, Jerzy Robert Ładny, Maciej Zdrojkowski
Postępy Nauk Medycznych 3/2019

Mediastinal enterogenous cyst in a child with ALL – case report

Katarzyna Pawelec, Katarzyna Grzeszkiewicz, Przemysław Bombiński, Agnieszka Biejat, Michał Matysiak
Postępy Nauk Medycznych 8/2016

Association between serum fetuin-A concentrations and vascular calcifications among patients on maintenance hemodialysis**

Danuta Fedak, Marek Kuźniewski, Paulina Dumnicka, Maria Kapusta, Grzegorz Chmiel, Bogdan Solnica, Władysław Sułowicz
Postępy Nauk Medycznych 9/2016

Czy TK jest nadal metodą monitorowania chorych po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej?

Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Jargiełło, Elżbieta Czekajska-Chehab, Monika Miazga, Michał Sojka, Anna Szymańska, Krzysztof Pyra, Klaudia Karska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Violent food: anthropology of eating disorders in the technical age

Fabio Gabrielli, , Andrea Carta, Pamela Fogliaro, Alessandro Scuotto
New Medicine 2/2015

Wysiękowe zapalenie ucha – problem nadal aktualny

Elżbieta Niemczyk, Małgorzata Dębska, Lidia Zawadzka-Głos
Nowa Pediatria 1/2014

Pierwotna dyskineza rzęsek z perspektywy otolaryngologa dziecięcego

Karolina Raczkowska-Łabuda, Elżbieta Niemczyk, Lidia Zawadzka-Głos
Nowa Pediatria 3/2014

Acute mastoiditis in pediatric population

Teresa Ryczer, Lidia Zawadzka-Głos, Małgorzata Dębska, Monika Jabłońska-Jesionowska
New Medicine 4/2013