Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Medycyna Rodzinna

Medycyna Rodzinna

„Medycyna Rodzinna” jest czasopismem ukazującym się od 1998 roku.

Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 pkt), jest indeksowany w Index Copernicus (55,37 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w czasopiśmie są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadają przedstawiciele największych ośrodków akademickich i klinicznych w kraju, a także specjaliści z zagranicy. Pismo adresowane jest przede wszystkim do lekarzy rodzinnych, ogólnych, studentów akademii medycznych, studenckich towarzystw naukowych. „Medycyna Rodzinna” zajmuje się problemami, z którymi lekarze spotykają się na co dzień w swojej praktyce zawodowej.


Strona czasopisma